Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Snart kan kunden inte bestämma vem som tömmer slambrunnen – företagare i branschen: Både positivt och negativt

Uppdaterad 12.09.2023 12:32.
Kombibilen är skinande ren då den beger sig iväg ut på uppdrag.

Från och med nästa år kommer slamtransporterna att centraliseras, det vill säga kunden får inte själv välja företag. I Väst- och Östnyland är det avfallsbolaget Rosk’n Roll som sköter upphandlingen.

Det här klarnade i början av sommaren då Högsta förvaltningsdomstolen inte beviljade besvärstillstånd i ärendet. Det innebär att Nylands avfallsnämnds beslut från år 2021 om att slamtransporterna ska skötas av kommunerna har vunnit laga kraft.

Man framför en sug och spolbil.
Bildtext Mikael Sjöbloms företag kommer att delta i upphandlingen av slamtransporterna i västra Nyland.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

– Säkert finns det kunder som kommer att bli besvikna över att de inte längre får ringa till vilket företag de vill. Det gäller inte bara våra kunder, utan säkert dem som anlitar kollegans tjänster också.

Det säger Mikael Sjöblom, en av delägarna i familjeföretaget Sjöbloms tankservice från Snappertuna.

Alla borde kunna vara med och tävla om kontrakt

Företaget är specialiserat på allt som har med slam och avlopp att göra: sugning, spolning, filmning och transport.

För tillfället har bolaget nio bilar och tio anställda. Alla fyra bröderna jobbar i företaget och pappan som grundat företaget är ännu med på ett hörn.

Snart kan kunden inte bestämma vem som tömmer slambrunnen – företagare i Västnyland: Både positivt och negativt

7:42

Kundkretsen består av privatpersoner, kommuner och företag. Företagen kommer att stå utanför upphandlingen, de får själv bestämma vem de anlitar eller köra egna upphandlingar. Det samma gäller kommunala och statliga vattenverk.

Detta är Rosk'n Roll

  • Rosk’n Roll ägs av kommunerna: Askola, Borgå, Borgnäs, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Vichtis.

  • Rosk’n Roll sköter de avfallshanteringsuppgifter som enligt avfallslagen hör till kommunerna.

  • Nylands avfallsnämnd är avfallshanteringsmyndighetens politiska beslutande organ. Avfallshanteringsmyndigheten arbetar i nära samarbete med Rosk'n Roll Oy Ab.

  • Rosk’n Roll har redan ansvar för annan sophantering.

Sjöbloms har beslutat att delta i upphandlingen och Mikael Sjöblom tror nog att det kommer att finnas jobb i framtiden också.

– Upphandlingsområdet är så pass stort att det ska finnas jobb för flera, jag har förstått att det kommer att delas upp i flera mindre områden.

Enligt honom kräver upphandlingen inte heller speciellt avancerad teknisk utrustning, vilket gör att rätt många företag borde kunna delta i upphandlingen.

I slutändan kommer verksamheten inte att ändras

Själv ser Mikael Sjöblom att det kan vara både positivt och negativt att slamtransporterna upphandlas lokalt.

– Det positiva är att det kanske blir lite mer ordning med kunderna, att veta var de har sina brunnar. Det negativa är kunden inte längre själv får välja vem som tömmer.

I slutändan ser han ändå att det mesta kommer att rulla på som förut.

Kombineras spol och sugbil med personliga målningar.
Bildtext Sjöbloms tankservice har en modern bilpark med flera kombibilar, alltså sug- och spolbilar. Den här bilen är också utrustad med tekniska finesser som gör att arbetet i själva verket är ganska rent, trots att det handlar om slam. Ägarna har dessutom låtit specialbygga och måla den, vilket inte är ovanligt bland åkare.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

För entreprenörerna som har sitt goda namn och anseende att försvara gäller det att göra ett lika gott jobb som tidigare. Det är viktigt även med tanke på framtida upphandlingar.

För kundens del innebär det att de får ringa till ett annat nummer för att beställa transport och att fakturan kommer från det kommunala avfallsbolaget Rosk’n Roll.

Tio år av förhalande

Bakom Högsta förvaltningsdomstolens utslag döljer sig ändå en lång administrativ följetong.

I nästan tio år har lokala och regionala avfallsnämnder, lokala företagare och förvaltningsdomstolen funderat på vem som ska och får utföra så kallade slamtransporter, med andra ord tömma slutna slamtankar och avskiljarbrunnar.

Ännu i år kan kunderna välja fritt vilket bolag de anlitar. Men i framtiden får de nöja sig med det bolag som avfallsbolaget Rosk’n Roll anlitar på ett visst område efter en offentlig upphandling.

Christine Perjala, sopombudet i Västnyland.
Bildtext Avfallshanteringschef Christine Perjala uppskattar klara besked i frågan.
Bild: Yle /Pia Santonen

Avfallshanteringschefen Christine Perjala vid Nylands avfallsnämnd välkomnar en övergripande strategi i slamtransportfrågan.

– Det är ju bra att det kom till ett lagenligt beslut, att det vann laga kraft.

Det här betyder att man stegvis övergår till att kommunerna upphandlar transport av slam från slamavskiljare och slutna tankar under åren 2024–2026.

12.9 klockan 10:45 uppdaterades faktarutan med ny information. Den sista meningen i webbtexten lades till.

12.9 klockan 11:45 uppdaterades och förtydligades början av texten med att Högsta förvaltningsdomstolen inte beviljade besvärstillstånd.

Diskussion om artikeln