Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nya bestämmelser om betyg och trakasserier – dags för skolstart

Bild av ett skolbarn
Bildtext Från och med i höst finns nationella kriterier för vad eleven ska klara för att nå olika vitsord, tidigare har det bara funnits för enstaka vitsord (6 och 8).
Bild: Yle/Derrick Frilund.

I Kristinestad har skolåret inletts. De flesta elever i svenska Österbotten börjar ändå skolan först nästa vecka.

Den här veckan inleds läsåret i de allra flesta grundskolor i Finland. Nytt för i år är att betygsättningen ska bli mer rättvis och att alla skolor ska ha en plan för åtgärder mot trakasserier.

Kristinestad är först ut i svenska Österbotten, där startar läsåret i dag (8.8).

Vanligaste datumet för skolstarten i höst är nationellt sett på torsdag, 10 augusti. Då börjar till exempel skolåret för grundskolelever i Vasa, Kaskö och Vörå.

I Österbotten startar ändå läsåret i de flesta kommuner först nästa vecka.

Mer rättvisa betyg och mindre trakasserier

Från och med i höst ska betygsättningen bli mer rättvis. Nya krav gäller från 1 augusti och det innebär att sexorna till våren ska bedömas utifrån tydliga och enhetliga (/gemensamma) kriterier.

- Ett visst innehåll ska tas upp under lektionerna och eleverna ska fylla vissa mål. Tidigare fanns det bara för betygen 6 och 8, säger bildningsdirektör Åsa Snickars i Närpes.

Hon förklarar att en gemensam tabell gör det mera tydligt för läraren vilket betyg eleven ska få.

- Att då du når en viss andel av målet landar du på det här vitsordet.

Snickars tror att de nya kriterierna gör det enklare för lärare att sätta betyg.

- Hittills har det kunnat bli skevt då det bara har funnits (mål) för några vitsord. Nu vill man ha en jämlik och rättvis bedömning för hela landet.

Målet med förändringen är just att bedömningen av vad eleverna kan ska vara likvärdig över hela landet, samt att lärarna ska få stöd i sin bedömning av elevernas prestationer.

Från och med i höst ska skolorna också ha klara planer mot trakasserier och diskriminering. Tidigare har planer funnits då det gäller mobbning och våld. Men nu blir det också lag på att skolorna ska ingripa i trakasserier och diskriminering. Om tillräckliga åtgärder inte vidtas kan utbildningsanordnaren åläggas att betala gottgörelse.

De här datumen inleds skolåret:

  • Kristinestad 8.8

  • Karleby 9.8

  • Vörå, Vasa, Kaskö 10.8

  • Jakobstad, Närpes, Malax 14.8

  • Pedersöre, Kronoby, Larsmo, Korsnäs, Korsholm, Nykarleby 15.8