Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Pyttis fågelskyddshem vidtar åtgärder mot fågelinfluensan: ”Situationen är ledsam”

Uppdaterad 28.07.2023 14:02.
Käki puisessa laatikossa suu auki
Bildtext Pyttis fågelskyddshem kan inte längre ta emot alla fåglar som är i behov av hjälp.
Bild: Pyry Sarkiola / Yle

I Finland har det påträffats flera fall av fågelinfluensa hos vilda fåglar och även pälsdjur. I östra Nyland finns fortfarande inga konstaterade fall.

På Pyttis fågelskyddshem i Kymmenedalen, på gränsen till Lovisa, har de för närvarande sjuttio fåglar, bland annat sjöfåglar, småfåglar och ett par ugglor.

Arto Hokkanen säger att de måste vara mycket noggranna med fåglarna och kan inte längre ta emot alla som behöver hjälp. Han beskriver situation som hopplös.

– Vem skulle inte vara orolig, säger Hokkanen.

Från och med förra veckan tar de inte längre emot sjöfåglar eller måsar. De sjöfåglar som de haft sedan tidigare har flyttats bort från gården och placerats inomhus.

Redan i våras byggde de en karantäninhägnad för att i förväg vara utrustade om influensan eller andra smittor skulle dyka upp. I inhägnaden finns också behövliga skyddskläder.

Arto Hokkanen
Bildtext Arto Hokkanen från Pyttis fågelskyddshem upplever situation som ledsam.
Bild: Pyry Sarkiola / Yle

Också hygienen på skyddshemmet har skärpts. Än så länge använder de inga skyddskläder när de vistas med fåglarna, men uppstår ett fall av influensa tar de dem i bruk.

Situationen är ledsam

Arto Hokkanen från Pyttis fågelskyddsförening om fågelinfluensan

Hokkanen skulle gärna behålla alla inkomna fåglar i karantän, men i nuläget är det svårt på grund av ekonomin.

– Staten bidrar inte med de pengar som behövs för att kunna hålla personalen här från morgon till kväll, säger han.

När en fågel inte längre behöver skyddshemmets hjälp släpps den fri i naturen. Några ankor och gråhägrar har precis lämnat hemmet. För närvarande väntar en gås, måsar och flera änder på att återvända till naturen.

Rör inte vid döda fåglar eller fågelavföring

I östra Nyland har det ännu inte konstaterats fall av fågelinfluensa, men det är sannolikt att vilda fåglar som sjöfåglar bär på smittan.

Fågelinfluensaviruset smittar lätt från en fågel till en annan. Smitta till människa och andra däggdjur sker inte lätt och kräver att den smittade varit i nära kontakt med en sjuk fågel, fågelavföring eller material eller miljö som förorenats av avföring.

Döda fåglar, sjuka fåglar och fågelavföring ska inte vidröras.

Ifall massdöd hos fåglar påträffas, kontakta genast Borgå stads tillsynsveterinär.

”Med massdöd anses fynd av fler än en död svan, fler än fem andra döda sjöfåglar eller fler än tio andra döda fåglar på samma område. En enskild död eller sjuk rovfågel bör också anmälas”, säger tillsynsveterinären Petronella Jansson i ett pressmeddelande.

Diskussion om artikeln