Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg ger grönt ljus för en fiskväg intill Svartåforsens kraftverk

Ett vattenkraftverk.
Bildtext Nu planerar Regionförvaltningsverket en fiskväg intill Svartåforsen för att lax ska kunna vandra mellan havet och och ån.
Bild: Petra Thilman / Yle

Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd förespråkar nu att en fiskväg vid Svartåforsen blir av.

Regionförvaltningsverket har begärt utlåtande av Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd om den ansökan om tillstånd som gäller fiskvägen som ska byggas i anslutning till Svartåforsens kraftverk.

Svartån var tidigare Nylands ända laxå.

Idag finns det fyra kraftverk längs med den, Åminnefors, Billnäs, Åkerforsen och Svartåforsen, och de två översta hindrar fiskarna från att vandra.

Svartån är också en av landets högst prioriterade platser vad gäller fiskvägar och ett Natura 2000-objekt. I ån finns flodpärlmusslor och tjockskaliga målarmusslor.

Kraftverken i Svartån ägs av Koskienergia och regionförvaltningsverket i Södra Finland beviljade tillstånd för fiskvägen vid Åminneforsens kraftverk år 2018 och vid Billnäs kraftverk år 2017.

Målet är att återställa naturen

Nu planeras en fiskväg vid Svartåforsen och dessutom har tillstånd ansökts för en fiskväg vid Åkerforsen.

Målet med fiskvägarna är att återställa naturen så att fiskarna ska kunna vandra mellan havet och upp längs ån.

Nämnden bedömer eventuella negativa miljöeffekter av fiskvägen som små. Ifall det finns musslor i anläggningsområdet flyttas de vid behov till ett annat ställe. Byggarbetet kan tillfälligt göra vattnet grumligt.

Fiskvägen bedöms inte inverka på strömningarna eller vattennivåerna i huvudfåran eller på vattenkvalitén i Svartån.

Nämnden förordar därför tillståndet för att bygga fiskvägen vid Svartåforsens kraftverk.

Västra Nylands vatten och miljö, LUVY, har sedan år 2015 drivit ett projekt för att få laxfiskar till Svartån och Lojo sjö. Projektet har fått finansiellt stöd av kommunerna.

Diskussion om artikeln