Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Många enheter ryckte ut till Rani Plast i Terjärv

En brand bröt ut i företaget Rani Plasts fabrik i Terjärv i Kronoby på torsdagseftermiddagen.

Hela 15 enheter ryckte ut då larmet kom strax före klockan två.

Det visade sig ändå att det var fråga om en mindre brand som inte orsakade någon större skada. Jourhavande brandmästare Sakari Innanen vid Österbottens räddningsverk uppger att arbetstagare som höll på med takarbete upptäckte elden som pyrde i ett ventilationsrör.

– De agerade snabbt och fick elden släckt med handsläckare. Då vi tog över handlade det mest om att försäkra sig om att branden inte spridit sig i takkonstruktionen, säger Innanen.

Den familjeägda koncernens fabrik i Terjärv är överlägset störst inom plastindustrin i Finland och tillverkar uppemot 100 000 ton plast per år.

Relaterat

Ännu inget beslut om fler parkeringsplatser vid Bennäs tågstation

Pedersöre föreslår att det byggs en ny parkeringsplats för mellan 70 till 90 fordon vid tågstationen i Bennäs.

Kostnaderna skulle delas mellan Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Larsmo och Kronoby.

Igår måndag tog stadsstyrelsen i Jakobstad ställning till förslaget och beslöt enhälligt återremittera ärendet.

– Beredningen var aningen kort. Vi ska kontrollera hur kostnaderna har fördelats tidigare, säger stadsdirektör Anne Ekstrand.

Enligt förslaget skulle Jakobstad stå för cirka 107 000 euro av de totala kostnaderna på ungefär 250 000.

Takstolar

Fortsatt tufft för byggbranschen – Teri-Hus lägger ner verksamheten

Nedskärningen berör samtliga 25 anställda.

Karleby kan förse sina grannkommuner med vatten

Invånare i Jakobstad, Pedersöre, Kronoby och Larsmo kan få sitt vatten från Karleby i framtiden. Det är tanken med ett regionalt samarbetsprojekt som är under planering.

Fram till den sista november kan kommuner söka statsunderstöd för projekt som förbättrar säkerheten inom vattenförsörjning och samarbetet mellan olika vattenverk.

Direktionen för Karleby Vatten godkände i slutet av oktober att staden kan fungera som ledare för ett regionalt projekt. Nu har man fört diskussioner med de övriga kommunerna.

För Jakobstads del skulle samarbetet innebära att man övergår från att använda ytvatten ur Esse å till att använda grundvatten ur täkter i Karleby. Vattenkvaliteten i Esse å har varit dålig en längre tid.

Direktionen för Jakobstads Vatten behandlar ärendet på sitt möte på torsdag.

Röd tegelbyggnad.

Andelsbankerna i Kronoby, Pedersörenejden och Purmo planerar sammanslagning

De slutgiltiga besluten fattas under våren.

Huvudkontoret vid Mirka i Jeppo.

Boliden Karleby överlägsen etta – tvåa i inkomstligan är KWH-koncernen

Högt upp på den österbottniska företagslistan över beskattningsbar vinst kommer också elbolaget Herrfors i Jakobstad och OK Indrivning i Vasa.

Kebap-annos

Förpackningsmaterial och kebab i inkomsttoppen i Österbotten

Fjolårets inkomster har publicerats av Skatteförvaltningen. I toppen i Österbotten hittas bland andra Rani Plasts ägare och en kebabföretagare. I Mellersta Österbotten toppas listan av två mjukvaruföretagare.