Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Nu samlas regeringen för att tala om rasism – svårt att komma överens om konkreta åtgärder

Demonstranter utanför riksdagshuset med skylt som kritiserar Riikka Purra.
Bildtext Regeringen och Sannfinländarnas ordförande Riikka Purra kritiserades häftigt vid en demonstration mot rasism i Helsingfors den 19 juli 2023.
Bild: Susanna Pesonen / Yle

Den arbetsgrupp som förbereder regeringens meddelande med åtgärder mot rasim väntar sig politiska besked under onsdagen.

Regeringspartiernas partiledare, andra ministrar och ledarna för riksdagsgrupperna samlas på onsdagen till ett seminarium för att diskutera åtgärder mot rasism. Platsen är statsrådets representationsherrgård Köningstedt i Vanda.

Bakgrunden är den rasistiska retorik som har använts av flera sannfinländska ministrar, bland dem partiledaren Riikka Purra.

Regeringen väntas inom några veckor ge riksdagen ett meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering. Meddelandet ger riksdagen möjlighet att rösta om förtroende för regeringen.

Ministrarnas rasistiska meddelanden och bloggtexter som publicerats i medier under sommaren har lett till att de tappat oppositionspartiernas förtroende. Men också inom Svenska folkpartiet finns ett starkt missnöje och meddelandet väntas ha betydelse för om partiet kan fortsätta i regeringen.

Arbetsgrupp har hört över 100 experter

Ministrarna väntas på onsdagen politiskt välsigna eller förkasta den beredning en arbetsgrupp arbetat med i en vecka. Arbetsgruppen som bland annat består av regeringspartiernas politiska statssekreterare har hört ett tjugotal organisationer och experter. Dessutom har man bett om ett hundratal skriftliga utlåtanden.

Enligt uppdraget ska gruppen föreslå olika sätt att främja arbetet mot rasism både i Finland och internationellt.

Enligt Svenska Yles uppgifter är partierna oeniga om såväl konkreta åtgärder som nyanser i olika formuleringar.

Det är till exempel oklart hur tydligt man kan formulera regeringens och alla ministrars kollektiva ansvar för arbetet mot rasism.

Konkreta åtgärder skjuts på framtiden

Meddelandet kommer att vara förhållandevis kortfattat och hållas på en allmän nivå. Som grund för meddelandet finns regeringsprogrammets formuleringar, som motsvarar Finlands grundlag:

”Alla är lika inför lagen. Ingen får diskrimineras på grund av kön, ålder, etniskt eller nationellt ursprung, medborgarskap, språk, religion eller övertygelse, åsikt, funktionsnedsättning, hälsotillstånd, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller en enskild person.”

En annan grund för arbetet har varit regeringen Marins åtgärdsprogram mot rasism, men enligt Svenska Yles uppgifter finns det en motvilja mot att kopiera det alltför rakt av.

I offentligheten har det funnits förhoppningar om konkreta åtgärder mot rasism och diskriminering till exempel inom arbetslivet. En ofta nämnd möjlighet är att införa anonyma rekryteringar, för att motverka att arbetssökande diskrimineras på grund av sitt namn. Arbetsgruppen har hittills ansett att man inte kan fastslå så konkreta åtgärder i meddelandet till riksdagen utan att de måste utredas vidare.

Arbetsgruppen föreslår inte heller i det här skedet ekonomiska resurser för arbetet mot rasism.

Efter regeringens seminarium ska arbetsgruppen göra ett nytt utkast som sedan ska förankras i regeringspartiernas riksdagsgrupper innan meddelandet i sin slutliga form slås fast vid statsrådets möte den 31 augusti.

Riksdagen behandlar meddelandet den 6 september.