Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Följ barnet till skolan bara i början, hjälp inte till för mycket med läxorna – vi listar sex tips till föräldrar med skolbarn

Ett barn sitter och gör läxor.
Bildtext Vårdnadshavare kan hjälpa till med läxorna, men helst inte för mycket.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

Sommarlovet börjar vara slut och runtom i Finland inleder skolorna höstterminen. Två lärare listar sina bästa tips till vårdnadshavare med barn i grundskolan.

För många barn, unga och deras vårdnadshavare är den här veckan mycket viktig: skolorna börjar.

Under den första skoldagen kan både barnet och föräldern känna sig nervös. De sista åren av grundskolan är inte heller alltid lätta.

Yle Uutiset har talat med två lärare i låg- och högstadiet och listar sex tips för vårdnadshavare med barn i grundskolan.

1. Låt barnet ta ansvar

Enligt Johanna Metsäpuu, klasslärare i en lågstadieskola i Tavastehus, är det bra att vårdnadshavare ställer frågor om hur barnet har det, men hon avråder också från att blanda sig i för mycket.

I första klass börjar barnen lära sig vara självständiga och därför är det enligt Metsäpuu viktigt att tala med barnen om att ta ansvar.

– Barnen kan ta ansvar och blir bättre på det när de får göra det i lämpliga doser, säger Metsäpuu.

2. Följ barnet till skolan bara den första skoldagen

Att låta barnet ta ansvar gäller också skolvägen. Elever i lågstadiet kan bra lära sig att ta sig till skolan själva, menar Metsäpuu.

– I början av hösten följer föräldrarna barnen till skolan, till och med under flera veckors tid. På våren kommer eleverna i klass ett själva till skolan och är jättestolta över det.

3. Hjälp inte till för mycket med läxorna

Barnen ska lära sig att göra läxorna själva, säger Metsäpuu.

I början av skolgången kan vårdnadshavaren vara mera närvarande, men man ska låta barnen ta eget initiativ.

Det kan vara bra att hjälpa till med att exempelvis kontrollera svaren i läxorna, men föräldrarna ska inte helt och hållet göra barnens läxor.

Om föräldern hjälper till för mycket med läxorna kan det ta lång tid att upptäcka eventuella inlärningssvårigheter hos barnen.

4. Tydliga gränser

Tuukka Kotimäki är grundskolelärare i Viitaniemi i Jyväskylä och handskas mycket med tonåringar. Enligt honom är det viktigt att sätta tydliga gränser för barn och unga.

– Till barndomen, ungdomen och alla livsfaser hör också mindre trevliga saker, såsom tidiga morgnar och tråkiga inlärnings- och arbetsuppgifter. Om barnen inte lär sig att anstränga sig i skolan eller genom hushållsarbete kan det bli svårt för dem senare i livet, säger Kotimäki.

Med hjälp av tydliga gränser lär sig barnen att vara ihärdiga och handskas med besvikelser. Positiva och uppmuntrande ord är också mycket viktiga.

5. Upprätthåll goda rutiner för sömn och kost

Både Johanna Metsäpuu och Tuukka Kotimäki poängterar vikten av sömn och kost. De lägger grunden för goda inlärningsmöjligheter.

– Barnen orkar komma till skolan, studera och lära sig när de har fungerande rutiner gällande sömn och kost, säger Metsäpuu.

Både yngre barn och tonåringar behöver fungerande sömnrutiner för att klara av skolan.

– Vi lärare hoppas självklart att man håller fast vid dygnsrytmen. Det är på föräldrarnas ansvar att se till att nätterna inte tillbringas framför tv-spel eller mobilapparater, säger Kotimäki.

6. Håll dig lugn och var närvarande

Kotimäki råder vårdnadshavare till att hålla sig lugna i situationer där barn känner sig nervösa. Han hoppas också att vårdnadshavare är närvarande och visar intresse för hur deras barn mår.

Trots att tonåringar kan vara svåra att tala med och ge korta svar när de får frågor om hur de har det, är det minst lika viktigt för dem, som för barn som går i lågstadiet, att föräldrarna ställer frågor, menar Kotimäki.

– Det ger barnet en känsla av att de kan dela med sig och lätta på hjärtat.

Artikeln är en bearbetning och översättning av Yle Uutisets artikel Saata lapsi kouluun vain vähän aikaa, älä auta läksyissä liikaa: opettajien parhaat vinkit koululaisten vanhemmille skriven av Linda Pelkonen. Översättningen är gjord av Milena Hackman.

Diskussion om artikeln