Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Polisen i Österbotten ska öka närvaron på nätet och komma i kontakt med unga: ”Vi har insett att vi inte finns på de plattformar där de unga finns”

Man i polisuniform, i kontorsutrymme ser in i kameran.
Bildtext Mika Jylhä från polisen jobbar för en tryggare miljö för unga.
Bild: Lina Nystrand / Yle

Polisen i Österbotten tar ett nytt steg in i ungas digitala miljöer genom två pilotprojekt som startar i höst. Syftet är att främja de ungas trygghet på sociala medier.

I höst inleds två projekt för att öka polisens närvaro på de digitala plattformar som ungdomar rör sig på.

Tillsammans med Vasa övningsskola, Variskan yhtenäiskoulu och Vasa stad inleds ett projekt som ska inkludera skolelever i arbetet för en tryggare digital miljö.

– Tanken är att vi ska träffa skolelever och prata om hur vi tillsammans kan jobba för en tryggare känsla i nätmiljön, säger Mika Jylhä, överkommissarie vid Polisinrättningen i Österbotten.

Tanken är att stadens Ankarteam, som består av representanter från polisen, ungdomspsykiatrin, Vasa stads ungdomsverksamhet och socialen, ska diskutera med skolelever och på så sätt få en bild av vilka problem som finns i nätmiljön, och hur de kan lösas.

– Vi har insett att många miljöer på sociala medier är toxiska för unga, och att de stöter på en hel del brottslig verksamhet där, säger Jylhä.

Polisen inte tillräckligt närvarande

Idag begås upp till hälften av alla brott på internet. Ofta handlar det om bland annat hot, mobbning, stölder, sexuellt utnyttjande och organiserad kriminalitet.

Enligt Jylhä har polisen inte varit tillräckligt närvarande på nätet.

– Vi har insett att vi inte finns på de plattformar där de unga finns.

Förutom sociala medier som Snapchat och TikTok, som idag är de som används mest av ungdomar, är också olika spelplattformar samlingsplats för många unga.

Genom det andra projektet ska polisen även öka sin närvaro där.

– Vi kommer att ordna spelevent där ungdomar från hela landet fritt kan delta.

Dylika event kommer att ordnas på både finska och svenska. De ungdomar som spelar kommer samtidigt att kunna vara i kontakt med exempelvis polisen via chat.

Bernt Klockars, ledande rektor vid Vasa övningsskola, välkomnar det nya samarbetet.

– Vi är väldigt tacksamma för möjligheten att kunna skapa de här synergierna mellan skolan och polisen. Vi har gjort egna kartläggningar och märkt att det finns ganska mycket risker som barn och unga möter på nätet och i sociala medier, säger Klockars.

Ungdomarna får föreslå lösningar

Redan i slutet av september kommer skolelever från Vasa övningsskola och Variskan yhtenäiskoulu att få besöka polishuset i Vasa för att sparka igång projektet på allvar.

Mika Jylhä berättar att eleverna då kommer att få berätta hur de ser på sin nätmiljö, vilka miljöer de tycker är obehagliga eller var det sker brott.

– Senare kan vi ordna andra tillfällen där de i mindre team får komma med lösningar och förslag på lösningar, säger Jylhä.

En civil kvinna, två poliser och en civil man ser mot kameran.
Bildtext Raija Koivisto fungerar som mediekoordinator för projektet. Till höger om henne kriminalkommissarie Jukka Kero, överkommissarie Mika Jylhä och Bernt Klockas, ledande rektor för Vasa Övningsskola.
Bild: Lina Nystrand / Yle

Det handlar i praktiken om att hitta bästa möjliga sätt för skolan och polisen och socialen att möta problemen på nätet tillsammans med ungdomarna.

– Ungdomarna får aktivt delta genom att dels berätta om sina problem, definiera dem och dels lösa dem tillsammans med polisen, skolan och andra myndigheter.

Utbildningsministeriet står bakom finansieringen av de här projekten. Jylhä är hoppfull och tror att ungdomarna kommer att leda in polisen på rätt spår.

– Tanken är att i diskussionen med de unga så kommer behovsbilden att målas upp. På det viset får vi en bättre uppfattning om var vi behöver vara och vad vi borde göra då vi är där, säger Jylhä.

Han tillägger:

– Själva projektplanen är klar, men vad det leder till vet vi ännu inte

Hur tror då Bernt Klockars att skoleleverna kommer att ta emot ett sånt här uppdrag? Är man redo för den här typen av kommunikation med polisen?

– Många unga har en skräckblandad förtjusning över polisen, så det är svårt att säga. Men då man presenterar idén bakom det här och är ärlig med sitt uppsåt så tror jag nog att det kommer att finnas intresse, säger Klockars.

Jylhä lyfter fram att polisen spelar med helt öppna kort i samarbetet med de unga. Polisen är inte ute efter att smyga i kulisserna, allt samarbete med de unga sker fullkomligt transparent. Det hoppas han även ska bidra till att de unga visar intresse för projektet.

– Jag tror att ungdomarna också är såpass nyfikna och ser att här har de en möjlighet att påverka och vara med och delta i lösning av sina egna eventuella problem. Det är ju deras trygghet det är fråga om.

Diskussion om artikeln