Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Viktigt att förebygga omfattande skogsbränder även i Finland – ”Hur välskött skogen är inverkar på hur långt elden kan sprida sig”

Kårchef för Grankulla Frivilliga brandkår
Bild: Vendla Fagerudd / Yle

I Finland har vi många frivilliga brandbekämpare i jämförelse med våra grannländer. Det är bra, men det kan alltid bli bättre, säger Jens Tegengren, kårchef för Grankulla FBK.

Omfattande skogsbränder som påminner om dem som har härjat i Sydeuropa de senaste veckorna är också möjliga i Finland. Det har Juha Laitinen, specialforskare vid Räddningsinstitutet, bekräftat.

Hittills har årets skogsbränder i Finland ändå varit småskaliga och följt samma mönster som tidigare år. Räddningsväsendet satsar trots det hårt på förberedande insatser i form av kartläggning av skogsbrandsutrustning och riskområden.

Jens Tegengren är kårchef för Grankulla Frivilliga Brandkår. Han tar fasta på de styrkor Finland har när det kommer till brandbekämpning.

– Vi har ett tätt brandkårsnätverk och många frivilliga brandbekämpare i jämförelse med våra grannländer. Speciellt kommunikationen mellan de olika räddningsverken, gränsbevakningen och försvarsmakten fungerar bra, säger Tegengren.

Uniformer
Bild: Vendla Fagerudd / Yle

Tegengren poängterar att det alltid finns orosmoment, trots att resurserna i Finland är bättre än på många andra håll i världen.

– Vi har mycket att vara tacksamma för, men det kan alltid bli bättre. Den mest påtagliga utmaningen just nu är bristen på yrkesbrandmän och frivilliga.

Han säger att antalet volontärer dessutom minskar på många håll i landet.

Förebyggande åtgärder

För att minimera riskerna för att skogsbränder över huvud taget ska bryta ut spelar planeringen en stor roll. Enligt Jens Tegengren är underhåll av skogsbestånd en konkret åtgärd som kan förebygga storskaliga skogsbränder.

– Hur välskött skogen är inverkar på hur långt elden kan sprida sig. Om skogarna är väl omhändertagna underlättas räddningsväsendets arbete.

Många eldsvådor uppkommer till följd av oförsiktighet. Sådana faktorer är det omöjligt för räddningsväsendet att arbeta förebyggande mot, utöver att sprida information om brandsäkerhet.

– Det hör till vars och ens ansvar att agera ansvarsfullt när man hanterar eld. På så sätt upprätthåller vi säkerhetsnivån och behöver inte pressa våra resurser till det yttersta.