Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Över 40 samtal om dagen – Högholmens telefontjänst har använts flitigt under sommaren

Tornseglare
Bildtext I år har 45 tornseglare, varav 25 ungar, vårdats på Högholmen.
Bild: Yle/Risto Salovaara

Högholmens nya telefonlinje går het. Djursjukhuset inrättade linjen till den här sommaren, sedan Helsingfors räddningsverk beslöt att omstrukturera sin motsvarande verksamhet.

Hittills har sommarmånaderna varit hektiska för Högholmens telefonrådgivning för skadade vilda djur.

I juni kom det i medeltal in 44 samtal om dagen och i juli 34 samtal om dagen. Det kan jämföras med medeltalet från maj som låg på 18 samtal om dagen. Runt 70 procent av samtalen kom från huvudstadsregionen.

– Under de mest hektiska dagarna har vi fått över 40 samtal. Trycket ökar under sommaren eftersom djuren får ungar. Det kommer fler patienter till Högholmen och vi får fler samtal, berättar Nina Trontti som är ledare för djurskötsel och djurskydd på Högholmen.

Annika Sorjonen som är informatör på Högholmen berättar att resurserna överlag räckt till.

– De dagar som vi har haft högt tryck kan viss rusning uppstå och folk har fått stå i kö en stund. Sådana dagar skulle vi ha haft nytta av ytterligare en telefonlinje.

Fälthare
Bildtext Samtal om övergivna fältharsungar har kommit in, men i själva verket besöker honan ungarna bara som snabbast om natten.
Bild: Yle / Jari Flinck

Stor nytta av telefonrådgivningen

Sorjonen berättar att allmänheten hittat till telefonrådgivningen och att den varit till stor nytta.

Personalen har gett rådgivning i flera olika situationer och hjälpt till med att avgöra om djuret behöver vård.

Och ibland behöver djuret inte vård.

Det har kommit många oroliga samtal om fältharsungar, men de behöver sällan hjälp.

– Många tror att honan dött när de ser ungarna i trädgården. Men i själva verket diar honan dem som snabbast på natten, annars får de klara sig själva, säger Sorjonen.

Telefontjänsten som öppnade i maj har under sommaren haft personal med uppgiften att svara på allmänhetens frågor om skadade vilda djur.

Allt som allt har det kommit in 2 067 samtal sedan telefontjänsten öppnade.

Från och med slutet av augusti minskar personalresurserna för telefontjänsten, då svarar personalen i mån av tid.

Hösten och vintern är trots allt tystare perioder på Högholmens vilddjursjukhus, säger Trontti.

Tervapääsky lentää ulos sille tehdystä tekopesästä.
Bildtext Om tornseglarens ungar faller till marken kan honan inte mata dem.
Bild: Heather Ball

Tornseglarna lider av värmen

Nästan 1 000 djur har vårdats vid Högholmens vilddjursjukhus i år.

För tillfället vårdas bland annat ett tjugotal ekorrungar, unga fiskmåsar, igelkottar och tornseglarungar som trillat ur boet.

Trontti berättar att man under de senaste åren sett en ökning i antalet tornseglarungar som trillar ur boen. Eftersom tornseglaren inte kan lyfta från marknivå matar inte honorna de ungar som fallit till marken.

Anledningen antas vara den extrema värmen.

I fjol lämnades det in 72 ungar till Högholmen. I sommar ligger siffran hittills på 25 ungar.

– Kanske de stundvisa regnen gjort att tornseglarungarna klarat sig bättre i sommar, säger Trontti.

Många föräldralösa igelkottar

Hittills har 73 igelkottar vårdats på Högholmens vilddjursjukhus i år. Av dem har 36 blivit föräldralösa.

Trontti berättar att det är svårt att veta anledningen till att igelkottarna skadat sig och säger att det finns flera orsaker till att de farit illa. Några exempel är uttorkning, nedkylning, hundbett eller att de träffats av bilar. Även bärbusksnät och råttfällor kan ställa till det för dem.

Ofta hittas det skadade djuret när olyckan redan skett vilket gör det svårt att bedöma vad som hänt.

Igelkott som äter
Bildtext Hittills har 73 igelkottar vårdats på Högholmen i år.
Bild: Jessica Edén