Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Dåliga tider på byggnads- och bostadsmarknaden fördröjer Borgås tillväxt – svårare sälja tomter och bostäder, stora byggprojekt läggs på is

panorama bild på byggnaderna vid hussvalvägen
Bildtext Fyra nya våningshus står intill varandra på Hussvalvägen i Svalåker. Det är svårt för byggbolaget att få bostäderna i de senast byggda C- och D-husen sålda.
Bild: Atte Henriksson / Yle

Lågkonjunkturen inom byggbranschen märks av i Borgå där bostadsproduktionen och antalet beviljade bygglov har minskat.

Enligt stadens delårsrapport förväntas inkomsterna från markförsäljningen i år bli omkring tre miljoner mindre än vad man räknat med.

– När det gäller småhusbyggande, företagstomter och flervåningshus så ser vi en försiktighet. Det kommer att svänga men det kan ta en tid, säger stadsutvecklingsdirektör Dan Mollgren.

Både privatpersoner som drömmer om småhus och stora företag som ska bygga höghus väntar alltså på bättre tider för att kunna sätta spaden i marken.

Dan Mollgren på gångbron i Borgå.
Bildtext Stadsutvecklingsdirektör Dan Mollgren. Arkivbild.
Bild: Mathias Gustafsson / YLE

Mollgren tror byggstarten kommer att skjutas upp för flera av de stora byggprojekten i staden, men ingen har dragit sig ur. Han tror det kan synas en del framsteg inom byggandet i centrum av Borgå, särskilt när det gäller statsfinansierade ARA-projekt.

– Men det är helt klart att de prognoser som vi gjort och de målsättningar vi har, till sådana siffror kommer vi inte. Tyvärr är det vissa saker som vi helt enkelt inte kan påverka och det är världsekonomin, den nationella marknaden och byggbranschen överlag, säger Mollgren.

Investerare vill inte ta risker

Som konkreta exempel kan vi ta trähuskvarteret på Västra åstranden.

– Där på Västra åstranden finns flera färska och bra detaljplaner som väckt intresse. Trähuskvarteret var en tävling och vinnaren är fortfarande inställd på att bygga det. Kanske i olika skeden, men där talar vi helt säkert om en timeout, säger Mollgren.

Han tror det kan gå snabbare för Fabriksparkens trähus som ska byggas i närheten.

– Där är ARA-finansiering en del av lösningen och där kan vi se framsteg under hösten 2023.

Arkitektvision över trähuskvartet.
Bildtext Skiss över trähuskvarteret på Västra Åstranden. Det ska byggas, men inte än.
Bild: Borgå stad

Byggstarten för trähuskvarteret på Västra åstranden senareläggs förmodligen med ett år. Det uppskattar byggaren Tila Groups vd Tuomo Hynninen.

Han tror att byggandet skulle ha kunnat börjat nu på hösten om marknadsläget hade bättre ut. Det är svårt att hitta investerare som vill påbörja ett stort projekt just nu.

– I ett annat konjunkturläge skulle det vara betydligt lättare att gå vidare, när det skulle finnas en stark efterfrågan på bostäder, säger Hynninen.

Han är inställd på att Västra åstrandens trähuskvarter kommer att förverkligas, men i långsammare takt än man först tänkt sig.

Svårt få nya bostäder sålda

Ett annat byggprojekt som kommer att förändra stadsbilden i centrum är de två flervåningshusen som ska byggas på den så kallade Teboiltomten i korsningen av Brunnsgatan och Mannerheimgatan.

Enligt Mollgren har man kommit ganska långt i processen med områdets nya detaljplan, men han tror byggstarten kan skjutas upp även där.

– Efterfrågan på bostäder är på en historiskt låg nivå. Det kommer knappast att påbörjas några nybyggen på ett halvt år. Det går åtminstone så pass mycket tid tills vi vet mot vilket håll världen är på väg, säger Janne En som är vd för byggbolaget Jalon Uusimaa.

Han säger att höghusen på Teboiltomten oavsett inte skulle börja byggas riktigt än eftersom detaljplanen inte är klar. Det är alltså svårt att avgöra om eller hur mycket bygget försenas.

Samma byggbolag har nyligen uppfört fyra höghus på bostadsområdet Svalåkern i Borgå. De första två höghusen blev klara i fjol och de lägenheterna har gått bra åt. Däremot har det varit betydligt svårare att hitta köpare till lägenheterna i de två husen som blev färdiga i maj i år.

byggnader vid hussvalvägen
Bildtext Under sommarens lopp har det börjat komma fler förfrågningar om bostäderna i Svalåkerns nya våningshus men folk är fortfarande försiktiga.
Bild: Atte Henriksson / Yle

– Situationen på bostadsmarknaden berör inte bara Borgå utan hela Finland. Det syns mest i tillväxtcentra där det har gjorts mycket nyproduktion, säger En.

Byggbolaget har objekt också på andra håll i landet och En berättar att den minskade efterfrågan märks av mer i södra Finland än i östra Finland där bostadsmarknaden sedan tidigare varit lugnare.

– Visserligen säljs det inte lika många bostäder som för några år sedan, men minskningen är inte lika stor som här i söder, säger En.

Bostadsbyggandet verkar visserligen ta den hårdaste smällen, men höga räntor och inflation påverkar förstås också andra projekt. Yle Östnyland frågade Keskos regiondirektör Mika Sivula hur den svaga konjunkturen inom byggande påverkar K-Citymarketprojektet på Västra åstranden.

”Förberedelserna av projektet går fortfarande framåt. Vi har lämnat in en ansökan om bygglov som vi har behandlat grundligt tillsammans med staden. Det är möjligt att påbörja projektets genomförande bara vi fått bygglov, förhoppningsvis så fort som möjligt”, skriver Sivula per e-post.

Färre nya Borgåbor

Stadsplaneringsdirektör Dan Mollgren är förstås ingen spågumma men tror, eller åtminstone hoppas, att vi får se bättre tider i slutet av 2024 eller början av 2025.

– Mycket beror på räntesatserna och räntorna, vilken nivå de ligger på. Det gäller företag i branschen men också konsumenter som vill byta bostad, sälja, köpa eller hyra. Jag tror det krävs att vi kommer ner till räntesatser på 2–3 procent. För övrigt kanske man väntar på att materialkostnaderna blir lägre, säger Mollgren.

Också gällande småhusproduktionen syns det att antalet tomtreservationer och byggstarter har minskat. Stadens attraktivaste småhustomter ligger i närheten av centrum.

– Sen har vi också en del småhustomter i byarna men där har efterfrågan redan tidigare varit så gott som noll. Där har ingenting förändrats, säger Mollgren.

Flygbild över en å som flyter genom höstlig stad
Bildtext Både Mollgren och byggbolagen tror att Borgås dragningskraft kommer att hålla i sig men just nu går det trögt. Arkivbild.
Bild: Elena Noeva

Att bostadsmarknaden inte drar får följden att Borgå växer långsammare än planerat. Färre personer väljer att flytta när det är svårare att få ett bra pris för sin bostad, bygga nytt eller hitta en lägenhet med lämplig hyra.

– Det syns ganska fort, nästan i realtid. Vi kan redan se i augustisiffrorna för i år att det bara är en minimal tillväxt, säger Mollgren.

Medan man väntar på att räntorna ska sjunka och inflationen lugna sig kan man fortsätta planera, planlägga och marknadsföra. För stadsutvecklingen fortsätter alltså jobbet som vanligt.

– Vi har arbete att göra hela tiden även om vi inte ser lyftkranar eller byggverksamhet i de kvarter där vi skulle önska. Men det är inte frågan om att någon skulle åka till en annan ort eller tappa intresset. Det är bara det att man i den här marknadssituationen inte kan bygga allt det man skulle vilja, säger Mollgren.