Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Högholmen skyddar sina djur mot fågelinfluensa – flyttar bon och bygger avspärrningar

Uppdaterad 15.08.2023 09:49.
En blå papegoja tittar in i kameran.
Bildtext Hyacintaran lever rätt så tryggt i sin inhägnad på Högholmen.
Bild: Yle

Inga bekräftade fall av fågelinfluensa har ännu konstaterats i Helsingfors, men mycket tyder på att den finns. På Högholmen är man försiktiga.

– Vi ser till att vilda fåglar inte häckar för nära fågelinhägnaderna. Det är särskilt de vitkindade gässen och måsarna vi försöker mota bort.

Det säger Högholmens veterinär Sanna Sainmaa. Det här är en av åtgärderna man vidtagit för att hindra att Högholmens djur ska bli smittade av fågelinfluensaviruset H5N1.

På Högholmen häckar årligen kring 200 par vitkindade gäss, och man vill alltså hålla dem så långt borta från djurparkens invånare som möjligt. För att göra det har personalen byggt spärrar på de ställen de vet är populära häckningsplatser, och har dessutom tillåtelse att flytta bon innan det finns ägg i dem.

Kvinna som står framför ett buskage. Hon är iklädd glasögon och en grå t-skjorta med texten "Korkeasaari Zoo"
Bildtext Veterinär Sanna Sainmaa tror att risken för att Högholmens djur ska smittas är liten.
Bild: Anna Louhisto / Yle

Sainmaa berättar att hon inte är överdrivet orolig för djurparkens fåglar. De flesta bor i inhägnader med nät både runt omkring och ovanpå, så det blir inte så lätt direktkontakt.

– De enda som har en öppen inhägnad är emuerna. Men vi håller dem i en mindre inhägnad med tak under riskperioden i början av våren innan vi ser hur situationen utvecklas.

Arbetsdrygt i vilddjurssjukhuset

I vilddjursjukhuset, där man tar emot sjuka och skadade vilda djur, är man försiktig. Man har ordnat med ett eget område utomhus för de djur som räknas som riskarter, det vill säga vattenfåglar och måsar. Andra fåglar finns inomhus, men de hålls också separat från däggdjuren för att minska smittorisken.

– Det kräver mycket karantän och desinfektion, så det är ganska arbetskrävande att försöka förebygga smittspridning.

Mås tittar argt mot kameran.
Bildtext Måsarna har varit hårt drabbade av fågelinfluensa i år.
Bild: Matti Myller / Yle

Hur stor är risken då att Högholmens djur ska bli smittade?

– Allt är förstås möjligt, men jag tror inte att risken är så stor. Vi har till exempel inga vattenfåglar i bassäng utomhus där vilda fåglar skulle kunna landa. Så jag är inte så orolig. Men kanske jag får ångra mina ord.

Fågelinfluensan kan finnas i Helsingfors

För Sanna Sainmaa och den övriga personalen är det inget nytt, det här med att skydda djuren från fågelinfluensa.

– Vi har jobbat med smittskyddet i flera år. Redan i tre års tid har vi fått in fåglar med symptom på fågelinfluensa till vilddjurssjukhuset.

I media har det sagts att det inte har upptäckts några fall av fågelinfluensa i Helsingfors i år. Sainmaa påpekar att det inte betyder att fall inte har förekommit.

– Vi har den här sommaren avlivat cirka tio fåglar med typiska symptom för fågelinfluensa. Fåglarna har kommit till vilddjurssjukhuset från Helsingfors, Esbo och Vanda. Vi har sparat kropparna i frysen. Nu har vi fört dem till labbet då vi fick besked att vi kan skicka in även enstaka fåglar med typiska symptom.

Kuvassa kuningasmerikotka.
Bildtext Högholmens fåglar har inhägnader med både väggar och tak av nät, så de flesta vilda fåglar hålls utanför.
Bild: Jouni Immonen / Yle

Livsmedelsverket har främst testat fåglar då det varit fråga om massdöd, eller om det varit fråga om en art som inte förr har haft sjukdomen.

Sainmaa är noga med att påpeka att man inte med säkerhet kan veta om det handlar om fågelinfluensa hos de fåglar man nu skickat in för testning.

– Även blyförgiftning och trauma kan orsaka neurologiska symptom, så man kan inte bekräfta diagnosen endast utgående från symptombilden.

Ingen chock

Ifall det blir bekräftat att fåglarna lidit av fågelinfluensa tycker Sanna Sainmaa inte att det är särskilt sensationellt.

– Det är bara ett tecken på det att epidemin är kvar, som den redan har varit i flera år.

Ett samtal till Livsmedelsverket bekräftar det här. Terhi Laaksonen är direktör för avdelningen för djurens hälsa och välfärd:

– Helsingfors ligger vid havet och fågelinfluensan har drabbat många sjöfåglar. Det skulle nästan vara mera förvånande om inga fåglar i Helsingfors har drabbats, säger hon.

Kan snart förutspå nästa sommars läge

I år är det måsar som har drabbats hårt av fågelinfluensan. Veterinär Sanna Sainmaa säger att det var väntat.

– Viruset förändras hela tiden. Genom att iaktta vad som händer med våra fåglar då de övervintrar på andra håll i Europa kan vi förutspå vad som kommer att hända följande sommar hos oss.

Diskussion om artikeln