Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ny lag ger fler chansen att få lån via social kreditgivning

Nu ska alla välfärdsområden börja erbjuda sina invånare social kreditgivning. I praktiken innebär det att invånare som har små inkomster och inte har möjlighet att få kredit på rimliga villkor ska kunna få hjälp via social kreditgivning. Villkoret är att personen klarar av att betala amorteringar och räntor.

Syftet med social kreditgivning är att förebygga ekonomisk utslagning och överskuldsättning samt att främja en persons eller en familjs förmåga att klara sig på egen hand.

Tidigare kunde kommunerna på frivillig basis erbjuda tjänsten men i och med en lagförändring som trädde i kraft den 1 augusti ska alla välfärdsområden erbjuda social kredit.

Inom till exempel Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite är minibeloppet av social kredit 500 euro och högsta beloppet 7 000 euro, återbetalningstiden är högst fem år.

Relaterat

En tandläkare undersöker och mäter tänderna på ett barn.

Tandläkare vill inte jobba i Mörskom och Pukkila – gammal utrustning skrämmer bort personal

Välfärdsområdet söker lösning för tandvården för 2024.

sjukhusrum i fyrsjukhuset ÅUCS

Politikerna i Egentliga Finlands välfärdsområde spelade högt spel, men förlorade

Hoppades att Finansministeriet skulle backa i sina sparkrav.

Sillankorva härbärge för bostadslösa i Åbo.

Åbos härbärge för missbrukare prickas för brister igen – misshandlad senior ringde jouren efter hjälp från härbärget

Riksdagens biträdande justitieombudsman prickar Sillankorva härbärge för missbrukare i Åbo. Nu måste boendet åtgärda sina brister.