Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingåbor störs fortsättningsvis av buller från LNG-fartyget – ny bullermodell är under arbete

Uppdaterad 17.08.2023 12:02.
Offentligt diskussionstilfälle.
Bildtext Gasgrids vd Olli Sipilä öppnade diskussionen.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Ett tjugotal Ingåboende mötte upp på Wilhelmsdal för att få svar av experterna.

– Det finns inte längre några riktigt tysta sommarkvällar i Ingå.

– Det är inte längre trevligt att komma ut ur kvällsbastun för att sitta utomhus och njuta.

Det var två kommentarer som fälldes under den invånarkväll som ordnades i Ingå för att allmänheten skulle få ställa frågor och få svar på upplevelser kring buller från LNG-fartyget Exemplar.

LNG-laiva Exemplar kansirakenteita.
Bildtext LNG-fartyget Exemplar anlände till Ingå i december 2022.
Bild: Sasha Silvala / Yle

Det statsägda bolaget Gasgrid Finland, som ansvarar för försörjningsberedskapen av alternativa energikällor till fossila bränslen, har tidigare i år fått ta emot en hel del klagomål både av fast bosatta och stugägare för att fartyget bullrar, speciellt då fartyget ”tankas”.

Ingåbor önskar tystare LNG-terminal

2:57

Det går till så att ett LNG-fartyg anländer till hamnen för att lossa sin last av flytande naturgas. Proceduren tar ungefär ett dygn. Då återförångas den flytande gasen i terminalen till gas, som sedan överförs till distributionsnätet.

Bolaget vill ändå tillsammans med sitt dotterbolag Floating LNG Terminal Finland hitta lösningar som passar alla berörda - Ingåborna, kommunen, myndigheter, kunder och andra samarbetsparters.

Diskussionstillfället var ett steg på vägen.

Bullermodellering som grund för framtida beslut

I publiken framfördes ett önskemål om att bolagen skulle vidta frivilliga åtgärder för att dämpa bullret - det kunde bli både trevligare och billigare för alla parter än om det uppstår domstolsprocesser.

Satu Mattila, som är vd för Gasgrids dotterbolag LNG Floating Terminals Finland, som alltså är det terminalansvariga företaget, berättar att en sådan process redan är under arbete.

Leende kvinna.
Bildtext Satu Mattila är vd för bolaget som ansvarar för LNG-terminalen i Ingå hamn. Hon uppskattar dialogen med Ingåborna och sade att den gav flera viktiga uppslag för att minska bullret från fartyget.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Bolagen utför just nu olika mätningar som ska resultera i en så kallad bullermodellering. Nästa steg i processen är att överlämna bullerrapporten till den övervakande lovmyndigheten, Närings- trafik och miljöcentralen i Nyland (NTM), som fattar beslut om vidare åtgärder.

- Den här responsen och förslagen som vi fått här ikväll, är ovärderlig information för oss, så att vi tillsammans med alla berörda parter ska hitta en bra lösning som alla kan leva med, sade Satu Mattila efter möte.

Mätningarna följer myndigheternas direktiv och måste utföras mycket noggrant

Projektchef Timo Korkee, som ansvarar för ljud och bullermättningar från konsultbolaget Ramboll, stod för en utförlig presentation av vad buller är, hur det mäts och vilken lagstiftning som gäller vid industriell verksamhet.

För tillfället sorterar terminalverksamheten under samma miljölov som gäller för Fortums hamn. Miljölovet omfattade tidigare det numera nedlagda kolkraftverket som fanns i anslutning till hamnen. Just nu visar mätningarna inte att bullergränserna skulle ha överskridits.

Enligt miljölovet får ljudnivån under dagen uppgå till 55 decibel, och på natten får det högst vara 50 decibel. Målet är ändå att få ner det till 45 decibel.

En leende man.
Bildtext Bullerexperten och projektchefen för bulleruppföljningen, Timo Kortee fick svara både på kvistiga frågor och konstruktiva förslag från publiken.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Timo Kortee poängterade, att eftersom alla mätningar som görs måste följa stränga myndighetsdirektiv och för att man ska få tillförlitliga resultat, tar det ändå tid.

Ljud och buller kan nämligen snabbt bli ett problem på ett ställe om det åtgärdas på ett annat. Dessutom finns det olika kriterier för när mätningarna kan utföras: det får inte regna, det finns en övre gräns för vindstyrkan, luftfuktigheten med mera.

Han sade att vid sidan av de officiella riktvärdena för när ett ljud övergår till att definieras som buller, så är den personliga upplevelsen av vad som upplevs som buller väldigt personlig.

Nästa år ska modelleringen ändå vara klar och sedan är det upp till NTM-centralen att se hur man går vidare.

Flytande naturgas är framtidens melodi

Gasgrid Finlands Olli Sipilä påminde under kvällen om att det är bra att minnas, att LNG-terminalen i Ingå är en del av energiförsörjningsberedskapen i Finland.

Man som ser in i kameran.
Bildtext Olli Sipilä är vd för Gasgrid Finland.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Redan i vintras hade landet nytta av att den fanns, då det uppstod pauser i tillförseln av energi, samtidigt som priserna på andra energiformer sköt i höjden.

- I långa loppet utgör tillgången på flytande naturgas också gör att vi är mindre beroende av fossila bränslen.

17.8.2023 klockan 10.30 uppdaterades artikeln med mer utförlig information, tre mellanrubriker och bilder på de personer som ansvarar för verksamheten.

Diskussion om artikeln