Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa har alla möjligheter till att bli en cykelstad – men sammanhängande nätverk av cykelvägar saknas

Uppdaterad 11.08.2023 13:20.
Moi.fi-merkkisiä kaupunkipyöriä pysäköitynä riviin kadulla.
Bildtext Cykelbanor skiljer sig från vanliga cykelvägar genom att de har två separata filer för fotgängare och cyklister.
Bild: Aalto Puutio / Yle

I Vasa är bristande förbindelser mellan cykelvägarna det som hindrar staden från att bli en ordentlig cykelstad. Målet är att göra nätverket av cykelvägar bättre, och att utöka antalet cykelbanor.

Vasa har alla förutsättningar till att bli en bra cykelstad, det anser åtminstone Vasa stads gång- och cykelprojektingenjör Samuli Huusko.

– Vasa har mycket potential, 81 procent av Vasaborna bor under fem kilometer från centrum.

Därför planerar staden att utöka antalet cykelbanor. Cykelbanor skiljer sig från vanliga cykelvägar genom att de har två separata filer för fotgängare och cyklister, de är alltså säkrare.

För tillfället har Vasklot en cykelbana, Sandögatan håller på att få en och Metviken ska få en i höst.

Målet är att det ska finnas totalt 50 kilometer cykelbana i Vasa innan decenniets slut.

Problemet är osammanhängande cykelnätverk

Just nu finns det sammanlagt över 270 kilometer cykelväg i Vasa, varav 200 kilometer också underhålls vintertid.

Problemet är att de nuvarande cykelvägarna inte är sammankopplade.

– Det finns väldigt få cykelvägar i centrum och förbindelser mellan dem är dåliga, cyklisterna vet inte vart de ska ta vägen.

Istället åker många i centrum med cykel eller skoter på trottoarerna.

– Antingen är trafikreglerna okända eller så ignoreras de, men bakgrunden är att det inte finns tillräckligt med cykelbanor, säger Huusko.

Målet är att bygga ett nätverk som är sammanhängande och knyter ihop olika resmål med varandra och därigenom göra cykeln till det snabbaste färdmedlet, åtminstone i centrumområdet, tillägger Huusko.

Texten är en översättning och bearbetning av Yle Pohjanmaas artikel: Vaasalla on kaikki edellytykset hyväksi pyöräilykaupungiksi, tavoitteena yhtenäinen pyöräverkko. Skriven av Ulla Kuivasmäki.