Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Enormt jobb att avliva minkar på grund av fågelinfluensa – svårt att säga om också andra djur måste avlivas

Uppdaterad 08.08.2023 09:05.
En vit mink på en pälsfarm i Danmark.
Bildtext Alla minkar som smittats bör avlivas, enligt Livsmedelsverket.
Bild: Mads Caus Rasmussen/EPA

Viruset H5N1 blir aggressivare år för år och situationen är allvarlig för djuruppfödare. Med vaccin kan fågelfarmer inte bli av med smittan.

– Spridningen av virus mellan djur och människor har ökat globalt. En stor del av de infektioner människor får kommer från djurriket, bekräftar Ilkka Julkunen, professor i virologi vid Åbo universitet, med anledning av den pågående fågelinfluensan.

Det är tredje sommaren som fågelinfluensa (H5N1) påträffas i Europa och spridningen har blivit aggressivare för var sommar. För första gången är situationen så här pass allvarlig i Finland. Ännu kan man inte säga hur viruset kommer att sprida sig, men trenden är klar. Viruset sprids av vildfåglar, främst skrattmåsar, men det är spridningen bland pälsdjur som oroar myndigheterna.

Viruset har funnits länge

Viruset påträffades för första gången 1997 i Hong Kong, där det hade gått från fåglar till människor. Sedan dess har viruset återkommit världen runt både hos vilda och uppfödda fåglar. Ännu har smittan inte övergått från en människa till en annan. Däremot har ett tjugotal däggdjursarter smittats i kontakt med fåglar.

Hittills har 44 fall hittats i Finland, 23 av dem hos vilda fåglar och 21 hos pälsdjur.

Suomen kartalle merkittynä lintuinfluenssan vuoksi perustetut tartuntavyöhykkeet.
Bild: Aurora Ferm / Yle

Inom de smittade zonerna är det förbjudet att hålla fågelfä och fångna fåglar utomhus. Inga obehöriga ska besöka ladugårdar och hönshus och alla som rör sig i dem ska vara klädda i skyddskläder. Fåglarnas foder och strö ska förvaras så att vilda fåglar inte kommer åt dem.

Drabbade pälsdjur ska avlivas

Livsmedelsverket rekommenderar att fåglar skyddas från smitta även i andra delar av landet.

– De pälsdjur som drabbats ska avlivas och problemet är stort eftersom det är så många. Det är ingen lätt uppgift och sker inte i en handvändning. Enligt min åsikt har Finland tagit de rätta besluten för att minska riskerna för att viruset inte ska smitta mellan däggdjur och människor, säger Julkunen.

Enligt honom finns det inget säkert bevis i det här skedet för att smittan skulle ha spridits från mink till mink, eller till andra däggdjur.

Borde även andra djur än minkar avlivas?

– Svårt att säga. Vi hoppas att de här avlivningarna räcker för att stoppa epidemin. Att döda vilda djur är en svår operation, för vi talar om hundratusentals fåglar och sannolikt tiotusentals rävar och andra djur. Det kunde rubba naturens balans på andra skadliga vis.

Viruset har inte smittat från människa till människa under 25 år

Julkunen påpekar att viruset har grasserat i 25 år runtom i världen och trots att det förekommit närmare 900 fall av H5N1 hos människor, med hög dödlighet som följd, har smittan i varje enskilt fall kommit från fågel till människa. Viruset har inte orsakat en pandemi, trots att det förekommit många lokala epidemier bland fåglar.

– Orsaken till att det inte har blivit en pandemi beror på att viruset bara förökar sig djupt i luftvägarna, i vissa celler djupt i lungorna. Viruset förökar sig inte i de övre luftvägarna på samma sätt som säsongsinfluensa eller Covid 19. I människans övre luftvägar finns inte den receptor som viruset behöver för att tränga in i kroppen, påpekar Julkunen.

Hönor vid Tuiskula gård i Sjundeå.

Fågelinfluensan utvecklas i snabb takt – snart smittas kanske människor lättare

Allt vanligare att fler däggdjur bär på fågelinfluensan.

Därför smittas människor bara om de kommer i direkt kontakt med fåglar och efter en stor dos virus. Det kan då ge en infektion som påminner om allvarlig lunginflammation. Eftersom infektionen är belägen djupt i lungorna är risken för att smitta andra människor mycket liten.