Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö jobbar för hållbar turism: “Man fick ett intyg på att man tänker i rätt banor”

Badhytter i Hangö.
Bildtext Hangö satsar på hållbar turism och strävar efter miljövänliga certifikat.
Bild: Marit Lindqvist / Yle

Hangös turistbyrå jobbar tillsammans med företag för en mer hållbar och grön turism. Målet är att verksamheter ska beviljas certifikat för miljömedvetenhet. Folkiacenter gästhem är på god väg efter att ha beviljats två certifikat.

Kraftigt växlande väder med storm, översvämningar och torka. Så har en stor del av sommaren 2023 sett ut.

Staffan Sundqvist från Sundsvall är på besök i Hangö med sina vänner. Han tycker att människan gör allt för lite för miljön, vilket syns bland annat i det stormiga vädret som har huserat under sommaren.

– Vi säger så mycket att man ska tänka på miljön, men i realiteten så blir det lite resultat. Jag skulle vilja dra i handbromsen och tänka mer miljömässigt, säger Staffan Sundqvist.

Ju mer tiden går, har Staffan Sundqvist blivit mer medveten om hur viktigt det är att göra klimatsmarta val.

– Inte ens för ett år sedan tänkte jag på de här frågorna, men jag börjar bli mer medveten, säger han.

Personporträtt av en man.
Bildtext Staffan Sundqvist blir mer och mer medveten om miljön och har börjat tänka på att göra klimatsmarta val.
Bild: Sofia Herrlin / Yle

Hangö jobbar för grön turism

I Hangö jobbar turistbyrån och inkvarteringsföretag för ett mer hållbart Hangö. Turistbyrån har bland annat beviljats ett globalt certifikat, Good travel seal, som bevisar att verksamheten stöder hållbar turism. Följande mål är att få hållbarhetscertifikatet Sustainable travel Finland (STF) som beviljas av Visit Finland.

Ett av företagen som är med i processen är Folikacenter gästhem. Gästhemmet har både Good travel seal- och Sustainable travel Finland certifikatet, och var även de första som beviljades dem.

Vad innebär certifikaten?

Små saker gör stor skillnad

Hela processen för att beviljas ett hållbarhetscertifikat börjar med att man går igenom vad verksamheten har och skapar en utvecklingsplan utefter det.

Platschefen på Folkiacenter Anni Tuohimaa berättar att de redan från början uppfyllde många av kriterierna som krävdes för att få certifikatet.

– Vi hade många saker färdigt på förhand, så som förnybar el, koldioxidneutralt avfall och att det inte kommer så mycket vatten i gången i toalettstolarna och duscharna, säger Anni Tuohimaa.

En person ler mot kameran.
Bildtext Folkiacenters platschef Anni Tuohimaa anser att små saker gör stor skilland när det gäller miljöpåverkan.
Bild: Sofia Herrlin / Yle

Några större förändringar har man annars inte gjort på gästhemmet, förutom att byta olika förpackningsmaterial. De har till exempel börjat packa portionerade frukostpaket i papperspåsar och återanvändbara plastlådor, i stället för kartonglådor som de gjorde förut.

– Egentligen är det ganska små grejer som vi har gjort, säger Anni Tuohimaa.

Under processen skickar man bilder och intyg till organisationerna på de saker som ska granskas. Därefter görs det beslut om det är godkänt. Om det inte godkänds får man tips på hur man kan komplettera och förbättra den delen i verksamheten.

Efter att alla delar har godkänts skickas certifikatet på e-post.

Folkiacenter gästhem hade länge gjort saker som var en del av Good travel seals kriterier, men de hade inte meddelat om det till någon. Anni Tuohimaa tycker ändå att det viktigaste med att gästhemmet nu har beviljats de här certifikaten är att de på svart och vitt fått veta att de gör rätt saker.

– Kanske man fick ett intyg på att man tänker i rätta banor och jobbar åt rätt håll, säger hon.

Tre bilder med ram är uppradade under varandra på en vägg.
Bildtext I receptionen på gästhemmet hänger hållbarhetscertfifikaten på väggen tillsammans med ett cykelvänligt certifikat.
Bild: Sofia Herrlin / Yle

Staffan Sundqvist tycker det är oerhört viktigt att det finns möjlighet att välja verksamheter som tänker klimatsmart.

- Vi har en viss tid på jorden vi människor och vi blir fler och fler. Ju mer människor som finns här, desto mer måste vi tänka på miljön, säger Sundqvist.

Folkiacenter gästhem kommer fortsätta utveckla sig mot en ännu mer miljövänlig verksamhet, fastän de redan fått två miljövänliga certifikat.

– Man kan aldrig stanna på ställe, utan man måste nog alltid fortsätta utveckla sin verksamhet, säger Anni Tuohimaa.

”Man får vara på sin vakt” – greenwashing förekommer inom turistnäringen

Greenwashing är ett fenomen som förekommer inom turismen. Greenwashing innebär att en verksamhet försöker skapa en bild av att de är miljövänliga, genom att påstå falska saker angående verksamhetens miljöpåverkan och hållbarhet.

Det kan vara väldigt förvirrande för kunder och leder till att folk inte vet vad de ska tro på.

– Man skulle hoppas att folk skulle gå mer mot de här riktiga certifikaten som är godkända, i stället för att kasta ut påståenden, säger Anni Tuohimaa.

Staffan Sundqvist anser att det skulle vara viktigt att människor håller sig kritiska till företag och vågar ifrågasätta.

– I den världen vi lever i nu kan man säga vad som helst och folk tror på det. Man måste ställa följdfrågor; ”kan du bevisa det här?”, säger Staffan Sundqvist.

På grund av att det finns ärliga och oärliga aktörer inom turistnäringen, tycker Staffan Sundqvist att man som konsument ska vara på sin vakt.

En person står på en trappa framför ett gult hus.
Bildtext Folkiacenter gästhem är de första som beviljats två certifikat för eb miljövänlig verksamhet i Hangö. Platschef Anni Tuohimaa vill fortsätta utveckla verksamheten och göra den ännu mer hållbar.
Bild: Sofia Herrlin / Yle

Certifikat som bevisar miljövänliga val är ett plus i kanten

Anni Tuohimaa tror att allt fler människor har börjat tänka på att resa mer grönt och söker sig till ställen som bevisar att de är en hållbar verksamhet. Hon tycker det skulle vara bra om så många som möjligt i Hangö skulle sträva efter att få något certifikat.

– Det ger en bra bild utåt. Det är bra att komma till Hangö för här tänker vi på de här sakerna, säger Tuohimaa.

Tuohimaas gissning är att utländska turister i större utsträckning söker sig till platser som stöder hållbar turism än vad finländare gör.

– Vi tänker på något vis att vi är en så liten del av världen att det inte har så stor betydelse, men i andra länder där allt inte är så självklart så uppskattas miljömedvetenheten nog, säger Tuohimaa.

Staffan Sundqvist berättar att han numera är en av personerna som söker sig till boenden som har miljövänliga certifikat.

Miljövänliga certifikat är ändå inte det viktigaste för turister tror Anni Tuohimaa. Hon menar att det som i slutändan avgör boendet är priset, bekvämligheten och känslan av att någon tar hand om en.