Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

190 hektar stort solkraftverk grundas i västra Lovisa – ska producera el för 70 000 tvårummare

Uppdaterad 15.08.2023 15:22.
Aurinkopaneeleita aurinkopuistossa. Taustalla näkyy tuuliturbiineja. Solarigo Systems Oy:n aurinkopuisto Kalajoella Pohjois-Pohjanmaalla.
Bildtext Ett solkraftverk ser ut att bli verklighet om några år i Lovisa. Arkivbild.
Bild: Ville Honkonen / Yle

Ett solkraftverk grundas i Lovisa på Brännankärrets och Röjsjös områden. Solkraftsparken ska enligt planerna byggas 2025 och kunna börja producera elektricitet de påföljande åren.

Det är det finska solkraftföretaget Forus Oy som står bakom projektet. Företaget har redan ingått förhandsavtal om markanskaffning med markägarna.

Projektområdets storlek är cirka 190 hektar. Kraftverket ska årligen producera cirka 151 gigawattimmar el. Det motsvarar cirka 70 000 höghustvåors årliga elkonsumtion.

I år ska företaget undersöka markgrunden och göra naturutredningar på områdena som geografiskt ligger mellan Forsby i väster och Kuggom i öster.

Röjsjö har ett förflutet som torvtäkt och består idag till stor del av utdikade torvmoar. Under 2010-talet har det både funnits intresse att fortsätta utvinna torv i området, samtidigt som miljöorganisationer föreslagit att myrmarkerna kunde återställs.

Enligt projektchef Christian Kumpula lämpar sig den forna torvtäkten bra för att anlägga en solkraftspark.

– Jo, man har tagit upp torv där och markbottnen är därför mycket jämn. Naturvärdena stämmer också bra överens med vårt syfte. Vi undersöker som bäst markgrunden som ju är kraftigt utdikat efter torvproduktionen och förutom att bygga en solkraftspark undersöker vi möjligheterna att återställa myrmarkerna, säger Kumpula.

Aktören hoppas på en godkänd detaljplan och beviljat bygglov under 2024 för att kunna börja bygga parken 2025. Kraftverkens kommersiella verksamhet inleds mellan 2026 och 2028.

Ska ta hänsyn till djur och människor

Christian Kumpula betonar att solpanelerna inte kommer att störa grannarna eftersom de varken för ljud eller syns och att kraftledningen dessutom dras genom planområdet.

– Det innebär att vi inte behöver fälla god ekonomiskog för att koppla upp kraftverket till stamnätet. Vi behöver inte gå in på andra markägares marker för att dra kraftledningen.

Borgå museum har gett ett utlåtande om kulturarvsvärden för projektområdet för solkraftsparken i Röjsjö. Kumpula uppger att man inte hittat något värdefullt, men att företaget agerar ifall något som bör skyddas dyker upp medan kraftverket byggs och panelerna installeras.

Utredningar om områdets flora och fauna görs under det här året, men i planerna finns åtgärder som beaktar djurlivet, allt från hjortdjur och enstaka vargar till de årliga invasionerna av gäss.

– Vi har pratat med den lokala jaktvårdsföreningen och lämnar kvar viltpassager. Det är trots allt fråga om ett stort område.

För projektets finansiering, tekniska planering och byggandet ansvarar det danska energibolaget Better Energys finska projektbolag. Företaget blir också kraftverkets ägare och ansvarar för både produktion och försäljning av elektriciteten.

– Investeringen för hela kraftverket är över 100 miljoner euro, men är samtidigt en bra skattebetalare för kommunen.

Trots att elektriciteten produceras i Lovisa är det inte självskrivet att staden köper upp all producerad el.

– Det har vi inte diskuterat, men det är möjligt om staden är intresserad, eller då kanske något lokalt företag, säger Kumpula.

Torsdagen 21 september klockan 17 presenteras planerna för allmänheten i Rådhuset i Lovisa.

Diskussion om artikeln