Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Gör om, gör rätt – Lovisakonstnärer missnöjda med Teuvo Mankonens minnesmärke

Helena Björk.
Bildtext Helena Björk Kyander från Stödföreningen för Lovisa konst säger att staden inte har involverat sakkunniga tillräckligt tidigt. Arkivbild.
Bild: Ylva Perera/Yle

Stödföreningen för Lovisa konst har skickat in ett ställningstagande mot ett offentligt konstverk som Lovisa stad har beställt.

Det handlar om ett minnesmärke över kommunalpolitikern Teuvo Mankonen som ska placeras på Borgågatans skvär i stadsdelen Nystad.

Mankonen var fullmäktigeordförande i Lovisa. Dessutom var han aktiv inom boxning och fungerade som Eva Wahlströms tränare. Han dog i december 2017.

– I konstverket ingår en ordförandeklubba, ett par boxningshandskar och en negativ reliefbild av hans ansikte, berättar Helena Björk Kyander som är aktiv inom Stödföreningen för Lovisa konst.

Föreningen anser att processen kring minnesmärket inte har gått rätt till.

– Det här initiativet har kommit från enskilda kommunalpolitiker och det har inte gått igenom sakkunniggruppen för offentlig konst. Det finns principer för hur offentlig konst ska beställas i Lovisa stad och att man ska involvera de sakkunniga, säger Björk Kyander.

Som ett exempel på när processen skötts bra lyfter hon fram den offentliga konsten på bostadsmässområdet Drottningstranden.

Boxningshandskar på Monaliikus #BeActive School Day hösten 2018.
Bildtext I Teuvo Mankonens minnesmärke ska det ingå en ordförandeklubba och ett par boxningshandskar. Mankonen har bland annat tränat Eva Wahlström. År 2012 fick han medalj för sitt arbete inom sport och idrottskultur. Arkivbild.
Bild: Monaliiku

En annan sak som föreningen motsätter sig med det kommande konstverket är att det är frågan om ett minnesmärke för en enskild person.

– Om man nu uppför ett minnesmärke åt en enskild person så blir det lättare att kräva samma sak för andra personer i offentligt rum. Man borde tänka igenom det noggrant, säger Björk Kyander.

Det är också en fråga om pengar.

– Kostnaderna är uppskattade till närmare 10 000 euro och kan säkert överstiga det i verkligheten. Det gör också att sådana här saker ska gås igenom lite noggrannare och förberedas bättre. Och så efterlyser vi att lite fler konstnärer deltar till exempel i processen med skisser, säger Björk Kyander.

Krävande arbete

Den första skissen över minnesmärket uppfyllde inte kraven på vad som ska finnas med.

– Det är många saker när det gäller ett offentligt konstverk. Det är förstås skala och material men så ska man också tänka på underhåll och belysning och ha en plan och en kostnadskalkyl för allt det där, säger Björk Kyander.

Det finns riktlinjer från Helsingfors stads konstmuseum som jobbar väldigt mycket med offentlig konst.

– De har varit involverade här också med att precisera kraven, säger Björk Kyander.

Hon berättar vidare att man inom föreningen anser att de involverade gärna får vara konstnärer på den nivån att de har jobbat med offentlig konst tidigare och ställt ut i sammanhang utanför regionen, på museer och så vidare.

Det föreningen vill få till stånd med skrivelsen är att staden ska backa i ärendet så att planerna inte godkänns i nuläget.

– Om man backar nu så kan man ta om hela processen och involvera sakkunniga, säger Björk Kyander.

Ställningstagandet ska ges till kännedom för politikerna i kultur- och fritidsnämnden på onsdagskvällens möte.

Lovisa stad svarar: Processen är i början

Kirsi Kinnunen är direktör för centralen för bildning och välfärd i Lovisa. Hon säger att man ännu inte kommit i gång ordentligt med behandlingen av minnesmärket och tycker föreningen oroar sig lite i förväg.

– Nämnden för kultur och fritid är medvetna om planerna på ett minnesmärke men de har ännu inte behandlat saken officiellt. Det här är ännu ofärdigt, hittills har vi främst samlat bakgrundsinfo, säger Kinnunen.

Enligt Kinnunen kom förslaget på ett minnesmärke från en arbetsgrupp, ledd av Kari Hagfors (C), i slutet av 2022.

De önskade att konstnären Tero Maksimainen ska förverkliga konstverket med motiveringen att han är Lovisabo och att han dessutom kände Teuvo Mankonen. Maksimainen har bland annat gjort konstverket i Aktiahusets aula.

Hagfors säger att han tidigare fått höra från stadens håll att projektet ska gå att genomföra i höst och att det ska räcka med tjänstemannabeslut. Han är överraskad över hur krångligt det verkar ha blivit.

Kari Hagfors.
Bildtext Kari Hagfors är ordförande i gruppen som jobbar för minnesmärket. Arkivbild.
Bild: Yle / Hanna Othman

– Välfärdsnämnden beslutade 2021 om Lovisa stads principer för offentlig konst som placeras utomhus. Principerna ska vara samma för alla förvaltningsområden. Vi har förberett saken enligt det, säger Kirsi Kinnunen.

Stadens principer för offentlig konst finns att läsa här.

Hon säger att beredningen av ärendet försenats av bostadsmässan, semestrar och allmän tidsbrist hos de olika tjänsteinnehavarna som jobbar med saken.

Oklart vad minnesmärket kostar

Enligt principerna för offentlig konst har museiintendenten en stor roll i arbetet kring det praktiska med att skapa ett nytt konstverk. Kinnunen berättar att museiintendenten bett den föreslagna konstnären om tilläggsinfo och samlat ihop en arbetsgrupp till ett första möte den 8 juni.

– Sammansättningen av arbetsgruppen kommer från välfärdsnämndens beslut. Arbetsgruppen behandlade saken och vi kom överens om att jag tar ärendet till behandling i kultur- och fritidsnämnden bara jag får kostnadsberäkningarna från näringslivs- och infrastrukturcentralen. De har inte kommit än, säger Kinnunen.

Enligt uppskattningen från Hagfors arbetsgrupp ska konstverket gå loss på 10 000 euro. Enligt Kinnunen är det oklart om summan räcker till eftersom det är så mycket som behöver beaktas kring ett offentligt konstverk som placeras utomhus.

Hon räknar upp bland annat att bygga grunden som minnesmärket ska stå på, belysning, byggnadsplanering, planteringar och skyltar.

Stödföreningen för Lovisa konst hoppas alltså på att processen ska starta om från början och att fler konstnärer involveras. Enligt Kinnunen är processen fortfarande i början.

– Som jag ser det ska man beakta principerna för offentlig konst. Vi går framåt genom att diskutera och komma överens tillsammans. Den gemensamma diskussionen har vi inte fört ännu, säger Kinnunen.