Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

SFP-politiker om partigrälet inför lokalpolitikens säsongsstart: Ledsamt och tråkigt tycker vissa, bra att debatten förs tycker andra

Uppdaterad 14.08.2023 07:02.
Marcus Rantala, Veronica Rehn-Kivi och Kristian Rehnström från vänster till höger i ett bildkollage.
Bildtext Marcus Rantala, Veronica Rehn-Kivi och Kristian Rehnström.
Bild: Christoffer Kaski / Yle

Kommer grälet i partitoppen att märkas av då lokala beslut ska fattas i nämnder, styrelser och fullmäktige i höst? Så här svarar tre rutinerade SFP-politiker i huvudstadsregionen.

Under den politiska sommarpausen har ett gräl inom Svenska folkpartiet (SFP) blossat upp – till följd av rasistiska skriverier av ledamöter hos regeringskollegorna Sannfinländarna.

Långvariga riksdagsledamoten och Helsingforspolitikern Eva Biaudet har bland annat sagt att hon tänker rösta mot regeringens egna lagförslag om hon anser det befogat. Samtidigt försöker partiledaren Anna-Maja Henriksson motivera partiets fortsatta medverkan i regeringen.

Men hur påverkas kommunalpolitiken i huvudstadsregionen av grälet i partitoppen och på riksplan? Vi ringde runt till tre rutinerade lokalpolitiker i Helsingfors, Vanda och Grankulla.

”Det är nog ledsamt”

Veronica Rehn Kivi är ordförande i stadsstyrelsen samt medlem i stadsfullmäktige i hemkommunen Grankulla och sitter i styrelsen för Västra Nylands välfärdsområde. Hon säger att det är ledsamt att det har blivit på det här sättet.

– Men det är inte på något sätt SFP:s fel, det det är ju regeringskollegernas uttalanden som har fått igång det här bråket, säger hon.

Rehn-Kivi är tidigare riksdagsledamot, men valde att inte ställa upp i riksdagsvalet i våras. Hon vill hellre rikta sin uppmärksamhet mot välfärdsområdes- och kommunalpolitiken.

– Jag ser ju på situationen lite utifrån, och det är tråkigt att följa med det som händer.

En kvinna med glasögon och svart kavaj.
Bildtext Veronica Rehn-Kivi valde att lämna rikspolitiken, till förmån för lokala samt regionala social- och hälsovårdsfrågor.
Bild: Heini Rautoma / Yle

Rehn-Kivi tror ändå inte att splittringen inom partiet påverkar SFP:s arbete inom kommunalpolitiken i Grankulla.

– Bråket, splittringen och oron har ju gällt rasismfrågorna och i Grankulla har vi inga sådana frågor på bordet, säger hon.

Hon säger att alla kommer bra överens i Grankulla och att de stora frågorna i staden i höst främst handlar om detaljplaneringen kring en ny stor finskspråkig skola.

– Där kan partierna förstås vara av olika åsikt, men det har ingenting med grälet inom regeringen att göra.

I välfärdsområdet däremot är partierna av olika åsikt i vissa frågor, som till exempel hurdant nätverk av serviceställen välfärdsområdet ska ha.

– Men det tror jag inte heller har någonting med det här att göra, det är ändå frågan om så olika saker.

Hon tror och hoppas att samarbetet mellan partierna i både Grankulla och välfärdsområdet fortsätter i samma goda stil som hittills.

”Vi får se om den nationella diskussionen påverkar oss lokalt”

Marcus Rantala är medlem i stadsfullmäktige och -styrelsen i Helsingfors. Han tycker att grälet inom SFP är tråkigt och säger att det är viktigt att partiet håller sig samlat och kan diskutera saker och ting.

– När det gäller regeringspolitiken är det viktigt att visa att SFP är enat och att har en tydlig och klar linje. Jag hoppas att en gemensam linje och samsyn hittas då regeringen inleder sitt arbete.

Marcus Rantala ler mot kameran iklädd kavaj.
Bildtext Marcus Rantala fick näst flest SFP-röster i Helsingfors valkrets i riksdagsvalet i våras, slagen av endast Eva Biaudet.
Bild: SFP

Rantala tror inte att splittringen inom SFP på riksplan påverkar lokalpolitiken i någon nämnvärd grad. Alla fem fullmäktigeledamöter har klara och tydliga uppdrag så han tror inte att det här påverkar dynamiken.

– Vi fortsätter fokusera på de stora lokalpolitiska frågorna, säger Rantala.

Han tillägger att fullmäktigegruppen ännu inte har träffats efter sommarpausen.

– Då får vi se om den nationella diskussionen har en inverkan på oss lokalt. Men vi är ganska pragmatiskt lagda inom Helsingforspolitiken.

I Helsingfors kan partierna samarbeta också i svåra frågor, säger Rantala. Han lyfter fram förra fullmäktigeperiodens diskussioner om de nya beräkningsgrunderna för hur pengarna inom social- och hälsovården skulle fördelas.

Han säger ändå att Helsingfors är en så viktig del av Finland att yttre bråk kan påverka diskussionerna i stadsfullmäktige. Han nämner diskussioner om hur det nya bostadsbidraget ska utformas och arbetskraftsinvandringen som är viktig för Helsingfors.

– Men jag tycker nog att vi är rationella i fullmäktige.

”Hösten ser ut att bli normal”

I Vanda har SFP:s fullmäktigegrupp mötts ett par gånger och förväntningarna är att inget ovanligt händer och att gruppen kör på i vanlig ordning med kommunala frågor. Det säger Kristian Rehnström, som är ersättare i både fullmäktigegruppen och stadsstyrelsen samt ordförande i svenskspråkiga sektionen för fostran och lärande och medlem i koncernsektionen.

Kristian Rehnström från HRT
Bildtext Kristian Rehnström har ett flertal olika förtroendeuppdrag i Vanda.
Bild: YLE / Mathias Gustafsson

Inom kommunalpolitiken i Vanda kan grälet ha en inverkan på vissa frågor i höst, men Rehnström är inte alltför orolig.

– Vi behandlar ofta ganska lokala och praktiska frågor som inte påverkas av principiella frågor, vi går rakt på konkreta saker.

Rehnström säger att SFP och Sannfinländarna i Vanda hittills har kunnat samarbeta i många frågor både i nämnderna och i stadsstyrelsen.

– Ibland kan Sannfinländarna lyfta upp frågor som inte kan omfattas av majoriteten av ledamöterna och då faller de, många gånger efter omröstning, säger han och tillägger att Sannf inte är det enda partiet som inte får understöd för alla sina idéer.

I somras valdes Rehnström också till viceordförande i SFP:s partifullmäktige. Han säger att den interna debatten ibland kan vara hård i partiet. Det som är speciellt nu är att debatten har kommit ut i pressen.

– Det kan te sig lite underligt och problematiskt utifrån, men jag tycker att det är bra att debatten förs. I sakfrågan är ingen oense, alla fördömer rasismen och där är vi alla eniga. Men vi ser kanske lite olika på vilka konsekvenser det här ska ha.