Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Markägare i Ingå samarbetar med WWF för att minska översvämningar och övergödning

En ingräsad, igenväxt del av ett vattendrag. Ingå å.
Bildtext Förgrening till Ingå å i Västankvarn. Arkivbild från 2019 när WWF byggde en våtmark på Västankvarn gård.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Världsnaturfonden WWF meddelade tidigare att de vill bygga våtmarker vid Lilludden och Ingåport. Nu vill markägare i Ingå hjälpa till med att minska översvämningar och övergödningen av vattendrag i området.

Insatserna med markägare och WWF handlar om olika lösningar för att kontrollera vattenflödet, bland annat genom att bygga våtmarker, tvåstegsdiken och terrasser mot översvämning samt restaurera myrar, skriver WWF i ett pressmeddelande.

Insatserna vid Långbroån i Ingå är ett exempel menar WWF.

”Vi hör ofta talas om belastningar i vattendrag från jordbruk och skogsbruk i olika sammanhang och som separata helheter. I verkligheten är det dock så att näringsämnen som rinner ut från både skog och åker i lika hög grad orsakar övergödning och hamnar på samma slutförvaringsplats, alltså i Östersjön”, säger WWF:s skyddsexpert Meri Ensiö i pressmeddelandet.

Insatserna i vattendraget ska därför förbättra kvaliteten på avrinningsvattnet.

WWF planerar våtmarker i Ingå

Vid Lilludden i Ingå samlas dagvatten på ett 250 hektar stort område och vattnet rinner längs med ett stamdike ut i havet. Våtmarkerna skulle fördröja avrinningen, förbinda fasta ämnen och näringsämnen och minska inverkan på kustvattnet.

Området vid Ingåport ligger nära stamväg 51 och översvämmas regelbundet. Genom att bygga en våtmark skulle avrinningen kunna bli långsammare och översvämningsvattnet renas.

WWF skulle bygga våtmarkerna i samarbete med kommunen och kommunen skulle ansvara för våtmarkerna när de är klara.

Kommunstyrelsen i Ingå har godkänt att planeringen av våtmarkerna vid Lilludden och Ingåport kan inledas. Styrelsen fattar det slutliga beslutet när planerna är klara och tidtabellen och villkoren har preciserats.

18.8.2023 klockan 11.00 korrigerades artikeln. Tidigare stod det felaktigt att skogsbruket belastar vattendragen lika mycket som jordbruket.

Diskussion om artikeln