Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Stort intresse för privatlektioner, trots att Finland skryter med världens bästa grundutbildning: ”Systemet läcker”

Inger Damlin,  förbundsordförande för FSL.
Bild: Frida Lönnroos / FSL

Privatundervisning kan vara till stor nytta för elever som behöver stöd eller som vill öva inför studentexamen. Samtidigt skapar det en diskussion kring jämlikhet inom utbildningen.

Intresset för privatlektioner är ett tecken på att utbildningssystemet i Finland läcker, säger Inger Damlin som är ordförande för Finlands svenska lärarförbund (FSL).

– Det visar att grundskolan inte får de resurser som den behöver. Stödsystemet vi har är bristfälligt. Både högpresterande elever och elever som har det svårt i skolan känner att de inte blir sedda, säger hon.

Joel Wulff är grundare för Uplus, ett av flera företag som erbjuder privatlektioner. Enligt honom kommer det alltid finnas intresse för extra utbildning så länge den värdesätts.

– Vi finns till för att hjälpa med skolgången. Det kan handla om en förstaklassare som behöver hjälp med läsningen eller en abiturient som förbereder sig inför studentexamen, berättar han.

Ute i världen omsätter privatundervisningen enorma summor. Speciellt utbrett är fenomenet i asiatiska länder, men i Finland är situationen en annan.

– Vi har vuxit under våra tio verksamhetsår och det har dykt upp nya aktörer på marknaden. Jag skulle ändå inte säga att det är en massiv trend. Privatundervisning är inte särskilt utbrett i Finland, säger Wulff.

Joel Wulff, grundare och verksamhetsledare för företaget Uplus
Bild: Joel Wulff / Uplus

Privatlektioner skapar en diskussion kring jämlikhet

Damlin välkomnar diskussioner kring jämlikhet inom utbildningen. Hon menar att mycket av det finska samhället bygger på ett jämlikhetstänk. Börjar vi kringgå det gillrar vi en fälla för oss själva.

Grundskolan i Finland fungerar som en möjliggörare, alla ska ha lika förutsättningar inför framtiden

Inger Damlin, ordförande för Finlands svenska lärarförbund

– Grundskolan i Finland fungerar som en möjliggörare, alla ska ha lika förutsättningar inför framtiden. Problematiken uppstår när alla inte har råd att dryga ut sin utbildning med privatlektioner. Hela tanken med vårt utbildningssystem är att undvika en sådan situation.

Här får Damlin mothugg från Wulff, som menar att privatundervisning inte nödvändigtvis bidrar till ojämlikhet.

– Om en elev får hjälp utanför skolan så kräver hen mindre resurser i skolan. Läraren, som har begränsade resurser, kan då i högre grad fokusera på elever som behöver extra stöd. Inlärning är alltid en positiv sak, säger Wulff.

En liknande diskussion förs även om så kallade prepkurser, alltså kurser som hjälper sökande att förbereda sig inför universitetens inträdesprov.

Konkurrensen om studieplatser vid till exempel Svenska Handelshögskolan och Aalto universitet är hård. För att förbättra sina chanser kan sökande betala flera hundra euro för en prepkurs.

Frågan som ställs är, hur jämlikt är det att vissa sökande betalar för att förbättra sina chanser. Det är inte alla som kan betala för dyra prepkurser.

”Grundskolan är viktig och behöver tillräckliga resurser”

Damlin ser också en positiv trend. Intresset för privatundervisningen tyder på att en god utbildning uppskattas i Finland.

– Det är glädjande att se hur engagerade föräldrar är i sina barns skolgång, man vill ge barn och unga det lilla extra även om det kostar.

Wulff berättar att de elever som får privatundervisning ofta lyckas förbättra sina betyg.

– När eleven får det stöd hen behöver ökar också studiemotivationen. Med tiden syns det här också i resultaten. Vi uppmuntrar också eleven att göra självständigt arbete.

Under den senaste tiden har det rapporterats om skolor med begränsade resurser, ungdomar som mår dåligt och nedåtgående PISA-resultat. Den trenden hoppas Damlin snart vänder. Hon är glad över att utbildningen fått en synlig plats i regeringsprogrammet.

– Det är ett tecken på att också politikerna fått upp ögonen för grundskolans vikt och utmaningar. Det gäller för regeringen att se till att grundskolan fungerar, eftersom det är grundpelaren för hela vårt utbildningssystem, säger Inger Damlin.