Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Experter om påståenden att elbilar orsakar stort vägslitage: ”Totalt nonsens”

Närbild av en person som laddar en elbil.
Bildtext Antalet elbilar ökar stadigt i Finland.
Bild: gre jak / Alamy/All Over Press

Experter varnar för desinformation gällande ny grön teknologi. Under sommaren har det spridits uppgifter om att elbilar skulle ligga bakom ett ökat vägslitage. Enligt forskare stämmer det här inte.

I juli publicerade den brittiska dagstidningen The Telegraph en artikel om elbilar. I artikeln beskrivs hur elbilar, på grund av sin tyngd, sliter sönder vägar snabbare än bensinbilar. Enligt tidningen väger en elbil i snitt 300 kilogram mera än bensinvarianten och orsakar dubbelt så mycket slitage.

Artikeln har citerats flitigt runt om i världen trots att den kritiserats inom forskarvärlden. Enligt många forskare är det ett medvetet försök att framställa elbilar i dålig dager.

I artikeln skriver The Telegraph att University of Leeds medverkat i analysen. I ett e-postmeddelande till Svenska Yle skriver universitetets pressavdelning att det handlar om ett missförstånd. Universitetet har bett tidningen att ta bort hänvisningen.

Tung godstrafik orsakar största delen av vägslitaget

En forskare som reagerat på the Telegraphs artikel är holländaren Auke Hoekstra. Han leder det så kallade NEON-programmet som forskar i förnybar energi, klimat och hållbarhet inom transport.

– För att vara helt ärlig är hela artikeln totalt nonsens. Att skylla gropar i vägen på elbilar är ren och skär desinformation, säger han.

I artikeln använder The Telegraph den så kallade ”fourth power formula” för att beräkna vägslitaget. Det är en formel som allmänt används vid vägbyggen. I praktiken betyder det här att om vikten på hjulaxeln fördubblas ökar slitaget exponentiellt.

Enligt Hoekstra är det ironiskt eftersom formeln samtidigt ogiltigförklarar artikelns påstående.

– Det är sant att tyngre fordon orsakar mångfalt större slitage. Därför orsakas den allra största delen av vägslitaget av tung godstrafik. Hur mycket en personbil väger är däremot ett marginellt problem. Om bilen är en el- eller bensinbil har ännu mindre betydelse, berättar Hoekstra.

Han anser att den tekniska utvecklingen ignoreras i ursprungsartikeln. Till exempel blir elbilarnas batterier hela tiden lättare och lättare. Inom 15 år kommer vikten att halveras. Samtidigt är en elmotor lättare än en förbränningsmotor.

– Det betyder att elbilar i framtiden kommer att bli lättare än bensindrivna bilar. Går man enligt artikelns logik kommer elbilar i framtiden att minska på vägslitaget. Men som jag redan sade är det en nästan obetydlig mängd, säger Hoekstra.

Söndrig väg.
Bildtext I Finland finns det cirka 8000 kilometer väg som är i dåligt skick. Till det här är de tunga fordonen mera skyldiga än de lättare och det har ingen betydelse om fordonen är el- eller bensindrivna, säger forskarna.
Bild: Yle/Hanna Sjöström

Tunga bensinbilar sliter lika mycket som tunga elbilar

Artikeln hänvisar också till Edinburghs universitet och en forskningsrapport gjord av John Low.

– För att nå klimatmålen måste utsläppen från transporter minska. Bland de miljövänliga alternativen är ellastbilar problematiska eftersom de är tunga och kan orsaka upp till 20–40 procent mera slitage, berättar John Low till Yle.

Enligt Low är vätgasfordon ett intressantare alternativ för den tunga trafiken, eftersom det inte skulle medföra en så stor viktökning.

– I Skottland, där vi gjort vår undersökning, orsakar personbilar under en procent av vägslitaget. Elbilarnas påverkan är större på små lågtrafikerade vägar men också här förorsakar enstaka lastbilar ett stort slitage.

Här får Low medhåll av Hoekstra. Elektrifiering av tung godstrafik och bussar kan medföra större vägslitage.

– EU begränsar ändå slitaget genom att införa viktgränser. I skrivande stund får ändå klimatvänliga transportfordon sammanlagt väga ett till två ton mera än bensindriva. Den lagliga vikten per hjulaxel är ändå den samma för alla. Jag skulle vara överraskad om slitaget är mycket högre, säger Hoekstra.

Hoekstar säger ändå att slitaget från tunga elfordon inte ska överdrivas. Han anser att slitaget som orsakas av elbilar överdrivs, även på vägar som främst trafikeras av personbilar.

– Tunga bensindrivna stadsjeepar blir allt mer populära. Det är inte bara elbilar som är tunga utan allt tyngre bensinfordon kör också på samma vägar, påpekar han.

Dubbdäck orsakar mycket slitage på vägarna i Norden

I Finland har artikeln väckt frågor, eftersom den citerats i finska medier. Tuukka Heikkilä, sakkunnig vid organisationen Finsk Energiindustri, säger också att det främst är tung trafik som sliter på vägarna.

– Personbilarnas andel av slitaget är litet, oavsett om det är fråga om en el- eller bensindriven bil. Eldriva lastbilar är en annan sak. I Finland är det ändå inte aktuellt att på bred front elektrifiera tung trafik, säger han.

Heikkilä påpekar att elbilen roll är överdriven. Till exempel har bildäck en större inverkan. Dubbdäck orsakar mycket slitage på vägarna i Norden.

I Finland är det trafikledsverket som ansvarar för statliga landsvägar, järnvägar och farleder. Tero Lassila är expert vid trafikledsverket och han säger att vägslitage i Finland beror på flera saker.

– Allt från vårt kalla klimat till tunga lastbilar påverkar. Däremot finns det inga tecken på att elbilar skulle stå för betydligt större slitage än andra tunga bilar. Vi kommer ändå följa med situationen för att få klarhet i hur det egentligen står till, säger Lassila.

Desinformation finns överallt då det gäller gröna lösningar

Artikeln i The Telegraph är ett av många fall där det förekommit felaktig information om elbilar.

– Desinformation finns överallt då det gäller gröna lösningar. Det gäller inte bara elbilen, utan också sol- och vindkraft.

Enligt Auke Hoekstra är desinformation skadligt för samhällsutvecklingen. Han säger att nya lösningar ofta får dålig publicitet och därför långsammare blir verklighet.

– Jag har otroligt svårt att förstå varför folk cyniskt motsätter sig lösningar som gör världen bättre.

Tuukka Heikkilä säger att man ska vara försiktig när man läser om elbilar eftersom det cirkulerar mycket felaktiga uppgifter.

– Artikeln i The Telegraph är ett bra exempel på hur man kan förvränga fakta genom att inte sätta dem i kontext. Till exempel står det inte ett ord om hur bränslet kommer till tankstationen. Det handlar om tunga och miljöskadliga transporter.