Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå stad verkar säga nej till badstrand vid Maren – underhållet blir för dyrt och lösningar för trafiken saknas

En bänk framför en å med en bro.
Bildtext Borgå stad ser inga möjligheter att återupprätta Marens badstrand i det här skedet. Arkivbild.
Bild: Anni Jonasson / Yle

Efter att ha utrett möjligheterna att återupprätta badstranden vid Maren har Borgå stad kommit fram till att det blir för dyrt och osäkert.

Varierande vattenkvalitet på somrar och vintrar, eventuell förorenad mark, svåra trafiklösningar och dyrt underhåll. Det är de främsta argumenten staden presenterar för att inte anlägga en badstrand vid Maren.

I mars ställde stadsfullmäktigeledamot Mika Varpio (Gröna) frågan om det är möjligt att återuppväcka badstranden vid Maren vid Borgå å.

I sin motion stödde Varpio sig på att Maren redan är en del av nationalstadsparken och ett rekreationsområde i skötsel- och nyttjandeplanen från 2019.

Nu har staden låtit undersöka möjligheterna och stadsutvecklingsnämndens förslag är inte återupprätta badstranden.

Faktorer som talar för fortsatt aktivitet vid badstranden är att det inte finns förorenade marksubstanser i sedimentet vid Maren. Samtidigt är det oklart om och i så fall hur stora mängder tungmetaller som eventuellt finns kvar i jordmånen sedan 1900-talets mitt då Blomqvists båtvarv var verksamt på Marens udde.

Där smälte och göt man bly, använde lacker och produkter med asbest samt giftiga målarfärger som bland annat innehöll organiska tennföreningar.

Staden känner inte till att områdets jordmån skulle ha bytts ut sedan dess eller om man bara fört nytt växtunderlag och anlagt gräsmattan på området. Utan en ordentlig jordmånsundersökning är det alltså inte möjligt att grunda en badstrand och möjligen utsätta människor för skadliga ämnen.

Vattenkvaliteten varierar

Vattenkvaliteten i Borgå å är så pass bra att den inte längre utgör ett hinder för att simma i ån under sommarmånaderna. Samtidigt belastas ån av bland annat utsläpp från glesbebyggelse utan avlopp och boskapsfarmer både i Borgå och på åns andra avrinningsområden samt vid bräddning.

Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å rapporterade ifjol att vattnets hygieniska kvalitet var dålig i Borgå å i början av året. I vinterförhållanden sprids livskraftiga mikrober från avloppsreningsverk i övre loppets vatten ända till åns nedre lopp.

Men under sommarmånaderna, från maj till september, när UV-desinficeringen på Lahtis och Nastola avloppsreningsverk var i gång, uppfyllde Borgå ås nedre lopp kraven på utmärkt badvattenkvalitet.

Borgå å transporterade 37 ton fosfor, 720 ton kväve och 15 000 ton sediment till havet 2022. Mängden var betydligt mindre än genomsnittsnivån.

Parkområdet i Maren, Borgå. Människor går med hundar eller sitter på bänkar.
Bildtext Maren har idag en liten naturlig simstrand och en badplats för hundar. Arkivbild.
Bild: Hanna Othman / Yle

Idrottsväsendet har å sin sida räknat ut kostnaderna för att anlägga och underhålla en badstrand. Enligt nuvarande lagstiftning skulle kostnaderna som uppfyller minimikraven vara grovt taget 120 000 euro.

Då skulle badstranden ha separata omklädningsrum för kvinnor och män samt ha toaletter anslutna till vattenlednings- och avloppsnätet. Lagen kräver också att besökare ska kunna komma med kollektivtrafik eller bil på promenadavstånd till och från stranden.

En grov uppskattning för en välutrustad badstrand ligger på mellan 662 000 och 712 000 euro. Då ska stranden bland annat beakta personer med olika funktionsnedsättningar samt kunna användas som idrottsplats för barn i alla åldrar.

Idrottsväsendet uppskattar dessutom en årlig driftskostnad på 59 000 euro för städning och badövervakning under högsäsongen, även om stranden bara uppfyller minimikraven.

Kostnader för markförbättring, muddring samt att bygga körförbindelser eller parkering ingår inte i de ovan nämnda summorna. Om badstranden dessutom används året runt ökar kostnaderna om besökarna ges möjlighet till vinterbad och bastu.

Ingen fordonstrafik

I dagens läge nås Marens strand bara till fots eller med cykel. Marens bro, dess parkgångar och strandleden vid ån bär inte fordonstrafik. Om badstranden grundas måste man förhindra biltrafik på parkgångarna med konstruktioner. Varken servicetrafik till en eventuell kiosk eller annan servicebyggnad skulle komma nära byggnaden.

Den närmaste möjliga vändplatsen för ett fordon är vid Marens bro på Flugutorget, cirka 150 meter från området som är anvisat som badstrandsområde i detaljplanen.

Utredarna konstaterar därför att det bästa alternativet vore att undersöka möjligheterna för en badstrand till exempel vid Hattulaområdets strand.

Stadsutvecklingsnämnden ska ge ett svar på motionen om en badstrand tisdagen den 15 augusti.

Diskussion om artikeln