Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Det geologiska underverket i Södra Österbotten: Grundvattenfyndighet som kan vara Nordens största

Klart vatten flödar. Under vattnet ses stenar som färgats bruna av järn och mangan.
Bildtext Här bubblar grundvatten upp i Kurikka. Vattnet innehåller järn och mangan som färgat platsen rödbrun.
Bild: Mirva Ekman / Yle

I Kurikka i Södra Österbotten ligger vad som kan vara hela Nordens största grundvattenområde. Till ytan motsvarar områdets hjärta en stad i Åbos storlek.

Inbäddat under staden Kurikka ligger ett geologiskt underverk.

Den sällsynta grundvattenfyndigheten är Finlands och möjligen även hela Nordens största. Vattnet, som vilar på bottnen av över en miljard år gamla dalsänkor, är så rent att det ställvis går att dricka helt utan rening.

Globalt finns bara enstaka exempel där geologin motsvarar den i Kurikka.

Niko Putkinen, som är specialforskare vid Geologiska forskningscentralen (GTK), jämför sänkorna i Kurikka med Drumheller i Kanada. Drumheller är på grund av otaliga fossilfynd känt som världens dinosauriehuvudstad.

Hjärtat av grundvattenfyndigheten i Kurikka, där vattnet lagras, är omkring 250 kvadratkilometer stort. Det är alltså större än Helsingfors (213,8 km²) eller Vanda (240,5 km²). Området där grundvattnet bildas är ännu större.

Mängden vatten i området har uppskattats räcka till framtida hushållsbehov för 150 000 personer. I simbassänger av olympiska mått handlar det om 40 000 bassänger fulla med vatten.

Fotografi taget av drönare. Visar stort skogsklätt område som utgör grundvattenområdet i Kurikka.
Bildtext Dalsänkorna i Kurikka har formats av stenlager som kunnat vara flera kilometer tjocka. Det här har bidragit till att sänkorna behållit sin form.
Bild: Pasi Takkunen / Yle

Rester av forntida flodådra

Grundvattnet i Kurikka tros härstamma från den forntida floden Eridanos. Den ungefär 25 miljoner år gamla floden var omkring 2 500 kilometer lång och rann där Östersjön ligger idag.

Sediment från Eridanos har hittats bland annat i Polen, Danmark och England, skriver tidningen Ilkka-Pohjalainen.

Att det skulle vara vatten från floden som flödar i Kurikka finns det ändå inte belägg för enligt dagens rön. Enligt Niko Putkinen kan det i grundvattenfyndigheten möjligen ändå finnas vatten från en bifåra till Eridanos.

Fyndigheten i Kurikka har dessutom visat sig vara tålig mot de omväxlande torra och regnrika perioder som klimatförändringen för med sig.

Det här beror på att området skiljer sig från de grundvattenområden som annars är typiska i Finland. De bildas normalt från vatten som regnat ner över åsar.

– Här är det istället fråga om en anmärkningsvärt stor dalsänka, dit allt regnvatten i området förr eller senare söker sig. Därför påverkas det inte så mycket av olika kast i klimatet, utan det finns förutsättningar att samla in regnvatten från ett verkligt stort område, säger Putkinen.

Bild på forskare Niko Putkinen där han förevisar karta över grundvattenområdet i Kurikka.
Bildtext Arkivbild från 2019, då specialforskare Niko Putkinen visar upp en karta över grundvattenområdet i Kurikka.
Bild: Pasi Takkunen

Väcker intresse både i Finland och utomlands

Grundvattenfyndigheten i Kurikka upptäcktes för 13 år sedan då GTK och vattenförsörjningsbolaget Kurikan Vesihuolto provborrade.

Redan i och med det första djupare borrhålet stod det klart att man funnit något utöver ett vanligt grundvattenområde. Snart uppstod också tanken på att Kurikka-regionen skulle kunna hämta sitt vatten ur fyndigheten.

Även Vasa stad har målat upp en framtid där staden skulle kunna få sitt vatten från Kurikka. Nu ser det ut som om den drömmen småningom kunde bli verklighet.

– Ju mer vi undersöker området destu större har vi insett att det är. Nu vet vi att vattnet räcker till för att täcka behoven i både Kurikka och Vasa, säger Niko Putkinen som har lett GTK:s forskningsprojekt i Kurikka.

Under årens lopp har det också uppstått högtstående internationell forskning kring geologin i Kurikka. Forskare från bland annat Storbritannien och Kanada har deltagit i GTK:s projekt. De har varit intresserade av att utveckla visualiseringsverktyg för grundvattnets ytor och ta del av den stora mängd dokumentation som finns om grundvattenfyndigheten.

– Motsvarande fall finns nog runtom i världen, men de är av betydligt större storlek. Vårt finländska exempel är ytterst noggrant undersökt och vi känner det väl. Samtidigt utbildar vi här en ny generation geologer, säger Putkinen.

Typografisk 3D-print som visar marken i Kurikka.
Bildtext Ett 3D-exempel på topografin i Kurikka visades upp nyligen på Wasa Future Festival.
Bild: Kurikan kaupunki

Hydrogeologiskt forskningsinstitut i sikte

En målsättning är nu att grunda ett hydrogeologiskt forskningsinstitut i Kurikka. Där kunde geologiskt och hydrogeologiskt kunnande samlas och samtidigt bilda en plattform för forskare och studerande på området.

Redan inom ett år hoppas man starta upp institutet, till en början ändå endast i form av en virtuell nätmiljö.

Anna-Kaisa Pusa, som är stadsdirektör i Kurikka, berättar att syftet med institutet är att ge ungdomar erfarenhet av en internationell forskningsmiljö och samtidigt erbjuda en möjlighet till naturvetenskapliga studier för gymnasiestuderande.

– Självklart är målsättningen också att i något skede konkret ta fram vattnet. Det är fråga om artesiskt grundvatten, alltså grundvatten som står under ett sådant tryck att det stiger upp då man borrar hål i markytan, säger Pusa.

I Kurikka finns sådana ställen där vattnet bubblar upp, också i centrum av staden.

På sikt är planen även att bygga ett förbindelserör så att vattnet kan strömma från Kurikka till Vasa. Samtidigt kunde också en biogasförbindelse dras. Planerna kan förverkligas någon gång under 2030-talet.

Texten är en översättning av artikeln Etelä-Pohjanmaalta löytyy geologinen ihme: pohjavesiesiintymä, joka on kenties jopa Pohjoismaiden suurin skriven av Aliisa Uusitalo, Yle Pohjanmaa. Översättning av Moa Mattfolk, Yle Österbotten.