Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Avdelning för vård av äldre föreslås läggas ner på Vasa centralsjukhus – sparkrav ligger bakom

En kanyl på ovansidan av en lite äldre mans hand.
Bildtext Den specialgeriatriska avdelningen på Vasa centralsjukhus kan läggas ned i höst. Arkivbild.
Bild: Antti Haanpää / Yle

Enligt ett förslag vill man slå ihop avdelningar på Vasa centralsjukhus, samtidigt ska antalet bäddplatser minskas med anledning av sparkrav. Österbottens välfärdsområdes styrelse ska ta ställning till förslaget den 28 augusti.

Förslaget att lägga ner den specialgeriatriska avdelningen på Vasa centralsjukhus är en del av välfärdsområdets framtids- och anpassningsprogram.

Christian Palmberg som är verksamhetsområdesdirektör för sjukhusservice inom Österbottens välfärdsområde, vill inte prata om nedläggning utan om integrering. I pratkiken handlar det om att slå ihop avdelningar.

– Det är helt i linje med framtids- och anpassningsprogrammet som har tydliga riktlinjer. Vi måste agera enligt det, säger Palmberg.

Först efter att det politiska beslutet är taget kan man skrida till verket, eventuellt ännu under hösten.

– Vi behandlar det då beslutet är fattat, säger Palmberg.

Enligt planerna ska sammanlagt 65 vårdplatser dras in runtom i Österbottens välfärdsområde. Enligt framtids- och anpassningsprogrammet är målet att satsa mer på förebyggande vård och hemvård och på det sättet ska vårdköerna kortas. Det här ska också medföra att serviceboende är till för de som verkligen behöver det.

I praktiken innebär det att en patients tid på vårdavdelning ska förkortas och tiden hemma ska förlängas.

Österbottens välfärdsområdes sparkrav i år är tio miljoner.

Vasabladet var först med nyheten.

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle Pohjanmaas artikel Hyvinvointialue esittää vanhustenhoidon osaston lakkauttamista Vaasan keskussairaalasta – taustalla hurjat säästöpaineet.