Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Poliser utsätts allt oftare för trakasserier: ”De vill undergräva förtroendet som poliserna har”

En polisbricka, ett tjänstemärke med lejonet och ett svärd, hänger i en kedja mot en ljusblå polisskjorta.
Bildtext Kritik som riktas mot enskilda poliser, påverkar en hel organisation.
Bild: Antti Kolppo / Yle

Kontinuerliga, personliga påhopp mot enskilda poliser blir mer vanliga. Speciellt mängden fall där poliser görs till måltavlor ökar. Enligt polisöverinspektören Mikko Eränen är det här oroväckande.

Finskans begrepp maalittaminen kan översättas till att stämpla någon eller göra någon till föremål för kritik och anklagelser. Ett vanligt begrepp som använts för att förklara fenomenet är riktade trakasserier.

Enligt polisöverinspektören Mikko Eränen från Polisstyrelsen har personliga påhopp som riktar sig mot enskilda poliser blivit allt vanligare.

Polisstyrelsen har gjort två personalenkäter om trakasserier riktade mot poliser. Den första genomfördes 2019 och den andra 2021. Resultaten var liknande, men i den andra enkäten vittnade fler poliser om påhopp.

– År 2021 uppfattade 93 procent av de som besvarade enkäten handlingar som gör poliser till måltavlor som problematiska, söger Eränen.

Flera drabbade har övervägt lämna polisjobbet

Drygt en tredjedel, 36 procent, av de som svarade på enkäten uppgav att de utsatts för påhopp.

– Det som kanske är mest oroväckande är att av dem som har upplevt personliga påhopp svarade 18 procent övervägt byte av bransch.

När Eränen talar om personliga påhopp utgår han från en definition som en tjänstemannaarbetsgrupp har tagit fram.

– Att göra någon till en måltavla är verksamhet där någon antingen själv eller genom en mobilisering av andra organiserar trakasserier av en enskild individ. Det kan ske antingen direkt eller indirekt.

– Syftet är att påverka individen eller samhällets strukturer och i synnerhet att undergräva det förtroende som de har.

Endast 15 procent av de fall där en polis har varit måltavla har gått vidare till förundersökning

Mikko Eränen, polisöverinspektör

Eränen påpekar att det inte verkar råda konsensus om vad begreppet ”att göra någon till en måltavla” innebär.

All kritik eller alla uttalanden kan inte kategoriseras till denna verksamhet, utan det verkar krävas att verksamheten är systematisk. Förståelsen försvåras av att det inte är ett juridiskt begrepp.

”Det är inte personligt, men det personifieras”

Det kan finnas flera orsaker till att enskilda poliser görs till måltavlor oftare, men Eränen lyfter speciellt fram en förändring.

– Sociala medier har ökat mängden människor som kan få sin röst hörd. De mest extrema ställningstagandena får kontinuerligt en större betydelse och mer synlighet.

Sociala medier ger tillgång till fler plattformar där personliga påhopp kan framföras, spridas och diskuteras.

De får en större spridning och blir beständiga. Eränen säger att trakasserier kan ske bland annat i informationsnätverk, fysiska rum eller på nätet.

två poliser i trafiken
Bildtext Kritik som riktas mot en polis, påverkar ofta en hel organisation.
Bild: Arash Matin / Yle

Eränen påpekar att kritik alltid har funnits, men speciellt kritik mot enskilda poliser har blivit vanligare i och med sociala medier.

Behandlingen av trakasserier framskrider ofta inte eftersom brottsrubriceringen i största delen av fallen är målsägandebrott, och den målsäganden vill inte föra det vidare.

Bakom kan ligga en rädsla för att trakasserierna och påhoppen eskalerar eller vetskap om att processen kan bli utdragen.

Endast 15 procent av de fall där en polis gjorts till en måltavla har gått vidare till förundersökning, enligt enkäten år 2021.

– Det som är utmanande är att påhoppen alltid samtidigt påverkar individen, beslutsfattandet och verksamheten, men att förövarna indirekt vill påverka själva organisationen. Det är inte personligt, men det personifieras.

Eränen säger att det nu krävs en grundläggande attitydförändring då det kommer till hur den offentliga diskussionen förs. Att diskutera är viktigt, men fokuset borde vara på själva sakfrågan, inte på personen.