Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Hundratals svartbyggen i Kronoby

Det finns hundratals svartbyggen i Kronoby kommun. Det kommer fram i den genomgång som kommunen har gjort de senaste åren.

I Kronoby kommundel uppdagades nästan 80 svartbyggen, i Nedervetil närmare 180. I Terjärv har kartläggningen dröjt men kommunen uppskattade tidigare att det finns cirka 200 svartbyggen där.

Totalt handlar det alltså om mer än 400 olovliga fastigheter.

I majoriteten av fallen i Kronoby och Nedervetil har ägaren lämnat in bygglovsansökan efter uppmaning från kommunen. Kartläggningen i Terjärv fortsätter i höst.

Relaterat

Ännu inget beslut om fler parkeringsplatser vid Bennäs tågstation

Pedersöre föreslår att det byggs en ny parkeringsplats för mellan 70 till 90 fordon vid tågstationen i Bennäs.

Kostnaderna skulle delas mellan Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Larsmo och Kronoby.

Igår måndag tog stadsstyrelsen i Jakobstad ställning till förslaget och beslöt enhälligt återremittera ärendet.

– Beredningen var aningen kort. Vi ska kontrollera hur kostnaderna har fördelats tidigare, säger stadsdirektör Anne Ekstrand.

Enligt förslaget skulle Jakobstad stå för cirka 107 000 euro av de totala kostnaderna på ungefär 250 000.

Takstolar

Fortsatt tufft för byggbranschen – Teri-Hus lägger ner verksamheten

Nedskärningen berör samtliga 25 anställda.

Karleby kan förse sina grannkommuner med vatten

Invånare i Jakobstad, Pedersöre, Kronoby och Larsmo kan få sitt vatten från Karleby i framtiden. Det är tanken med ett regionalt samarbetsprojekt som är under planering.

Fram till den sista november kan kommuner söka statsunderstöd för projekt som förbättrar säkerheten inom vattenförsörjning och samarbetet mellan olika vattenverk.

Direktionen för Karleby Vatten godkände i slutet av oktober att staden kan fungera som ledare för ett regionalt projekt. Nu har man fört diskussioner med de övriga kommunerna.

För Jakobstads del skulle samarbetet innebära att man övergår från att använda ytvatten ur Esse å till att använda grundvatten ur täkter i Karleby. Vattenkvaliteten i Esse å har varit dålig en längre tid.

Direktionen för Jakobstads Vatten behandlar ärendet på sitt möte på torsdag.

Röd tegelbyggnad.

Andelsbankerna i Kronoby, Pedersörenejden och Purmo planerar sammanslagning

De slutgiltiga besluten fattas under våren.

Huvudkontoret vid Mirka i Jeppo.

Boliden Karleby överlägsen etta – tvåa i inkomstligan är KWH-koncernen

Högt upp på den österbottniska företagslistan över beskattningsbar vinst kommer också elbolaget Herrfors i Jakobstad och OK Indrivning i Vasa.

Kebap-annos

Förpackningsmaterial och kebab i inkomsttoppen i Österbotten

Fjolårets inkomster har publicerats av Skatteförvaltningen. I toppen i Österbotten hittas bland andra Rani Plasts ägare och en kebabföretagare. I Mellersta Österbotten toppas listan av två mjukvaruföretagare.