Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Ingen boom för samkönade vigslar i Esbo och Kyrkslätt: ”Markeringen är jätteviktig”

Uppdaterad 21.08.2023 13:00.
Två människor sitter nära varandra och håller varandra i hand, på en regnbågsfärgad trappa.
Bildtext De kyrkliga vigslarna minskar, och i Esbo har man inte heller förväntat sig att de samkönade paren ska rusa till altaret.
Bild: Aalto Puutio / Yle

Inom loppet av ett drygt år har fem av Esbos sex församlingar samt Kyrkslätt svenska församling öppnat sina kyrkor för regnbågsvigslar. Under den tiden har få samkönade par vigts.

Espoon tuomiokirkkoseurakunta var först ut av Esbos församlingar att i maj 2022 öppna sina lokaler för vigsel av samkönade par. Beslutet överklagades till förvaltningsdomstolen som i april i år konstaterade att både Espoon tuomiokirkkoseurakunta och Tapiolan seurakunta, som också fattat samma beslut, hade rätt att göra så.

För Esbo svenska församling, som följde i de två finska församlingarnas fotspår en månad senare, var processen däremot enklare: ingen överklagade och beslutet kunde träda i kraft som planerat i juli 2022.

– Det har faktiskt kommit förvånansvärt lite feedback. Enstaka negativa meddelanden, kanske tre eller fyra, har vi fått, men när vi lade ut det på sociala medier fick vi flertalet positiva reaktioner och många som ville visa sitt stöd, säger kyrkoherde Kira Ertman vid Esbo svenska församling.

Markeringen i sig är jätteviktig

kyrkoherde Kira Ertman

När det gäller vigslar har antalet varit litet – under den gångna sommaren endast ett par, och ingen av dem har förrättats i en kyrka utan på andra platser, säger Ertman.

Det blev med andra ord ingen boom.

– Men markeringen i sig är jätteviktig, säger Ertman.

Kyrkslätt: ”Vi väntar på den första”

Inte heller i Kyrkslätt svenska församling har man sett någon boom – tvärtom. Enligt Jan-Erik Strömberg, församlingsassistent vid pastorskansliet, har inte ett enda samkönat par ännu vigts.

– Vi väntar ännu på den första, säger Strömberg.

“Vi välsignar industrianläggningar och krigsfanor, varför inte också par som älskar varandra?”

4:04

Beslutet om att öppna för vigslar fattades av församlingsrådet i december i fjol, med motiveringen att det går i linje med Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands strategi ”Öppna dörrar”, som syftar till att göra kyrkan till en plats där alla är välkomna.

Inom den finska församlingen i Kyrkslätt är behandlingen av ärendet fortfarande på hälft.

Kira Ertman poserar framför flaggstänger och en man i gul skyddsoverall.
Bildtext Kyrkoherde Kira Ertman hjälper par att hitta vigselpräst genom Esbo svenska församling. Ertman återfinns också i listan över präster som viger samkönade par i Finland.
Bild: Yle / Ted Urho

Kira Ertman tror inte att det ligger något större bakom det hittills lilla intresset – det har bara råkat sig. En delorsak kan gå att finna i det praktiska.

– Domkyrkan måste man boka ett år i förväg och vår andra kyrka, Olars kyrka, är liten och inte särskilt populär som vigselkyrka, säger hon.

Endast Espoonlahden seurakunta säger nej

Under det senaste dryga året sedan Espoon tuomiokirkkoseurakuntas beslut har samtliga av Esbos sex församlingar tagit ställning till frågan. Alla utom Espoonlahden seurakunta har godkänt förslaget att öppna kyrkorna för regnbågsvigslar.

Inledningsvis fick Espoon tuomiokirkkoseurakunta en förfrågan om vigsel, berättar kyrkoherde Ari Paavilainen i ett e-postmeddelande till Svenska Yle. Församlingens beslut hade på grund av överklagan till förvaltningsdomstolen inte då ännu trätt i kraft, men eftersom Esbo svenska församling kunnat verkställa beslutet hänvisades paret till dem i stället.

Båda församlingar är verksamma i samma kyrka, nämligen Esbo domkyrka. På så vis kunde försöken att hindra tillåtandet av vigslar kringgås, berättar Paavilainen.

Sedan dess har Paavilainen inte kännedom om några samkönade vigslar.

Esbo domkyrka i en somrig miljö.
Bildtext Esbo domkyrka är en populär plats för vigslar och tillgänglig även för samkönade par som vill vigas kyrkligt. Här verkar både Esbo svenska församling och Espoon tuomiokirkkoseurakunta.
Bild: Julie Ebbe / Yle

Paavilainen hade inte heller förväntat sig någon våg av samkönade vigslar. Överlag har såväl kyrkliga vigslar som vigslar överlag minskat de senaste åren.

”Äktenskap och kärlek är på det viset känsliga och privata saker, människor vill inte använda dem för offentlighet eller för att påverka den allmänna opinionen. De par som vill vigas i en kyrka vill det för att det på riktigt är viktigt och betydelsefullt för dem. Jag önskar att alla slags par ska få vigas i kyrkan i lugn och ro”, skriver Paavilainen.

Jag förväntade mig inte någon våg av samkönade äktenskap

kyrkoherde Ari Paavilainen

Inte heller i Tapiolan seurakunta, som omfattades av samma klagan till förvaltningsdomstolen som Espoon tuomiokirkkoseurakunta, känner man till att något samkönat par skulle ha vigts. Det samma gäller Olarin seurakunta, som är den senaste av Esboförsamlingarna att godkänna vigslar av samkönade par i sina utrymmen.

I Esboviken föll rösterna 7–7, och den avgörande rösten mot att tillåta regnbågsvigslar i församlingens lokaler gavs av församlingsrådets ordförande, kyrkoherde Jouni Turtiainen, som i sin motivering hänvisade till kyrkomötet.

Många erbjuder både präst och kyrka

En stor del av församlingarna i huvudstadsregionen tillåter vigsel av samkönade par i sina lokaler. Det gäller bland annat Johannes församling och Matteus församling, varav den senare även förrättar vigslar. Vanda församling beslöt redan innan lagen om könsneutralt äktenskap trädde i kraft i mars 2017 att de välkomnar samkönade par att låta sig vigas i deras lokaler.

Formellt har präster inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland inte tillstånd att viga samkönade par, men i praktiken är det många som gör det ändå. Eventuella påföljder för präster som agerar i strid med kyrkans egna regler är upp till det aktuella domkapitlet.

Orgeln i Helsinge kyrka S:t Lars.
Bildtext Bland annat Helsinge kyrka S:t Lars finns tillgänglig för regnbågsvigslar för den som vill gifta sig kyrkligt i Vanda.
Bild: Sakari Piippo / Yle

Flera församlingar och samfälligheter, däribland Esbo och Helsingfors, hänvisar på sina hemsidor till sidan Sateenkaaripapit som listar närmare 200 präster samt församlingar som antingen själva förrättar eller tillåter att utomstående präster viger i deras lokaler.

Sidan upprätthålls av psykoterapeuten och tidigare församlingspastorn Toni Fagerholm, som väckte uppmärksamhet bland annat då han år 2014 välsignade ett kvinnopar under Pride och 2016 meddelade att han kommer att börja viga samkönade par genast då lagen träder i kraft.

Enligt hemsidan erbjuder en lång rad finska församlingar i Helsingfors såväl utrymmen som sina egna präster för vigsel.

Diskussion om artikeln