Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Starka känslor och många frågor kring Östra hamnen

Från 2015
Uppdaterad 20.11.2015 10:11.
Försäljningsbodar på Fabriksudden i närheten av Östra hamnen
Bildtext Försäljningsbodare på Fabriksudden i Hangö.

Kvällstorget och parkering var på tapeten när invånarna i Hangö fick ställa frågor om Östra hamnen.

I går kväll (19.11) hölls det ett diskussionsmöte för invånarna vid stadshuset i Hangö om planerna kring Östra hamnen.

Många hade hoppats på att få se en preliminär detaljplan men under mötet visade man endast planen för Fabriksudden där det omdiskuterade badhotellet ska byggas.

Festsal med många mötesdeltagare
Bildtext Festsalen var så gott som fullsatt under mötet

Målet med mötet var istället att höra invånarnas önskemål innan planen för Östra hamnen presenteras.

Många var oroliga för var parkeringen kommer att ske i framtiden då det funnits mycket plats för parkering på området. Andra ville försäkra sig om att kvällstorget bevaras som sådant. Det visade sig snabbt att de två timmar som reserverats för mötet var knappt om tid då alla frågor skulle besvaras.

Denis strandell i stadshusets festsal
Bildtext Stadsdirektör Denis Strandell försäkrar att kvällstorget finns även i framtiden.

Stadsdirektör Denis Strandell förstår varför Östra hamnen väcker så starka känslor hos Hangöborna.

- Det är den mest centrala platsen i staden. Hangöborna tycker om sin östra hamn, och så är det en även en mycket viktig träffpunkt under sommaren, förklarar han.

Snart nytt diskussionsmöte

Flera av mötesdeltagarna var besvikna över att ingen detaljplan presenterades för området. Strandell förklarar att man valt att dela upp planeringen i mindre områden av praktiska skäl.

- Fabriksudden är ganska klar, det finns en tomt och för tomten finns redan byggrätt. Den övriga planen gäller ett mycket större område som omfattar en massa olika aktiviteter, förklarar han.

- Det är klart att staden ändå ser på området som en helhet. Inom kort håller vi ett dylikt tillfälle då stadsbor får uttrycka sig kring följande detaljplan, försäkrar Strandell.

Parkering kan flyttas längre bort

Flera av mötesdeltagarna uttryckte en oro för var de ska kunna parkera sina bilar i framtiden. För tillfället lämnar många sina bilar på det tomma området vid hamnen.

- För spaanläggningen och Regatta Resorts finns det tillräckligt med parkering på deras eget område, säger Strandell.

När det gäller övrig parkering menar han att man måste göra en avvägning hur stort behovet är.

- Vi måste ta ställning till hur många parkeringsplatser som behövs och var det är optimalt att placera dem, säger han.

Kvällstorg även i framtiden

Kvällstorget var även ett hett samtalsämne under kvällen. Många befarade att det skulle vara tvunget att ge vika för de nya planerna.

- I Hangö tycker man om sitt kvällstorg och det finns inget i planen som stänger ute torget. Däremot kan man fundera om det nuvarande läget är optimalt eller om man kunde ha det någon annanstans, säger Strandell.

- Men att det kommer att finnas ett kvällstorg i framtiden i Hangö, det är alldeles självklart, försäkrar han.

Försöker höra invånarna

Målet med diskussionsmötet var att höra invånarna och deras åsikter kring planerna. Strandell menar att man tar invånarnas önskemål i beaktande i mån av möjlighet.

- Det är klart att vi försöker bemöta dem så mycket som möjligt, men i vissa fall är det helt motstridiga önskemål och då måste planläggarna utgå från sin bedömning och göra det som är vettigast, konstaterar han.

Invånarna ska ändå höras i planeringen.

- I de fall då det finns en klar majoritet som är av samma åsikt så går man till mötes så långt man kan, lovar Strandell.

Fram till onsdag (25.11) har Hangöborna möjlighet att uttrycka önskemål och anmärka på planer gällande området till staden. Här kan du bekanta dej med detaljplanen.