Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

På tre år har säkerhetslagarna tystat kritiska Hongkongbor – också i skolorna måste man vara försiktig

Tidningskiosk i Hongkong.
Bild: Björn Ådahl/Yle

Självcensuren har snabbt blivit ett allt svårare problem i Hongkong. Inte bara massmedier, utan också bibliotek och lärare censurerar sig själva i rädsla för åtal under de stränga säkerhetslagarna.

Ett överraskande studieämne har blivit populärt i det formellt autonoma Hongkong. Samtidigt som yttrandefriheten anses vara hotad har fler unga Hongkongbor än förr valt att börja studera journalistik.

Det kan sägas vara en motsägelse, men det finns en logisk förklaring. Den är förankrad i de politiska omvälvningarna som Hongkong har genomgått under de senaste åren.

– Mina elever har sagt att det var protesterna år 2019 som fick dem att bestämma sig för att studera journalistik. De insåg då att journalistiken spelar en viktig roll i samhället, säger amerikanen Keith Richburg som fungerar som professor i journalistik vid Hongkongs äldsta universitet.

Keith Richburg, professor i journalistik vid Hongkongs universitet.
Bildtext Keith Richburg har bevakat det auktoritära Kina i mer än 20 år. Han upplever att det är hoppingivande att många unga Hongkongbor nu är intresserade av journalistik.
Bild: Björn Ådahl/Yle

De ofta våldsamma protesterna år 2019 lamslog Hongkong i mer än sex månader. De föranledde också Kina att följande år införa drakoniska säkerhetslagar i den förra brittiska kolonin.

Lagarna behandlar brott såsom förräderi, separatism och terrorism. Maximistraffet är livstid i fängelse.

Polisen kan göra som den vill

Det är i första hand säkerhetslagarna som sägs ha undergrävt yttrandefriheten. Richburg betonar att lagarna är så vagt formulerade att ingen vet exakt vad som är tillåtet och vad som är förbjudet.

– Det är skrämmande att lagarna betyder precis det vad polisen säger att de betyder. Poliserna kan häkta dig utan att behöva underrätta dig om varför de gör det, förklarar han.

Richburg säger att lagarna följaktligen har lett till en allt mer omfattande självcensur. När det gäller massmedierna utövas censuren också av ägarna.

Studenter vid Hongkong universitet.
Bildtext Nästan tiotusen människor från det övriga Kina började studera i Hongkong i fjol. Bland kineserna har universiteten i Hongkong ett rykte om att vara fria och liberala.
Bild: Björn Ådahl/Yle

– Säkerhetsministern och polisen framförde till exempel nyligen sitt missnöje med en skämtteckning i en dagstidning. Ägarna ville inte riskera att polisen skulle inleda en utredning och eventuellt låta lägga ner tidningen, så de avskedade skämttecknaren för säkerhets skull, berättar han.

Efter att säkerhetslagarna trädde i kraft har den mest populära dagstidningen Apple Daily och två webbtidningar lagts ner. Alla tre ställde sig kritiskt till Hongkongs ledning, och Apple Daily var också känd för sin fräna kritik av kommunistpartiet som styr det övriga Kina.

Utländska medier attraherar unga kineser

Den allmänna självcensuren leder till att Hongkongborna hellre börjar arbeta för utländska än för lokala medier, säger Richburg.

I och med att Hongkong är ett viktigt internationellt finanscentrum har många utländska medieföretag stora redaktioner i staden.

Richburg konstaterar att också studerande från det övriga Kina föredrar att bli anställda av utländska massmedier. Han berättar att ansenliga mängder kineser har kommit till Hongkong uttryckligen för att studera journalistik.

Klubben FCC för utländska korrespondenter stationerade i Hongkong.
Bildtext Foreign Correspondents’ Club, klubben för utländska korrespondenter, är en av de mest prestigefyllda klubbarna i Hongkong. Hongkongs ledning misstänks vilja bli av med den.
Bild: Björn Ådahl/Yle

– De vill studera här för att komma bort från propagandan som dominerar journalistiken i det övriga Kina. De vill lära sig av erfarna västerländska journalister, säger Richburg som själv länge var Kinakorrespondent för Washington Post.

Flera utländska journalister gästföreläser vid universitetet. De upplever att det är upplyftande att undervisa också studerande från det auktoritära Kina.

Bara positiva nyheter välkomnas

Richburg säger att de utländska journalisterna har fått lov att märka att beslutsfattarnas inställning till dem har förändrats.

Förr ansågs Hongkong vara en lätt plats för korrespondenter att fungera i, men enligt Richburg stämmer det inte längre.

– De nuvarande makthavarna tycker inte om journalister, i synnerhet inte utländska journalister. De vill att alla reportage från Hongkong ska vara positiva utan att de inser att de själva ger upphov till många negativa nyheter, konstaterar han.

Det är något som den svenska journalisten Johan Nylander håller med om. Nylander, korrespondent för Dagens Industri, har bott i Hongkong i tolv år med sin familj.

Johan Nylander, korrespondent för Dagens Industri i Hongkong.
Bildtext Johan Nylander trivs i myllret på gatorna i Hongkong. Han beklagar att stämningen i staden ändå har försämrats märkbart under de senaste åren.
Bild: Björn ådahl/Yle

– Hongkongs ledare har slutat att vara lyhörda. I stället för att lyssna ordnar de möten för att meddela omvärlden om hur saker och ting är, kommenterar han.

Böcker försvinner från bibliotekshyllorna

Nylander säger att samhällsklimatet i Hongkong överlag har omvandlats under de tre åren som säkerhetslagarna har varit i kraft. Också i sitt arbete måste han ständigt beakta lagarna.

– Jag kan till exempel aldrig kalla Taiwan för ett land. Om jag gjorde det skulle det vara ett brott mot säkerhetslagarna, så jag kallar Taiwan för ett örike eller för en demokrati, berättar han.

Familj läser ti ett bibliotek i Hongkong.
Bildtext De talrika biblioteken är kända för sina mångsidiga samlingar av böcker. För första gången på flera decennier har böcker nu tagits bort från hyllorna av politiska skäl.
Bild: Björn Ådahl/Yle

Nylander ondgör sig också över att självcensuren har blivit allt mer omfattande. Bland annat har biblioteken gått in för att försäkra sig om att de inte kan bli beskyllda för att ha brutit mot lagarna.

De har därför slutat låna ut böcker som kan tänkas förarga Hongkongs ledning eller Kina. Böcker om massakern i Peking år 1989 ingår till exempel inte längre i bibliotekens samlingar.

Modiga bokhandlare har inte gett upp

Nylander säger att flertalet av bokhandlarna har följt bibliotekens exempel. Förr kunde man i Hongkong köpa böcker som i hårda ordalag kritiserade Kinas kommunistparti eller de kinesiska ledarna, men sådana böcker är inte längre till salu.

– Det finns några små bokhandlar som inte ännu har gjort sig av med alla samhällskritiska böcker. Ägarna har sagt att de ständigt är oroade för att råka illa ut, berättar han.

Bokhandel i Hongkong.
Bildtext I en handfull bokhandlar är kritiska böcker om till exempel auktoritära stater fortfarande till salu. De här alternativa bokhandlarna är små och svåra att hitta.
Bild: Björn Ådahl/Yle

Nylander är speciellt upprörd över att säkerhetslagarna har tvingat lärarna att vara försiktiga med vad de säger under lektionerna. Om de försäger sig riskerar de att bli anmälda av elever eller av deras föräldrar.

– I otaliga skolor råder det därför en otrevlig stämning. Många lärare och rektorer har lämnat skolorna, och myndigheterna har inte alltid lyckats ersätta dem med kvalificerade kolleger, konstaterar han.

Patriotiska ceremonier väcker förundran

Nylanders son Allan var fyra år gammal när familjen flyttade till Hongkong för tolv år sedan och har hela tiden gått i lokala skolor.

Han berättar att också Allan har märkt att innehållet i undervisningen i vissa ämnen delvis har förändrats.

Nuförtiden ordnas det också högtidliga ceremonier när Kinas flagga hissas på skolgårdarna och eleverna ska sjunga Kinas nationalsång varje morgon.

– Allan har flera gånger blivit anmäld för att ha pratat under en flaggceremoni eller för att inte ha sjungit med i nationalsången. Jag tycker att det är obehagligt att barnen inte kan känna sig trygga ens i skolorna, säger Nylander.

Utländska barn kommer lättare undan

Tusentals både inhemska och utländska barnfamiljer har lämnat Hongkong efter att säkerhetslagarna infördes.

När det gäller de utländska familjerna förmodas de flesta ändå i första hand ha flyttat som en följd av de strikta åtgärderna under coronapandemin.

Största delen av utlänningarna placerar sina barn i internationella skolor som inte beaktar säkerhetslagarna i lika hög grad andra skolor.

Johan Nylander säger att Allan trots allt fortsätter att trivas i sin lokala skola och att undervisningen fortfarande är av hög klass.

Familjen har inte planer på att flytta. Nylander konstaterar att Hongkong fortfarande är en fascinerande plats även om säkerhetslagarna har gjort den klart mindre attraktiv än förr.