Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

AI borde redan nu vara en del av skolundervisningen – är en viktig medborgarfärdighet, säger experter

Uppdaterad 24.08.2023 08:37.
Musikläraren Tomi Norha pekar ut något på en laptop för gymnasieeleverna Oona Vahtera och Antti Lampi.
Bildtext Här används AI-chattboten Chat GPT i musikundervisningen i det finskspråkiga gymnasiet Luostarivuoren lukio i Åbo i mars 2023. Musiklärare Tomi Norha förevisar chattboten för Oona Vaahtea och Antti Lammi.
Bild: Päivi Leppänen / Yle

AI-tekniken borde användas i grundskolan och gymnasiet – och tas upp i undervisningen. Det påpekar Utbildningsstyrelsen i nya råd till skolorna.

Undervisningsråd Kristian Smedlund vid Utbildningsstyrelsen betonar att AI-system kan få en central roll i att anpassa undervisningen individuellt – till olika elever – i synnerhet då särskilda behov upptäcks.

– Lärandeanalytiken har stor potential när det gäller användning av data, att upptäcka kunskapsluckor och specialbehov i tid, vilket man ju hittills har gjort genom lärarna, påpekar han.

Porträtt på Kristian Smedlund.
Bildtext Utbildningsråd Kristian Smedlund är positivt inställd till AI, men säger att man samtidigt måste vara mån om dataskyddet.
Bild: Niklas Fagerström / Yle

En del AI-system fungerar i praktiken som en slags assisterande lärare, och kan avgöra vad en elev kan och inte kan. Dessutom möjliggör tekniken att varje elev får sådana uppgifter och sådan information som stärker just det egna lärandet på ett bra sätt.

Till exempel i Vörå har skolorna använt ett datorprogram som kartlägger hur väl eleverna läser, på basis av deras ögonrörelser – något som har mätts med en särskild hårdvara. Programmet erbjuder också individuell lästräning.

Forskning vid Åbo Akademi ska så småningom visa hur väl det här har lyckats.

AI:n tröttnar aldrig på dina frågor

AI kan också fungera som en assistent för eleverna - det gäller till exempel AI-chattbotar såsom Chat GPT, påpekar Jari Niemelä som är IT-pedagog på Vörå kommun.

– Den blir aldrig trött på dina frågor. Du får ju fråga, fråga, fråga. Den svarar dig gladeligen. Och kanske bra komplement som tilläggshjälpträning, språkträning. Och be om feedback till exempel på dina texter.

Niemelä berättar att flera elever i de övre klasserna i grundskolan använder sig av AI-verktyg på eget initiativ. Och många gymnasieelever använde till exempel Chat GPT hemma i våras när de tränade inför studentexamen - till exempel för att analysera texter och få svar på frågor om det texterna handlade om, berättar han.

– Vill man ha stöd i sin inlärning av AI så tycker jag det är helt okej. Så länge det stöder inlärningen.

Porträtt på Jari Niemelä och Carolina Lassus.
Bildtext Jari Niemelä och Carolina Lassus på Vörå kommun.
Bild: Vörå kommun

De som inte får AI-träning i skolan halkar efter

Vid Vörå kommun funderar man nu aktivt på hur så kallad generativ AI kan tas med i utbildningen. Det handlar om allt från chattbotar till system som skapar bilder och röster.

Det är viktigt att integrera AI i utbildningen för att eleverna inte ska hänga efter i den tekniska utvecklingen, påpekar Carolina Lassus som är pedagogisk planerare i kommunen.

– Jag tänker lite som att de som tränar sig att använda AI på ett väldigt ändamålsenligt sätt, de kan ju faktiskt dra stor mycket av det. Så de som inte får den träningen via skolan, de halkar ju lite efter det automatiskt.

Kristian Smedlund på Utbildningsstyrelsen påpekar att myndighetens nya AI-råd till skolorna betonar att AI-kunnande är en viktig medborgarfärdighet. Man vill uppmuntra eleverna att testa olika sådana här tillämpningar. Råden publiceras senare den här månaden.

Uppdatering 31.8.2023: Råden är nu publicerade och hittas på den här webbsidan.

– Vi pratar ju om en viss AI-läskunnighet. Precis som digital kompetens är en medborgarfärdighet så kommer ju AI framöver också att vara en slags medborgarfärdighet. En slags allmänbildning i vad AI är och vad AI kan producera, vad AI kan skapa och göra.

Att skolorna tar upp vad AI inte kan göra eller vad den är sämre på, är också centralt.

Chat GPT är för de högre årskurserna

Smedlund betonar samtidigt att det är viktigt att dataskyddet följs när elever använder AI-system. Vårdnadshavares tillstånd kan behövas för att eleven ska få skapa ett eget användarkonto hos en viss AI-tjänst.

Till exempel Open AI:s Chat GPT-system kräver att man ska vara minst 13 år gammal för att få registrera sig där.

Många AI-tjänster kan ändå testas utan att eleven behöver registrera ett eget konto.

– Jag tänker kanske att Chat GPT är ett ämne för lite högre årskurser. Många av de här tjänsterna har ju åldersgräns beroende på vad du använder. Men jag stöder nog inte att man ska använda tjänster som man inte har åldern inne för, säger Carolina Lassus.

Hon säger att skolorna måste vara tydliga med att AI-chattbotar lätt kommer med felaktigheter, även om texten ofta är skriven på ett mycket övertygande sätt.

– Definitivt. Det blir ännu viktigare med källkritik när man jobbar med AI eftersom den också består av ganska mycket felaktigheter. Den kan inte redogöra för varifrån den tar informationen.

En amerikansk studie visar också att Chat GPT har blivit mindre pålitlig under de senaste månaderna. Exakt varför är inte klart.

Hur upphovsrätten ser ut när det gäller AI-genererat innehåll kan dessutom vara en viktig fråga att ta upp i skolorna.

Snapchats AI-chattbot är en slags chattbot-kompis

Linda Mannila börjar nästa månad jobba som biträdande AI-professor vid Helsingfors universitet. Också hon säger att AI-kunnandet borde tas med i skolundervisningen, och att det kan ske som en naturlig del av den digitala kompetensen – något som skolor redan tidigare har haft fokus på.

– AI-lösningar borde användas på ett så mångsiktigt sätt som möjligt. Och man borde framförallt anpassa undervisningen till barnens verklighet, till exempel så att man talar om AI i datorspel eller om Snapchats AI-chattbot, som är en slags chattbot-kompis man kan prata med, säger Mannila.

Hon påpekar att man kan ta upp vad chattboten är, hur den fungerar, vad den kan göra och vad den inte kan göra. Och om eleverna har märkt att den svarar galet ibland?

– Det här för att bygga förståelse för att det finns ett system bakom och vilka begränsningar och brister chatbotten möjligtvis har.

Skoleleven ska berätta vilket AI-system hen har använt

När det gäller AI-användningen så blir det upp till enskilda kommuner, skolor eller lärare att bestämma var gränsen för AI-användningen ska gå, och hur det är bäst att lära ut om artificiell intelligens.

I praktiken är det ändå klart att elever inte får använda ett AI-system för att skriva en hel uppsats.

– Vi skriver rent allmänt att det inte är tillåtet att fuska och använda AI rakt upp och ner i olika uppgifter, berättar Kristian Smedlund.

Och när AI används i samband med skoluppgifter så är det skäl att hänvisa till vilket AI-system som har använts, tillägger han.

Men åtminstone tills vidare är det alltså i sista hand upp till den enskilda läraren att berätta för eleverna vad som är tillåtet när det gäller AI i skolan. Samtidigt är det ändå klart att det kan bli förvirrande om AI-reglerna skiljer sig åt alltför mycket från lärare till lärare. Någon slags gemensam linje behöver kanske hittas.

– Jag skulle gärna se att Utbildningsstyrelsen kommer med någon typ av fortbildning för läraren. Till exempel hur ska man använda sig av AI i undervisningen? Jag skulle gärna se att läraren har möjlighet att utbilda sig. Hur ska vi förhålla oss och använda AI i undervisningen? Så det blir en gemensam linje för alla skolor, kommenterar Jari Niemelä på Vörå kommun.

AI-chattbotar får inte skriva högskoleuppsatser

När det gäller yrkesskolor så har till exempel Yrkesakademin i Österbotten publicerat egna AI-riktlinjer. I dem nämns till exempel att chattbotar kan stödja eleven i studierna och att man inte får använda AI-chattbotar för att skriva färdiga svar på uppgifter som ingår i studierna.

Dessutom uppmanas eleverna att tänka på att inte skriva in känslig eller hemlig information i chattbotar, eftersom det är oklart hur datamaterialet kan komma att användas i framtiden.

På universitetsnivå är det allmänt så att läraren bestämmer hur omfattande AI-användning som ska vara tillåten i samband med en specifik kurs. Så sägs det till exempel i Helsingfors universitets AI-riktlinjer.

Där nämns också: ”Om du använder en språkmodell (chattbot) för att producera det arbete som du returnerar måste du skriftligen ange vilken modell du har använt och på vilket sätt.”