Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ny studie visar att orgasm frisätter opioider i hjärnan – speciellt i den delen av hjärnan som reglerar känslor och minne

Händer mot en vägg.
Bildtext Sex frivilliga män och deras kvinnliga partner deltog i studien. Deltagarnas hjärnor avbildades med PET-kamera två gånger: En gång omedelbart efter orgasm, och en gång i ett neutralt vilotillstånd.
Bild: Nella Nuora / Yle

En ny studie från Åbo Akademi och Åbo PET-centrum påvisar att opioider frisätts i hjärnan vid orgasm.

Opioider reglerar smärta och njutning, men deras betydelse för sexualiteten är oklar.

Ett finländskt forskarteam har med hjälp av positronemissionstomografi (PET) och funktionell magnetröntgenavbildning lyckats påvisa att opioider frisätts i mäns hjärnor vid orgasm.

Vid sexuell njutning uppstår också en hjärnaktivering på bred skala.
”Opioidaktiviteten ökar i framför allt hippocampus i hjärnan efter orgasm. Det är ett hjärnområde som är känt för att reglera känslor och minnesfunktioner”, säger Patrick Jern, professor i tillämpad psykologi, i ett pressmeddelande.

Han har lett studien vid Åbo Akademi och Åbo PET-centrum.

Aktivitet i hippocampus och andra hjärnområden

Att stimulera penis före orgasm bidrog med en uppgång i aktivitet i hippocampus, men även i andra hjärnområden som är involverade i regleringen av känslor samt förnimmelse av beröring.

De här forskningsrönen kan man eventuellt ha användning av när man utvecklar behandlingsmetoder för orgasmstörningar, säger Patrick Jern.
”Orgasm verkar frisätta opioider i hjärnan på ungefär samma sätt som födointag eller njutning som följer av trevligt socialt umgänge”, säger professor Lauri Nummenmaa vid Åbo PET-centrum i pressmeddelandet.

De opioider som hjärnan själv producerar och frisätter tycks alltså reglera många olika typer av njutningsförnimmelse.

Eftersom sexualitet är ett intimt och känsligt ämne för många personer var det utmanande att genomföra studien i den laboratoriemiljö den krävde.

Forskningsupplägget var så intimt, att det var svårt att rekrytera deltagare till studien. Forskarna ansträngde sig dock för att ordna en så privat omgivning som möjligt för deltagarna.