Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgåpolitiker vill ha badstrand vid Maren – men i mindre skala än vad stadens tjänsteinnehavare tänkt sig

Gamla Borgå fotat från Marens synvinkel.
Bildtext En stor fördel med en badstrand vid Maren är närheten till centrum.
Bild: Anni Jonasson / Yle

Stadsutvecklingsnämnden i Borgå svalde inte tjänsteinnehavarnas argument mot återupprättandet av en badstrand vid Maren.

Nämnden behandlade badstrandsmotionen på tisdagskvällen.

– Vi kom fram till att ärendet ska återremitteras för ny beredning. Och med den texten att vi strävar efter och önskar att få en badstrand, säger Kristel Pynnönen Andersson (SFP) som är ordförande i stadsutvecklingsnämnden i Borgå.

Det var landskapsarkitekten och fullmäktigeledamoten Mika Varpio (De Gröna) som i mars lämnade in en fullmäktigemotion om att återupprätta en badstrand vid Maren. Där fanns en badstrand mellan 1930- och 1960-talen.

Maren är detaljplanerat som ett rekreationsområde och Varpio tror att en badstrand kunde locka både Borgåbor och turister. Bland invånare och politiker har idén mest fått positiv genklang, men när stadens tjänsteinnehavare utredde möjligheterna så kom de fram till att det skulle vara alltför dyrt och svårt.

Beslutsförslaget från stadens tjänsteinnehavare var att inte återupprätta stranden. Argumenten emot är flera: varierande vattenkvalitet på somrar och vintrar, eventuell förorenad mark, svåra trafiklösningar och dyrt underhåll.

Politikerna i stadsutvecklingsnämnden beslöt ändå att gå emot förslaget.

– Det var ett enhälligt beslut. Det var egentligen en jättebra diskussion som vi förde i ärendet. Det var ganska intressant att se hur olika termer och terminologier kan påverka hur man ser på saker och ting, säger Pynnönen Andersson.

Dimma ligger över Borgå å, fotograferad från Domkyrkans backe.
Bildtext Kanske det blir morgondopp i dimman här än? Bilden är tagen från Domkyrkans backe 2021.
Bild: Yle / Hanna Othman

Enklare att förverkliga i mindre skala

Enligt Pynnönen Andersson klarnade det under mötet att tjänsteinnehavarna som berett ärendet hade uppfattat att det skulle handla om en större helhet, en större strand med flera byggnader och högre servicenivå, vilket förstås skulle göra projektet mer krävande.

– När vi diskuterade ärendet idag i nämnden så blev det klart att det kanske inte är det här som Mika Varpio tänkte sig när han gjorde förslaget. Det är inte heller det som nämnden eftersträvar, säger Pynnönen Andersson.

Nu är siktet istället inställt på att möjliggöra en badstrand som uppfyller minimikraven.

– En rolig faktor är ju den att man i princip redan kan simma vid Maren. Det är ju just det som är det intressanta, vad menar man med ordet badstrand och vad allt ska där finnas, funderar Pynnönen Andersson.

Det är idrottsväsendet som har hand om alla andra av stadens stränder. Att saken beretts inom stadsutvecklingen istället för inom idrottsväsendet visar också på att man tänkt sig ett mer storskaligt projekt. Pynnönen Andersson tror det är idrottssidan som kommer att ta över ärendet och att det sedan behandlas i livskraftsnämnden.

– Diskussionen blev intressant: ska det byggas en toalett? Ska det finnas omklädningsrum? Bör Borgå stad utgå från att vem som helst ska kunna ta sig dit oberoende i vilken fysisk situation man befinner sig? Det här är sådana frågor som idrottsväsendet får ta tag i, säger Pynnönen Andersson.

Diskussion om artikeln