Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå vatten slutar klorera i Sannäs i dag

Vattnet vid Sannäs vattenverk i Borgå började kloreras under förra veckans tisdag. Det här till följd av att förhöjda mikrobhalter upptäcktes i råvattenbrunnarna.

På grund av kloreringen kunde vattnet i Borgås östra delar smaka och lukta klor. Borgå vatten analyserade vattnet under kloreringen och konstaterar nu att kvalitetsmålen uppfylls.

Därför slutar vattenverket nu med kloreringen och återgår till den sedvanliga UV-desinficeringen av vattnet. Det är ändå möjligt att vattnet i östra Borgå kan smaka och lukta klor i några dagar till.

Relaterat

Ytterligare problem med dricksvattnet – nu i Kantlax

Nyby Vattenandelslags dricksvatten måste kokas.

Vattenandelslaget förser delar av Kantlax i Nykarleby med hushållsvatten. I ett vattenprov som togs den 17 oktober har det konstaterats koliforma bakterier och E.coli i vattnet.

Allt dricksvatten och allt vatten som används vid matlagning ska kokas i 5 till 10 minuter.

Vattenbolaget kommer att inleda klorering av hushållsvattnet och det kommer att lukta klor.

Man kan tvätta sig som normalt med vattnet och man kan också diska kärl med okokt vatten, men de måste torkas omsorgsfullt efter diskningen.

Miljöhälsan Kallan tar nya prov på måndag den 23 oktober.

Dricksvatten från Esse Vattenbolag ska fortsättningsvis kokas

En kollapsad råvattenbrunn påverkar fortfarande hushåll som får sitt vatten från Esse Vatten.

Allt dricksvatten och allt vatten som används vid matlagning ska kokas i 5-10 minuter.

Uppmaningen att koka vattnet gäller ändå inte alla hushåll. Invånare i byarna Vitsjö, Kiisk, ”Laami” (Lamasjön/Lamabacka), Hjulfors och Kattilakoski får inte sitt hushållsvatten från den kollapsade råvattenbrunnen, och behöver därför inte koka sitt vatten.

Hushållsvattnet kommer nu att kloreras och det kommer att förekomma en lukt av klor samt en eventuell bismak, skriver vattenbolaget i ett pressmeddelande.

Bolaget skriver också att man kan tvätta sig normalt med vattnet. Man kan även diska kärl med okokt vatten, men de måste torkas omsorgsfullt efter diskning.

För mycket mikrober i vattnet vid Sannäs vattenverk igen – vattnet kan smaka klor

Det har åter hittats förhöjda halter av mikrober i vattenbrunnarna i Sannäs vattenverk i Borgå.

Därför ska det utgående vattnet kloreras för tredje gången sedan sommaren. Senast klorerades Sannäsvattnet i september.

Det är oklart vad det är som orsakar de förhöjda halterna av mikrober och Borgå vatten har förstärkt övervakningen av grundvattenområdet.

Till en följd av reningen av vattnet kan kranvattnet i östra Borgå lukta och smaka klor en tid framöver.

Borgå vatten slutar klorera vid Sannäs vattenverk

Borgå vatten började klorera det utgående vattnet vid Sannäs vattenverk den 12 september. Det var en normal säkerhetsåtgärd för att trygga vattnets hygieniska renhet efter att man bekräftat höjda mikrobhalter i en av råvattenbrunnarna.


Borgå vatten har effektiverat uppföljningen av vattenkvaliteten i Sannäs under kloreringen. Enligt analyserna har vattenkvaliteten i vattenledningsnätet uppfyllt alla kvalitetskrav och -mål för hushållsvatten. Processen i vattenbehandlingsanläggningen har fungerat normalt under hela tiden. Därför avslutas kloreringen och vattnet desinficeras som normalt med UV-desinficering.

Hushållsvattnet kan fortsätta smaka och lukta klor under några dygn till.

Hushållsvattnet i östra Borgå kan lukta eller smaka klor

Borgå vatten har upptäckt förhöjda mikrobhalter i ett prov som togs ur en av brunnarna vid Sannäs råvattenverk.

Därför kloreras det utgående vattnet från och med den 12 september.

Samtidigt förstärker staden övervakningen av grundvattenområdet och undersöker orsakerna bakom de förhöjda mikrobhalterna.

– Vi uppskattar att det är en naturlig process efter att det varit torrt och sedan regnat kraftigt. Det finns inga tecken på att någon skulle ha grävt eller gjort markarbeten i närheten, säger anläggningschef Sari Rajajärvi.

Enligt Rajajärvi renas vattnet inom ett par dygn, men kloreringen fortsätter tills man får rena vattenprover.

Inga avvikelser har upptäckts i det utgående vattnet eller UV-utrustningen.

Borgåborna får alltså normalt hushållsvatten ur sina kranar, men kloreringen kan orsaka lindrig klorlukt eller -smak i stadens östra delar.

Vattnet vid Sannäs råvattenverk desinficeras kontinuerligt med hjälp av UV-utrustning.

Dricksvattnet ska kokas i Monå

Dricksvatten och vatten som används vid matlagning ska kokas i 5-10 minuter i Monå, Nykarleby. Det har konstaterats Koliforma bakterier i ett vattenprov från 4.9.2023.

Knuts vattenandelslag, som förser Monå i Nykarleby med hushållsvatten, kommer att inleda klorering av hushållsvattnet. Processen kan medföra en lukt av klor. Klor används i syfte att döda skadliga mikrober.

Det går fortsättningsvis bra att tvätta sig med vattnet samt att använda vattnet till disk, men Miljöhälsan Kallan uppmanar användarna att torka disken omsorgsfullt.