Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Miljön är viktigare än ekonomisk tillväxt för invånare i huvudstadsregionen

Bildtext Grönområdena får tummen upp i huvudstadsregionen.
Bild: Yle/Oskar Rantalainen

Invånare i huvudstadsregionen anser att det är viktigt att stävja klimatförändringen och att skydda naturen. Klimatångesten har ökat hos de unga.

En ny forskning som gjordes år 2022 i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla visar också att invånarna i regionen tycker att städerna borde satsa på kollektivtrafiken och på den lätta trafiken av ekologiska orsaker.

Rent allmänt var attityderna hos dem som deltog klimatpositiva. Tre av fyra sätter naturskyddet i första rummet även om den ekonomiska tillväxten skulle lida av det. Å andra sidan ansåg majoriteten att det är möjligt att både öka på tillväxt och skyddandet av miljön.

Åtta av tio var dessutom redo att betala högre skatter om pengarna skulle riktas mot skydd av natur och vattendrag.

Klimatångesten har ökat hos de unga

Som bakgrund för de här attityderna är befolkningens starka oro speciellt för de globala miljöproblemen. Minst 80 procent av deltagarna är ganska oroade över klimatförändringen, artdöden och förstörelsen av världens skogar.

Speciellt stor är oron hos de yngre generationerna. Nästan hälften av enkätens yngre deltagare upplever klimatångest. Allra vanligast är det bland unga kvinnor.

Grönområden får ros, strandområden får ris

Enligt utredningen har utomhusaktiviteterna i naturområden i närheten av hemmet ökat sedan år 2017 då en liknande enkät senast gjordes. Nästan alla tillfrågade rör sig i naturen varje vecka och fyra av tio till och med varje dag.

I allmänhet är folk nöjda med de grönområden som finns i närheten av hemmet. Både tillgänglighet och luftkvalitet uppskattades i samtliga städer. Däremot får strandområdena inte lika högt betyg. Vattendragen anses smutsiga och områdena kring dem upplevs vara i dåligt skick.