Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

”Lastcykeln har ersatt bilen” – på Drumsö pågår populärt pilotprojekt

Projektet med att låna ut lastcyklar har fått positiv respons av invånarna. Men det är en utmaning att nå ut med informationen om utlåningen till alla.

I tre månaders tid har Enåsens invånare på Drumsö kunnat låna två stycken eldrivna lastcyklar från en växtbeklädd barack som står på ett av husbolagens bakgård.

Utlåningen är en del av Helsingforsregionens miljötjänsters, HRM:s, tvååriga samarbetsprojekt Circular Green Blocks. Syftet med projektet är att främja ett delningsekonomiskt och cirkulärekonomisk tänk genom att erbjuda utlåningstjänster till huvudstadsregionens invånare.

En växtbeklädd barack. Baracken är vit och har mossa på taket och växter på väggarna.
Bildtext Med hjälp av en app kan invånarna boka lastcyklarna och låsa upp dörren till baracken där de står parkerade.
Bild: Hannah Thule / Yle

Hanna Rekola som är bor i kvarteret har lånat lastcyklarna vid flera tillfällen.

– Det är smidigt att cyklarna står här på bakgården. Jag har lånat dem för att hämta barnen från dagis, handlat mat och gjort längre och kortare utflykter.

Med hjälp av en app bokar man cyklarna och låser upp dörren till baracken. Hjälmar finns att låna och batterierna tas ut från laddningsskåpet och kopplas in i cykeln innan avgång.

Invånarna har varit delaktiga i projekt och de har kommit med repsons. Bland annat har kvarterets barn bestämt att cyklarna ska heta Kössi och Poni.

Rekola berättar att lastcyklarna har ersatt bilen.

– Jag har kunnat köra både mina egna och grannens barn till basketbollträningarna i den större lastcykeln. Hade den inte funnits hade jag kört dem med bil.

Dessutom uppskattar Rekola barackens växtbeklädda väggar. Här växer örter som invånarna får plocka.

– Här om dagen hämtade jag lite mynta som jag skulle ha i maten, berättar hon.

I Enåsens utlåningsprojekt deltar 10 husbolag med totalt 450 invånare.

HRM:s projektledare Juuso Vähä-Piikkiö sitter på en lastcykel och ler mot kameran.
Bildtext HRM: projektplanerare Jussi Vähä-Piikkiö berättar att invånarna uppskattat tjänsten.
Bild: Hannah Thule / Yle

Vill så ett frö hos husbolagen

HRM: projektplanerare Juuso Vähä-Piikkiö berättar att det tvååriga projektet drivs i samarbete med husbolagen, Aalto universitetet, yrkeshögskolan Metropolia och Helsingfors stads innovationsföretag Forum Virium Helsinki.

Utöver Enåsen i Drumsö har andra delningsekonomiska lösningar provats på ytterligare tre områden i huvudstadsregionen. De är Leinelä i Vanda, Ladusved i Esbo och Malmgård i Helsingfors.

– Bland annat har invånarna kunnat låna vanliga elcyklar, sportutrustning och verktyg såsom borrmaskiner. De har också kunnat delta i gemensamma odlingsprojekt, berättar Vähä-Piikkiö.

Syftet med projektet har varit att ta fram och prova olika delningsekonomiska lösningar och att erbjuda husbolagen en fungerande modell för hur utlåning kan gå till i praktiken.

– Vi ville så ett frö hos husbolagen om möjligheterna med delningsekonomi. Nu slänger vi över bollen till dem och hoppas att de tar i bruk den här typen av tjänster om de ser att det finns en efterfrågan. Vi hoppas också att invånarna ska tala med varandra och tillsammans sporra husbolagen till att satsa på utlåning, säger Vähä-Piikkiö.

Som en del av projektet kommer HRM att skapa instruktioner och dela med sig av lärdomar.

– Vi vill informera både husbolagen och företag som erbjuder utlåningstjänster om vad vi lärt oss under projektets gång. Dessutom delger vi information till husbolagen om hur de, steg för steg, kan ta i bruk utlåningstjänster.

En växtbeklädd barack. Baracken är vit och det växer växter på väggarna.
Bildtext Invånarna kan plocka örter från barackens vägg.
Bild: Hannah Thule / Yle

Förändring tar tid

Vähä-Piikkiö berättar att responsen från de som använt tjänsten varit positiv.

En lärdom från projektet är att det måste satsas på kommunikation för att involvera alla.

– Det har varit en utmaning att lista ut hur vi ska kommunicera informationen om tjänsten till alla 450 invånare. Det finns många potentiella användare som inte vet att lastcyklarna finns.

En annan lärdom är att förändring tar tid.

– Provperioden har varit relativt kort, det hade varit fint om vi hade haft mer tid på oss. Projektet handlar trots allt om folks vardagsrutiner och hur de transporterar sig. Människor behöver tid för att ställa om och förändringen sker i små steg.

Delprojektet med utlåning av lastcyklarna pågår fram till slutet i augusti och det tvååriga projektet avslutas i september.