Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

HS: Finländarna osäkra på vad rasism innebär

Majoriteten av finländarna är osäkra på vad som avses med rasism, visar en enkät utförd av Helsingin Sanomat.

I enkäten har tidningen kartlagt finländarnas attityder i kölvattnet av skandalerna kring ministrars gamla skriverier.

Knappt över hälften av de 2 000 tillfrågade finländarna anser att det finns oklarheter gällande innebörden för begreppet rasism.

Lite mindre än hälften av finländarna anser att det förekommer rätt mycket rasism i Finland. En fjärdedel upplever att rasism inte är ett problem i det finska samhället.

Hälften av finländarna anser att rasism under inga omständigheter är acceptabelt, medan 11 procent anser att rasism under vissa omständigheter kan vara motiverat.

Inrikes

En person som cyklar medan det snöar ymnigt.

Morgonkollen: Fem nyheter du behöver ha koll på i dag

Vi uppdaterar dig med nattens och morgonens nyheter.

blond kvinna

Ingåpolitiker om välfärdsområdet: ”Det görs sådana besparingar nu som kan kosta oss dyrt i framtiden”

Politiker, tjänstemän och vårdpersonal väntar på renovering.

En man med röd munkjacka gestikulerar med sina händer.

Finest Futures marknadsföring av finska gymnasier möter kritik – positiva erfarenheter på Kimitoön

Undervisnings- och utrikesministeriet kritiserar Finest Future och dess metoder för att locka utländska elever till Finland. Men trots kritiken är gymnasier i Svenskfinland överlag nöjda.

Politiska endagsstrejker i Helsingfors och Nyland

Fackförbunden fortsätter med sina politiska strejker i Helsingfors och på andra håll i Nyland i dag.

Industrifacket, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Fackförbundet Pro ordnar ett dygn långa strejker.

Bland annat personal från Marimekko, Kalevala Koru och färgtillverkaren Teknos deltar i strejken.

I Helsingfors deltar anställda från bland annat Helsingfors stads bostadsbolag, Nationalgalleriet och affärsverket Stara i strejken.

Staras strejk kan leda till att gator varken bli plogade eller sandade under onsdagen.