Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Skärgårdsbor efterlyser större parkering till Kirjais hamn: ”Det är orealistiskt att tänka att den här parkeringen ska räcka till i framtiden”

Uppdaterad 24.08.2023 09:38.
En parkering.
Bildtext En vardagskväll i slutet av augusti finns det många lediga parkeringsplatser vid förbindelsbåtshamnen på Kirjais östra udde. Men i juli och under sommarveckoslut är läget ett annat.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Byaföreningen i Kirjais ber om hjälp av Pargas stad för att hitta en lösning på bristen på parkeringsplatser vid förbindelsebåtshamnen på Kirjais östra udde.

Förbindelsebåtsbryggan och hamnen vid Kirjais östra udde har för lite parkeringsplatser. Därför parkerar många sommargäster och besökare, speciellt under semestersäsongen, längs med den smala vägen i stället.

I mitten av juli i år, samma dag som den årliga auktionen i Kirjais ordnades, välte en varubil i diket. Det inte fanns tillräckligt med utrymme att köra då folk hade parkerat sina bilar längs med den smala vägen. Det här ledde till ett flera timmars trafikstopp och till att företagare både i centrum av Kirjais och på öarna längs med Nagu södra rutt inte fick sina varor.

Föreningen Kirjais- och Sommaröbygdens Utveckling rf:s ordförande Kaj Norrman konstaterar att den smala vägen och bristen på parkeringsplatser i hamnen är ett ständigt diskussionsämne under somrarna. Men efter att varubilen välte har diskussionen fått ny fart.

Eftersom NTM-centralen inte anser att det finns behov för en bredare väg eller större parkering, vädjar föreningen nu till Pargas stad för att tillsammans hitta en lösning.

– Vi har varit i kontakt med staden för att hitta en lösning på problemet. NTM-centralen tycker att de gjort sitt genom att de satt upp skyltar med parkeringsförbud längs med båda sidor av vägen en dryg kilometer från hamnen. Men vägen är precis lika smal en kilometer från hamnen, så inte löser det bristen på parkering, säger Norrman.

En smal landsväg med skyltar med parkeringsförbud.
Bildtext Parkeringsförbudet på Österuddsvägen löser inte bristen på parkeringsplatser.
Bild: Carmela Johansson / Yle

”Viktigt att hitta en lösning för den brådaste tiden”

Norrman påpekar att det inte varit problem med parkeringen i Kirjais centrum. Dagen då föreningen håller sin auktion hyr de en åker som fungerar som parkering för auktions- och lopptorgsbesökare. Att en varubil välte samma dag som den årliga auktionen hölls, var alltså en slump.

Parkeringsproblemen vid Kirjais östra udde är som störst vid midsommar och under juli månad. Men NTM-centralen, som ansvarar för vägen, tycker inte att en större parkering behövs, eftersom parkeringen räcker för hamnens kapacitet på årsbasis.

– Det fungerar inte att se vem som använder förbindelsebåtarna under hela året, vi måste ju fundera på hur vi kan lösa det de tider då det är som mest besökare. Så att större bilar och räddningsfordon tryggt kan komma förbi, säger Norrman.

Kirjais by i Nagu
Bildtext Vägen från Kirjais centrum mot hamnen är smal. I centrum räcker ändå parkeringsplatserna oftast till.
Bild: Yle/Nina Bergman

Vad önskar ni då att staden ska hjälpa er med?

– Målet är att få en större parkering till hamnen, antingen genom att bredda vägen eller att staden skulle arrendera mark av markägare i området för att bygga en större parkering. Parkeringen kunde betjäna både sommargäster och besökare, säger Norrman.

En man vid ett gammalt målat skåp.
Bildtext Arkivbild. Parkeringen vid hamnen på Kirjais östra udde är en flaskhals på sommaren, konstaterar byaföreningens ordförande Kaj Norrman.
Bild: Carmela Johansson / Yle

”Hamnen är livsviktig för vår verksamhet”

Hamnen på Kirjais östra udde fungerar samtidigt som en fast punkt för många av de som bor och driver företag längs med öarna på Nagu södra rutt. Brännskärsbon och turismföretagaren Simon Strömsund konstaterar att hamnen på Kirjais östra udde är livsviktig för företagets verksamhet.

– All vår transport, både ut till ön och i land från ön, kommer via den här hamnen. Det finns inga andra hamnar på sådant avstånd från oss därifrån det skulle vara logiskt för oss att transportera ut människor eller varor till ön, så den är livsviktig för vår verksamhet, säger Strömsund.

Simon Strömsund Brännskärin laiturilla.
Bildtext Arkivbild. Simon Strömsund både bor och driver företag på ön Brännskär i Nagu.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Överväger att hyra parkeringsplatser för sina kunder

I hamnen i Kirjais finns en möjlighet att hyra parkering av en privat företagare på årsbasis. Eftersom flera personer bor på Brännskär året runt betalar de för både båt- och bilplatser för sina egna fordon. Men bristen på pakeringsplatser har gjort att de nu överväger att även hyra parkeringsplatser som kunde användas av företagets kunder.

– Det här är under arbete, men i så fall måste det byggas fler parkeringsplatser. Sedan måste vi göra en uppskattning av hur många platser vi ska hyra och hur många dagar av året de står tomma. Som företagare måste man räkna och vända på slantarna, så att det går ihop, säger Strömsund.

En blågul förbindelsebåt vid en brygga.
Bildtext Många besökare tar förbindelsebåten till Brännskär.
Bild: Carmela Johansson / Yle

”Parkeringen borde förstoras rejält”

Strömsund konstaterar att allt fler besöker sina stugor också under andra tider än under sommaren. Mängden besökare i skärgården ökar dessutom hela tiden, vilket betyder att behovet av en större parkering också ökar.

– Det är förstås var och ens eget ansvar att parkera korrekt, men alla som besöker sina stugor är kanske inte villiga att hyra parkeringsplatser som står tomma en stor del av året. Mängden besökare ökar också hela tiden, så det är orealistiskt att tänka att den här parkeringen ska räcka till i framtiden. Önskemålet är att den förstoras rejält, säger Strömsund.

En parkering vid en hamn.
Bildtext De allmänna parkeringen till höger är allt för liten under högsäsongen i juli.
Bild: Carmela Johansson / Yle

”Det ligger i stadens intresse att avhjälpa problemen”

Matias Jensén, som är samhällsingenjör vid Pargas stad, konstaterar att bristen på parkeringsplatser är stor på flera håll i skärgården under högsäsongen. Men det ligger förstås i stadens intresse att hitta en lösning på situationen i Kirjais.

– Samma problem finns i Granvik och fanns också tidigare i Pärnäs, innan NTM-centralen förbättrade trafik- och parkeringsarrangemangen där. Även om det inte är stadens ansvar att lösa situationen ligger det i vårt intresse att avhjälpa problemet, säger Jensén.

Även om staten äger vägarna, så äger de inte marken omkring. Vid hamnarna kan det också finnas företagsverksamhet som exempelvis uthyrning av båtplatser. Därför är det viktigt att samarbeta med markägare och företagare för att tillsammans komma fram till en bra lösning, konstaterar Jensén.

– Vår första uppgift är att ordna en diskussion med NTM-centralen och lokala aktörer, där vi tillsammans går igenom problematiken och får en samsyn på vad utmaningarna är. I de flesta fall kommer man efter diskussion fram till en plan eller lösning på hur man kan gå vidare, säger Jensén.

Profilbild på Matias Jensén.
Bildtext Arkivbild. Matias Jensén tror att det är möjligt att diskutera sig fram till en lösning för parkeringsproblemen vid Kirjais östra udde.
Bild: Yle / Nora Engström

Flera parkeringsplatser behövs vid förbindelsebåtshamnen på Kirjais östra udde

4:49

Pargas stad kommenterar parkeringsproblemen i Kirjais hamn

2:17

Diskussion om artikeln