Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Drygt 650 beväringar svor sin krigsmannaed och krigsmannaförsäkran vid Nylands brigad och befordrades till jägare

Uppdaterad 12.08.2023 08:53.
Svenska Yle live: Krigsmannaedgång vid Nylands brigad i Dragsvik 2/23 - Spela upp på Arenan

Festligheterna på Nylands brigad innebär ett slut på beväringarnas grundperiod då de på heder och samvete eller inför gud den allsmäktige lovar att skydda och tjäna Finland. Samtidigt befordras de till jägare.

Den 3.7.2023 inledde omkring 700 nya rekryter sin militärtjänstgöring vid Nylands brigad. Nu är grundperioden, alltså militärtjänstgöringens sex första veckor, slut.

Under krigsmannaförsäkran och krigsmannaedgången avger drygt 650 rekryter ett löfte om att tjäna och skydda Finland och när eden är avlagd befordrar brigadens kommendör Jyri Kopare rekryterna till jägare.

Krigsmannaedgången och krigsmannaförsäkran blir också den första för Nylands brigads nya kommendör Jyri Kopare som tillträdde i vintras.

Lördagens tidtabell

Varje beväring får bjuda in fyra anhöriga till brigaden.

Svenska Yle live: Krigsmannaedgång vid Nylands brigad i Dragsvik 2/23 - Spela upp på Arenan

Diskussion om artikeln