Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

”Jag tänker att de klarar sig utan mig”– unga män svarar inte på enkäter och det kan försämra deras situation

Personer på Alexandersgatan i centrum i Helsingfors.
Bildtext När mängden unga män som svarar är liten blir det bara vissa män som får sin röst hörd och sina behov mötta.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Enligt Statistikcentralen svarar män, i synnerhet de under 35 år, allt för sällan på forskningsenkäter i Finland. Det här innebär att det saknas viktiga uppgifter om gruppens livssituation och behov.

Bristen på information om män är ett stort problem. Det säger överaktuarie Henna Attila från Statistikcentralen.

Statistikcentralens forskningsdata behövs för att samhället ska fungera och bli bättre, säger hon. De här uppgifterna handlar om hur folk lever, mår och om vad de behöver, till exempel var det ska byggas skolor.

– När vi saknar mycket data om en åldersgrupp eller ett kön, blir det så att en mindre grupp blir de som representerar hela gruppen, säger Attila.

Det här är problematiskt eftersom de som svarat kan ha en annan livssituation och andra behov än resten av gruppen, konstaterar hon.

– Det blir inte rättvist, eftersom vi då har många personer i vårt samhälle vars röst inte blir hörd. Då kan vi inte heller reagera på deras behov.

Attila berättar att hon varit med om undersökningar där situationen varit så dyster att det bara funnits ett tiotal män i en åldersgrupp.

Inom gruppen syns ändå variation i hur ofta männen svarar på enkäter, säger hon. Det kan till exempel bero på utbildningsnivå eller handla om regionala skillnader.

Hos äldre åldersgrupper syns ett kraftigt engagemang för Finland och vårt samhälle. Om de får en inbjudan från ett statligt ämbetsverk till en officiell forskning, finns det en större sannolikhet att de svarar och deltar.

Henna Attila

Ju högre utbildad en ung man är, desto större är sannolikheten att han deltar i en forskningsenkät. Enligt Attila är bristen på data om unga män överlag ändå väldigt stor.

Hon önskar att unga män skulle svara oftare. Vissa enkäter tar endast 5–10 minuter och är ganska lätta.

– De flesta görs på nätet och går att svara på snabbt.

Utanförskap och kulturskillnader mellan generationer kan ligga bakom

Statistikcentralen har spekulerat kring varför män mer sällan än kvinnor svarar på enkäter.

Det kunde handla om ett liknande fenomen som i röstningsbeteende, säger Attila. En del unga män känner eller tänker oftare än andra att de inte är en del av samhället.

– Det kan leda till ett minskat intresse för att delta i forskning där grundtanken är att förbättra Finland genom kunskap, säger Attila.

Alla i Finland känner inte heller till Statistikcentralen och alla vet inte att forskningsenkäterna är viktiga.

Dessutom finns det kulturskillnader mellan generationer.

– Hos äldre åldersgrupper syns ett kraftigt engagemang för Finland och vårt samhälle. Om de får en inbjudan från ett statligt ämbetsverk till en officiell forskning, finns det en större sannolikhet att de svarar och deltar.

”Överlag tänker jag att enkäterna nog klarar sig utan mig också”

När Svenska Yle går ut på stan för att fråga folk om hur ofta de svarar på enkäter är det få unga män som vill ställa upp.

Vesa och Toni Laurila i Borgå.
Bildtext Vesa och Toni Laurila går med på att intervjuas på stan.
Bild: Sonja Sajavaara / Yle

Vesa och Toni Laurila, far och son, är ute på promenad med Tonis nyfödda barn. Ingendera svarar ofta på enkäter, Vesa för att han sällan får dem.

Toni svarar på enkäter när det känns som en bra tid för det, berättar han.

– Om jag är inne på e-posten när det kommer en enkät kan det hända att jag svarar. Annars tappas de bort bland mejlen. Om inbjudan däremot kommer i pappersform, låter jag bli att svara, säger Toni.

Småbarnsmamma Meri berättar att hon har bråttom med barnen, men att hon gärna skulle svara på enkäter om hon hade tid. Hennes partner Topi är av annan åsikt.

– Jag svarar inte. Jag orkar bara inte, jag gör hellre annat, säger Topi.

En annan småbarnspappa, Juho, står bredvid. Han svarar inte heller på enkäter.

– Jag har inget stort intresse för dem. Det beror lite på ämnet, men överlag tänker jag att enkäterna nog klarar sig utan mig också.

Trenden började med mobiltelefonernas ankomst

Enligt Henna Attila på Statistikcentralen har intresset för att svara på enkäter överlag minskat sedan mobiltelefonerna blev en del av vår vardag, det vill säga under andra halvan av 1990-talet.

Före det var det lättare att nå folk per fast telefon, det vill säga trådtelefon, säger Attila.

– När telefonen nu ringer och det är ett obekant nummer, vill många inte svara. Alla reagerar inte heller på sms, e-post eller om vi skickar hem ett brev.

Dessutom har utvecklingen accelererat snabbt under senare år.

– Kulturen ändras. Folk anser allt lättare att vi stör deras privatliv och fritid. Också trots att vi är en statlig aktör, säger Attila.

Attila konstaterar att Finland är ett samhälle där det samlas mycket information om medborgarna i register. Problemet med de här registren är däremot att det saknas mycket väsentlig information.

– Vi kan inte göra allt med register. Speciellt sådant som handlar om vad människor tänker och upplever kan vi bara få reda på genom att fråga, säger Attila.

En liten belöning kan göra en stor skillnad

Problemet finns också i andra länder. Statistikcentralen deltar i flera internationella diskussioner om samma situation.

Statistikcentralen har försökt locka unga män att svara på enkäter genom att ge deltagare små penningsummor eller rabatter.

– Det finns mycket internationell forskning om att också en liten belöning hjälper. För oss har det fungerat ganska bra, speciellt med unga män, säger Attila.

Eftersom svar behövs för att göra forskning så pålitlig som möjligt, kan det hända att morötter av det här slaget bara blir vanligare i framtiden, säger hon.

– Som statlig aktör är det här ändå problematiskt. Både att använda pengar på det här sättet och eftersom vi funderar om det finns en risk att deltagare ändrar sina svar för att de får belöning.

Diskussion om artikeln