Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö–Hyvinge-banan: Ingen lösning för farliga plankorsningen i Sannäs i Karis

Plankorsning där järnväg och asfaltväg korsar. Varningsljus och bommar. Skog, gräs, sidovägar. Sommar, skymning.
Bildtext Korsningen i Sannäs sedd österifrån, det vill säga från Lojo- och Hyvingehållet mot Karis.
Bild: Pia Santonen / Yle

Korsningen i Sannäs kan inte stängas. Men det finns heller inte tid att planera en bro.

Elektrifieringen av Hangö–Hyvinge-banan fortsätter men det finns fortfarande plankorsningar som saknar en lösning.

En av problemkorsningarna finns i Sannäs, några kilometer utanför Karis centrum. I Sannäskorsningen korsar Sannäsvägen och järnvägsrälsen varandra i en farlig vinkel. Korsningen har i dag varningsljus och bommar.

Inte möjligt att stänga korsningen, dra om vägen eller bygga en bro

Trafikledsverket hade för avsikt att stänga korsningen i Sannäs, men det gick inte eftersom vägen är enda sättet för en del invånare att komma ut på riksväg 25.

Sedan utredde Trafikledsverket om vägen kan flyttas så att vinkeln mellan vägen och banan blir tryggare.

Men det visade sig omöjligt då vägen inte kan byggas om: kurvan före plankorsningen skulle bli för brant.

En flytt av vägen kunde också förstöra livsmiljön för en starkt hotad art, trumgräshoppan, som förekommer nära korsningen.

Trafikledsverket började därför i stället fundera på en planskild korsning, i praktiken en bro.

En plankorsning med trafikljus och bommar. Soligt vårvinterväder. Röda hus syns längre borta på andra sidan korsningen.
Bildtext I Leksvall utanför Ekenäs borde plankorsningar ersättas med en bro enligt Trafikledsverket. Men Leksvallbor är inte nöjda då de tycker att ett massivt brobygge skulle förstöra byns kulturmiljö och natur.
Bild: Pia Santonen / Yle

Men det var för sent. Tiden räcker helt enkelt inte till för att planera och bygga en bro under den tid som arbetet med den redan långt hunna elektrifieringen pågår.

Marketta Ruutiainen på Trafikledsverket uppger att det av de här orsakerna nu inte finns någon plan för Sannäskorsningen.

Om en bro någon gång blir aktuell, kräver den ett eget projekt och egen finansiering.

I Leksvall utanför Ekenäs har planerna för en bro väckt kritik eftersom bron skulle bli så massiv och i praktiken förändra naturen och byns kulturmiljö.

En föreslagen bro i Hangö norra har också varit aktuell. Företagen har förespråkat en bro, men planen har inte fallit alla politiker på läppen.

Diskussion om artikeln