Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fritt fram att simma vid stränderna i centrala Hangö och Ekenäs igen

Nu avråder inte Sydspetsens miljöhälsa längre från att bada vid stränderna Plagen och Bellevue i Hangö samt Knipan och Knipnäs i Ekenäs.

Provresultaten från den 10.8.2023 visar att badvattnet vid stränderna uppfyller kraven.

Myndigheten avråder ändå fortsättningsvis från bad vid stranden i Lappvik. Vattenkvaliteten i Lappvik kommer att uppdateras efter att nya vattenprover analyserats.

Sydspetsens miljöhälsa poängterar i ett pressmeddelande att den dåliga vattenkvalitén kan bero på stormen förra veckan. Vågor, kraftig sjögång, vind och variationer i vattenståndet kan påverka vattenkvaliteten. Myndigheten menar att det är bra att tänka på när man badar på andra badplatser.

Relaterat

Svan och barn i vattnet vid en badstrand.

Kisakeskus badstrand i Pojo prickas av hälsomyndigheterna

Kisakeskus tar för få prover.

Karleby kan förse sina grannkommuner med vatten

Invånare i Jakobstad, Pedersöre, Kronoby och Larsmo kan få sitt vatten från Karleby i framtiden. Det är tanken med ett regionalt samarbetsprojekt som är under planering.

Fram till den sista november kan kommuner söka statsunderstöd för projekt som förbättrar säkerheten inom vattenförsörjning och samarbetet mellan olika vattenverk.

Direktionen för Karleby Vatten godkände i slutet av oktober att staden kan fungera som ledare för ett regionalt projekt. Nu har man fört diskussioner med de övriga kommunerna.

För Jakobstads del skulle samarbetet innebära att man övergår från att använda ytvatten ur Esse å till att använda grundvatten ur täkter i Karleby. Vattenkvaliteten i Esse å har varit dålig en längre tid.

Direktionen för Jakobstads Vatten behandlar ärendet på sitt möte på torsdag.

Röd tegelbyggnad.

Jakobstadsborna har rent vatten i kranarna igen – men vad var det egentligen som hände?

I tre veckors tid var järnhalten i vattnet för hög.

Bakterier i vattnet stängde flera bassänger i Jakobstads simhall

Undervisningsbassängen, allaktivitetsbassängen och barnbassängen i Jakobstads simhall har tillfälligt stängts. Detta eftersom rutinmässiga prover visade på förekomst av Pseudomonas aeruginosa-bakterien.

För tillfället är endast stora bassängen och bubbelpoolen, som har eget vattenreningssystem, i användning.

De stängda bassängerna tas inte i bruk förrän vattenkvaliteten är återställd.

Pseudomonas aeruginosa-bakterier får inte förekomma överhuvudtaget i bassängvatten. Bakterien kan ge hudutslag eller inflammation i yttre hörselgången.

På måndag kontrolleras bassängvattnet nästa gång av Miljöhälsan Kallan.