Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Efterfrågan på ekologiskt kött har minskat – köttproducent: ”Vårt ekologiska kött är helt ute då varken slakterierna eller kunderna vill ha det”

Uppdaterad 01.08.2023 07:27.
Färdigförpackat ekokött i butikshyllan.
Bildtext Det färdigförpackade ekologiska köttet intresserar inte kunderna som det gjorde tidigare.
Bild: Jesper Alm / Yle

Handeln bekräftar att efterfrågan på uttryckligen ekologiska köttprodukter har minskat det senaste året. En orsak kan vara stigande priser som får en majoritet av kunderna att välja andra produkter.

– Men det kan också bero på mattrenderna som går i vågor, säger K-köpmannen Kim Mattsson i Pargas. På grönsaks- och fruktsidan ser vi inga skillnader idag och där kanske rentav ekologiska produkterna går åt mer än de vanliga då det däremot på köttsidan syns en förändring.

Enligt Mattsson var ekologiska produkter i ropet senast innan coronapandemin och då var hyllorna fyllda av olika ekoprodukter från när och fjärran.

– Efter pandemin och kriget i Ukraina har trenderna förändrats samtidigt som det har blivit svårare att få tag på vissa produkter, säger Mattsson. Så nu har vi inte längre lika stora hyllor med uttryckligen ekologiska varor.

Äldre köpman i dagligvaruhandeln.
Bildtext Köpmannen Kim Mattsson tror att intresset för ekologiskt kött beror på att trender kommer och går, och nu vill kunderna i större utsträckning äta och köpa vegetariska varor.
Bild: Jesper Alm / Yle

Mattsson tror att priset nog kan påverka köpbeteendet och det har nog synts då kunderna väljer billigare produkter.

– Men ser vi på grönsakssidan så har de ekologiska grödorna i princip samma pris som andra grödor i dagens läge så där är skillnaden inte så stor, säger Mattsson. På köttsidan ser priset annorlunda ut och där kan ekologiska produkter vara rejält dyrare än det vanliga finländska malda köttet.

S-kedjan har sett en nedgång

Också inom S-kedjan ser man att konsumenterna i allt större utsträckning väljer billigare produkter framför de dyrare. Det här syns speciellt då det gäller ekologiska produkter vars försäljning började minska under fjolåret.

Färdigförpackade köttprodukter i butikshyllan.
Bildtext Butikshyllorna är välfyllda av köttprodukter, men eftersom kunden enligt S-kedjan anser att inhemska produkter är tillräckligt bra så väljer många andra produkter än uttryckligen ekologiska.
Bild: Jesper Alm / Yle

– Minskningen syns i både sålda kilogram och euron som konsumenterna använder på ekologiska produkter, säger försäljningschef Juha Nieminen vid S-kedjan. Intresset för ekoprodukter har alltid varit lite mindre i Finland jämfört med de övriga nordiska länderna och det beror på att konsumenterna anser att alla inhemska produkter håller god kvalitet.

Enligt Nieminen är intresset för ekologiska produkter störst i de stora städerna men också där har man lagt märke till en minskning.

”Vi måste erbjuda det som kunderna vill ha”

Nagubon och djurproducenten Jan-Erik Karlsson ser att intresset för det ekologiska köttet har minskat rejält.

– Inte kan vi som djurproducenter erbjuda produkter om ingen vill ha dem eller är redo att betala för dem, säger Karlsson. Vårt ekologiska kött är helt ute. Inte ens slakterierna vill längre ta emot dem och kunderna är inte intresserade att köpa ekologiska produkter längre.

Äldre herreman i glasögon.
Bildtext Jan-Erik Karlsson vet inte vad han ska göra, men om kunderna inte vill ha ekologiskt kött så måste han som producent hitta på något annat.
Bild: Jesper Alm / Yle

Karlsson har i många år haft höglandsboskap som han förädlat och sålt till lokala restauranger och butiker.

– Men om ingen vill ha våra produkter och hellre äter bondbönor, så då måste vi börja odla det då, säger Karlsson. För så här kan vi inte fortsätta längre.

Ekologiska köttet blir i butikshyllan

De kunder Yle Åboland träffar i butiken värnar nog om de ekologiska produkterna men är inte så intresserade av att köpa dem från köttdisken i butiken. Det kan till viss del förklara att konsumtionen av ekologiska köttprodukter verkar minska ifall fler väljer bort dem då de handlar i butiken.

– Jag är nog väldigt noga med vilka produkter som slinker ner i butikskorgen och ekologiska produkter är viktiga, säger Helsingforsbon Ulrika Nirkkonen. Men jag är inte väldigt intresserad av att köpa de produkter handeln erbjuder då det gäller färdigpackat kött.

Ung kvinna vid köttdisken.
Bildtext Ulrika Nirkkonen köper gärna ekologiskt, men inte i butiken där det mestadels finns färdigpackat kött.
Bild: Jesper Alm / Yle

Nirkkonen köper hellre sina ekologiska produkter via rekoringar i huvudstadsregionen eller på andra håll i landet.

– Det är viktigt för mig att veta varifrån produkterna kommer, och att de säkert är färska och man vet var de har odlats eller vuxit upp, säger Nirkkonen. Än så länge har stigande priser inte påverkat mitt köpbeteende och det är viktigt att produkterna jag köper håller hög kvalitet.

Inte heller Tanja Wettersten från Åbo påverkas av priserna i någon större utsträckning.

Äldre dam vid grönsakshyllan i butiken.
Bildtext Tanja Wettersten ser inte om produkterna är ekologiska, eftersom hon anser att alla inhemska produkter håller god kvalitet.
Bild: Jesper Alm / Yle

– Nej, inte kan jag säga att priserna påverkar vad jag köper, säger Wettersten. Jag brukar heller inte titta om produkterna är ekologiska, eftersom jag anser att de produkter som är inhemska håller så god kvalitet att det inte egentligen är någon skillnad om de är ekologiska eller inte.

Diskussion om artikeln