Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Tiotusentals hektar vass vissnar och ruttnar i Skärgårdshavet – ny uppfinning i Pargas kunde göra vassröjningen lönsam

Uppdaterad 08.08.2023 14:34.
En stor grön, flytande flotte med två personer ombord.
Bildtext Företagaren Markku Järvinen ombord på vassklipparen som han uppfunnit.
Bild: Maria Lammassaari / Yle

En dag beslöt företagaren Markku Järvinen att göra något för att vassröjningen ska bli lättare och mer effektiv. Resultatet blev en ny sorts vassklippare som ska börja pilottestas i Pargas och S:t Karins.

Bara i Skärgårdshavet beräknas det växa tiotusentals hektar bladvass.

Vassen är en plåga för många, eftersom den växer väldigt fort och sprider sig på allt större områden.

Då vassen ruttnar frigörs också näringsämnen i vattnet eftersom vass binder fosfor och kväve som redan finns i vattendragen. Men genom att ta bort vass kan man minska övergödningen.

För ungefär fem år sedan beslöt Pargasföretagaren Markku Järvinen, som alltid tyckt om att lösa problem, att göra något åt det här.

– Jag såg hur mycket det diskuterades om vassen också i medier och tyckte att det är dags att ta tag i saken, säger Järvinen.

En grön skördetröska ombord en grön pråm.
Bildtext Järvinens uppfinning kombinerar en arbetsflotte med en modifierad skördetröska, transportband och en balmaskin.
Bild: Maria Lammassaari / Yle

Resultatet blev en flytande vassklippare som efter flera års arbete nu ska börja pilottestas så fort som de sista finjusteringarna och nödvändiga testerna har gjorts.

– Vi har redan flera områden i Pargas och S:t Karins som vi ska röja vass på sen när vi sätter igång. Det finns nog jobb så det räcker ända till nästa år, säger Järvinen.

En äldre man håller i en låda med växelspakar.
Bildtext Markku Järvinen är nöjd över att det flera år långa projektet äntligen nått punkten där vassklipparen kan börja testas i praktiken.
Bild: Samuli Holopainen / Yle

Vassklipparen består av en stor arbetsflotte där det finns en skördetröska som har modifierats för vassröjning, samt en balpress. Vassen skördas ur vattnet och transporteras med hjälp av transportband till balpressen som gör färdiga balar som kan användas som råvara.

– Det finns redan teknik för att skörda vass, men det som är nytt med min uppfinning är den fortsatta behandlingen av vassen efter att den skördats, säger Järvinen.

Stor potential som råvara – men lönsamheten en utmaning

Genom att röja vass kan man minska de näringsutsläpp som ruttnande vass orsakar och den vass som röjs kan utnyttjas som råvara inom den cirkulära ekonomin.

Vassen kan exempelvis användas i växtunderlag i stället för torv eller som råvara för exempelvis biobränsle, textilier eller byggmaterial.

– Vassen är en årligen förnybar råvara som producerar mer biomassa på ett år än vad skogarna gör och den innehåller cellulosa, hemicellulosa och lignin, berättar Noora Norokytö som är projektplanerare vid Åbo yrkeshögskola, där man har flera projekt som har att göra med nyttoanvändningen av vass.

En vik kantad av vass på båda sidorna.
Bildtext Vassen binder näringsämnen ur vattnet, men samma näringsämnen kommer tillbaka ut i vattnet om vassen hinner vissna och ruttna.
Bild: Maria Lammassaari / Yle

Problemet med vassröjning har ändå hittills varit att det inte har gått att göra lönsamt. Vassröjning är tidskrävande och man borde röja stora mängder vass för att få det ekonomiskt lönsamt och på så vis också ett förmånligt pris för vassen som råvara.

Här kan Markku Järvinens vassklippare som beräknas klippa en hektar vass i timmen och ungefär 500 hektar vass per år vara en del av lösningen.

– Men det behövs också ett mer flexibelt jordbruksstöd eller något annat stödsystem för att göra vassen förmånlig som råvara och således också lättare för företagare att syssla med vassröjning, säger Norokytö.

En stor grön flytande flotte med två personer ombord.
Bildtext Det behövs både skeppare och arbetare för att manövrera vassklipparen.
Bild: Maria Lammassaari / Yle

Tillståndsförfarandet borde bli lättare

Utmaningen med att röja vass i större skala är att det behövs tillstånd endera via NTM-centralen eller direkt av mark- och vattenområdes ägare.

Problemet är att ägandeskapet är splittrat och alla ägare måste kontaktas separat. Om det handlar om samfällda vattenområden måste man dessutom ordna möten där ägarna röstar om vassröjningen.

En leende kvinna klädd i gul regnrock.
Bildtext Projektplanerare Noora Norokytö är en av flera vid vid Åbo yrkeshögskola som jobbat med att kontakta mark- och vattenområdes ägare gällande tillstånd för vassröjning.
Bild: Maria Lammassaari / Yle

Åbo yrkeshögskola samarbetar med Markku Järvinen genom att de gjort ett gediget arbete med att kontakta mark- och vattenområdes ägare för att kartlägga vilka vassområden som Järvinens vassklippare kunde användas på.

– Det är tidskrävande och dyrt att kontakta ägarna då kontaktuppgifterna, som fås av Lantmäteriverket, kostar och för att brev ofta är det enda sättet som man kan komma i kontakt med ägarna. Det finns också många ägare som inte har något med vattenområdena att göra eftersom de bor utomlands eller har dött, säger Norokytö.

Åbo yrkeshögskola jobbar målmedvetet för att göra tillståndsförfarandet lättare.

– Vi vill skapa en ny digital tjänst där mark- och vattenområdes ägare lätt kunde ge tillstånd till att röja vass.

Vassröjning intresserar också beslutsfattare

Vassröjning intresserar också beslutsfattare i och med att arbetet för ett renare Skärgårdshav och Östersjön ingår i regeringsprogrammet.

– Huvudsakligen handlar det om åtgärder för att förebygga och minska näringsutsläppen från åkrarna, men eftersom utmaningen är stor behövs också andra åtgärder. Här har vassröjningen potential och det ska också utredas, säger Saara-Sofia Sirén, Samlingspartiets riksdagsledamot från Åbo.

Kansanedustaja Saara-Sofia Sirén Turussa Aurajokirannassa.
Bildtext Samlingspartiets riksdagsledamot Saara-Sofia Sirén ser vassröjningen som en potentiell åtgärd för att minska övergödningen av Skärgårdshavet.
Bild: Ari Welling / Yle

Ändring 8.8.2023 klockan 11.15: Meningen ”Vassen bidrar också till övergödning när den ruttnar” i början av artikeln preciserades så att det kommer fram att enbart vassen i sig inte övergöder vattendrag.

Ändring 8.8.2023 klockan 14:30: Korrigering av slagfel - målet är att vassklipparen kunde klippa 500 hektar per år, inte 5000 hektar som det stod i texten.

Diskussion om artikeln