Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

”Städer är skattkistor för arkeologer” – stadsarkeologer hoppas på fynd i samband med vägarbeten i Åbo

Stort vägarbete i Åbo, vid Östra Strandgatan, stor grop i marken för utgrävningar.
Bildtext I gropen görs arkeologiska utgrävningar.
Bild: Line Rehn / Yle

Stadsarkeologi baserar sig på att utforska arkeologiska lämningar och kulturer som är kopplade till städer och urbana miljöer. I synnerhet i Åbo är stadsarkeologi en vanlig företeelse.

I centrala Åbo är Östra strandgatan stängd för trafik eftersom det byggs nya cykelvägar på gatan.

Arbetet inkluderar nya dagvattenavlopp, omstrukturering av körbanan, förnyelse av trafikljus och förnyelse av gatubelysning.

Utöver byggarbetet finns det även arkeologer på plats, för att lära sig mer om Åbos historia.

En av dem är Kari Uotila, som är på plats med hans arkeologiteam. Platsen de befinner sig på gränsar till det forna dominikanska templet i Åbo.

Kari Uotila har varit med i de flesta arkeologiska utgrävningar i Åbo. Arkeologerna i teamet kallas ofta på plats då det gäller områden som drabbades av Åbo brand.

– Vi övervakar ofta grävningarna i Åbo och ibland vet vi redan på förväg att det ska utföras grundliga utgrävningar. Ibland stöter vi på något som måste grävas fram medan vi övervakar, säger Uotila.

Fornminneslagen viktig vid arkeologiska utgrävningar

Den finska fornminneslagen är viktig att ta i beaktande vid arkeologiska utgrävningar. I Åbo är det vanligt att se stadsarkeologer vid olika typer av utgrävningar.

– Det är självskrivet att kalla arkeologerna på plats när man öppnar stora ytor i stadskärnan. Då är det klart att man kommer att stöta på äldre avlagringar, säger arkeologen Jan Fast.

– Den finska fornminneslagen säger att när ett föremål är över 100 år gammalt är det arkeologiskt relevant och då skyddas det av fornminneslagen. Men i stadsarkeologi kan avlämningar som är yngre än 100 år också vara intressanta. Fornminneslagen gäller även stadsarkeologi, säger Jan Fast.

En man med glasögon ser in i kameran. I handen har han ett papper.
Bildtext Jan Fast är en erfaren arkeolog.
Bild: Andrea Wiklund/Yle

Ett intressant exempel på stadsarkeologi är enligt Jan Fast då man flyttade på statyn Havis Amanda i Helsingfors för att utföra reparationer.

– Det gjordes en arkeologisk utgrävning under fundamentet för Havis Amanda. Det pekar på hur noggrant möjligheterna till forskning tas till vara på, säger Fast.

Arkeologiska fynd måste beaktas när de hittas i samband med byggarbeten

En stadsarkeologisk utgrävning kan innebära många olika saker och fynden kan variera mycket.

– Man kan hitta nästan vad som helst och från många olika tidsperioder. Städer är skattkistor för arkeologer, säger Jan Fast.

Ifall arkeologiska fynd görs i samband med byggarbeten måste man ofta överväga hur man går vidare i arbetet.

– Om kvarlevorna av en begravningsplats hittas måste man överväga ifall man flyttar rörarbetet runt fyndet, eller ifall kvarlevorna flyttas till en lugnare plats. Det är dock ovanligt, säger Kari Uotila.

”Det skulle vara häftigt att gräva på platser där det kan bekräftas när Åbo egentligen är byggt”

Mies katsoo kameraa kohti.
Bildtext Kari Uotila är van ledare av arkeologiska utgrävningar.
Bild: Niko Koriranta / Yle

Om arkeologer stöter på medeltida ruiner av bostadshus får de inte tas isär. Då måste ruinerna skyddas och rutten för vägarbetet planeras om. Arkeologiska fynd är inte alltid stora ruiner, utan kan också vara mindre spår av mänsklig aktivitet.

Kari Uotila anser att utgrävningarna vid Östra strandgatan är bland de intressantaste platserna att studera, eftersom det är del av det allra äldsta Åbo.

– Det skulle vara häftigt att gräva på de platser där det kan bekräftas vilket år Åbo egentligen är byggt, säger Kari Uotila.