Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Justitieminister Leena Meri: Riktade trakasserier kommer inte att kriminaliseras

Justitieminister Leena Meri i närbild.
Bildtext Justitsieminister Leena Meri (Sannf) skriver i ett pressmeddelande att ministeriet inte tänker kriminalisera riktade trakasserier.
Bild: Silja Viitala / Yle

Hatretorik och riktade trakasserier har diskuterats mycket under den senaste tiden i och med rasismskandalerna i regeringen. Justitieminister Leena Meri (Sannf) säger att regeringen inte kommer att kriminalisera riktade trakasserier.

Under regeringsförhandlingarna diskuterades en eventuell kriminalisering av riktade trakasserier. Man kom ändå fram till att det inte finns behov av det, skriver justitieminister Leena Meri (Sannf) i sin kolumn.

Det finns redan brottsrubriceringar för beteende som är kopplat till riktade trakasserier, som till exempel brott riktade mot tjänstemän, offentlig uppmaning till brott, spridande av information som kränker privatlivet, ärekränkning, olaga hot, förföljelse och tvång, skriver Meri. Enligt justitieministern behövs det alltså inte en separat brottsrubricering för riktade trakasserier, eftersom det redan finns bestämmelser som gör det möjligt att ingripa i fall av den typen.

Meri påpekar även att Finlands lagstiftning inte skiljer sig från lagstiftningen i till exempel Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Österrike, Frankrike och Nederländerna, där riktade trakasserier inte heller går under en separat brottsrubricering.

Tuija Saresma står invid en trädstam och ser rakt in i kameran.

Vem som helst kan utsättas för näthat – så här skyddar du dig

Nästintill alla ämnen som diskuteras kan leda till hat.

Riktade trakasserier var på tapeten senast i juli då politiker från Sannfinländarna och Samlingspartiet riktade kritik mot Iltalehtis journalist Ida Erämaa. Det skedde efter att Erämaa i sin kolumn skrev om att det är alarmerande att Sannfinländarna vill begränsa pressfriheten när medierna lyfter fram politikers kopplingar till högerextremism.

Till följd av kritiken uppmanade Journalistförbundet regeringspartierna att respektera pressfriheten. Förbundet skrev på X, tidigare Twitter, att en del av Sannfinländarnas och Samlingspartiets politiker misskrediterade en redaktör på Iltalehti för andra dagen i följd och att misskrediteringen riktar sig mot redaktörens person.

Svårt att definiera

Enligt justitieminister Meri är det svårt att kriminalisera muntliga uttryck eftersom man då måste ta i beaktande yttrandefriheten, som är en av de grundläggande rättigheterna.

Något som enligt henne också gör det svårt att kriminalisera riktade trakasserier är att det är ett svårdefinierat fenomen som människor ofta har olika tolkningar kring. Om någon exempelvis kritiserar en annan person på sociala medier och andra människor delar inlägget, handlar det då om riktade trakasserier och vilka bör i så fall straffas, skriver Meri.

När man reglerar brott med otydliga kännetecken är det svårt för människor att förutse huruvida deras beteende är straffbart och regleringen blir också då slumpmässig, menar justitieministern.