Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Analys: SFP vill sitta i regeringen och då krävs ett visst mått av självbedrägeri

Uppdaterad 10.08.2023 16:31.
Till höger en bild av Anna-Maja Henriksson som har händerna över ansiktet. Till vänster en inklippt svartvit bild av Magnus Swanljung.
Bildtext Politikredaktör Magnus Swanljung analyserar det läge som SFP befinner sig i just nu.
Bild: Yle / Lauri Karo

SFP har redan gjort sitt val. Nu hoppas man på en utväg som gör det möjligt att sitta kvar i regeringen. Men då får man blunda för det man inte vill se och ta itu med en splittrad riksdagsgrupp, skriver Magnus Swanljung.

I en intervju för Svenska Yle säger Svenska folkpartiets partiledare, undervisningsminister Anna-Maja Henriksson, att hennes parti inte har stått inför ett lika stort dilemma under de sexton år som hon suttit i riksdagen.

Det är lätt att förstå henne. Hur SFP än vänder sig har man rumpan bak.

Den 5 september samlas riksdagen till höstsession och då kommer man på ett eller annat sätt rösta om förtroende för regeringen, sannolikt också för de enskilda sannfinländska ministrarna Riikka Purra och Wille Rydman.

För att Svenska riksdagsgruppen ska rösta ja krävs enligt Henriksson att Sannfinländarna visar ånger samt i ord och handling stödjer arbetet mot rasism.

Henriksson, liksom alla andra inom SFP, vet att kravet delvis är självbedrägeri.

Ränderna går inte ur Sannfinländarna

Finansminister Riikka Purra har visserligen bett om ursäkt för en del av sina äldre bloggtexter, men fortsätter beskylla medierna för att redovisa för hennes rasistiska utlägg utan deras ”riktiga kontext”.

Riksdagsgruppens ordförande Jani Mäkelä säger i en intervju i Helsingin Sanomat att Sannfinländarna och SFP definierar rasism på olika sätt. Enligt Mäkelä är det inte rasism om man kritiserar en hel folkgrupp.

Hur mycket SFP än önskar det kommer Sannfinländarna inte att sluta utmana gränserna

För bara några dagar sedan publicerade Sannfinländarnas ungdomsorganisation en video där några av dem klädde sig i svarta sopsäckar för att illustrera hur muslimska kvinnor klär sig. Det väckte inga större reaktioner hos partiledningen.

Det är svårt att se att sådant ryms inom det som Henriksson kallar ”nolltolerans mot rasism”. Men hur mycket SFP än önskar det kommer Sannfinländarna inte att sluta utmana gränserna.

Formellt kan man nå en vapenvila genom det meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering som regeringen ska lägga fram för riksdagen i höst.

Där kan man säkerligen åtminstone slå fast ungefär det som står i grundlagen om allas lika värde. Man kan möjligen komma med konkreta åtgärder som ska motverka rasism, till exempel i skola och arbetsliv.

I nödfall kan man vinna tid genom att i meddelandet förklara att ännu någon arbetsgrupp ska utarbeta ytterligare något program eller liknande.

Men Sannfinländarnas dna rår man inte på. Fortsätter SFP i regeringen kommer sammanhanget för en del av partiets väljare att kännas unket och rasistiskt också i fortsättningen.

Ändå är det inte helt osökt att den nuvarande krisen kommer att sluta i den typen av antiklimax. Så brukar det gå i finsk politik.

SFP har redan bestämt sig en gång

Även om SFP står inför ett svårt beslut har man delvis redan fattat det när man gick med i regeringen. Nio av tio riksdagsledamöter sade ja. SFP vill sitta i regeringen.

Bara i regeringen kan SFP driva en ekonomisk politik som faller partiet i smaken. Bara där kan SFP sköta sin roll som intressebevakare i frågor som berör språket och de egna regionerna.

Ett viktigt argument inom partiet har också varit att kväsa Sannfinländarna. Att mota Olle i grind genom att tvinga dem att ta ansvar – så att de inte ska växa sig ännu större i nästa val.

En minoritet av partiets mest aktiva politiker tycker förstås tvärtom: Genom att släppa fram Sannfinländarna till regeringsmakten ger man dem makt och deltar i att normalisera det språkbruk som de har så svårt att ta avstånd från.

Men inom partiledningen och riksdagsgruppen hoppas man ändå innerligt att signalerna från Sannfinländarna ens med nöd och näppe ska räcka för att man ska täckas sitta kvar i regeringen.

Kan Biaudet sitta kvar i riksdagsgruppen?

Om SFP väljer att sitta kvar står partiledningen och Svenska riksdagsgruppen för ett annat problem. Att det finns olika åsikter i partiet är hanterbart, men att man har en riksdagsledamot som öppet motsätter sig regeringen är ohållbart.

I en intervju för Helsingin Sanomat säger Eva Biaudet att hon tänker rösta mot regeringens egna lagförslag om hon anser det befogat. Hon spelar ett högt spel.

Sannfinländarnas ordförande Riikka Purra säger i en intervju för Yle att det är oroväckande att en del inom SFP vill fälla regeringen. Hon kräver att SFP får styr på riksdagsgruppen.

Om alla tillåts rösta mot regeringens lagförslag blir det kaos – och alla de kompromisser man gjort i regeringsprogrammet blir betydelselösa

Även ur SFP:s synpunkt är det nödvändigt. Om också andra regeringspartier tillåter sina ledamöter rösta mot olika lagförslag blir det kaos – och alla de kompromisser man gjort i regeringsprogrammet blir betydelselösa.

Om SFP ska sitta i regeringen finns det två vägar att gå.

Endera kan Eva Biaudet ta skeden i vacker hand och rösta för även de lagförslag inom invandringspolitiken som hon avskyr. Då sviker hon både sina väljare och det nätverk som grundats inom partiet för att motsätta sig regeringssamarbete med Sannfinländarna.

Eller så måste Svenska riksdagsgruppen straffa henne. Röstar en ledamot fel någon enstaka gång kan det duga med lindriga repressalier. Men röstar någon upprepade gånger mot regeringens lagförslag hotar regeringskris – och då ligger det närmast till hands att tvinga ut henne ur gruppen.

Det det är förstås det sista partiledningen vill. Eva Biaudet hör till partiets mest långvariga, framstående och lojala politiker. I intervjun i HS säger hon att det är partiet och inte hon som gått vilse.

Att straffa Biaudet torde kännas svårt i synnerhet som de flesta inom SFP vet att de värden hon försvarar motsvarar partiets egna bättre än regeringsprogrammet.

Diskussion om artikeln