Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Det finns för lite grundläggande konstutbildning på svenska i Åbo – ny rapport föreslår lösningar

Olika färger av vattenfärg och handen av ett barn som håller i en pensel.
Bildtext Den framställda rapporten har finansierats med hjälp av Svenska kulturfondens SKAPA-satsning. Bildsättningsbild.
Bild: Mostphotos

Åbo stad har låtit framställa en rapport som kartlägger utbudet av grundläggande konstutbildning på svenska i Åbo. Den visar bland annat att skillnaderna ökar mellan de barn och unga som har en hobby och de som inte har det.

Den framställda rapporten har finansierats med hjälp av Svenska kulturfondens SKAPA-satsning. SKAPA fokuserar på att långsiktigt möjliggöra och utveckla grundläggande konstundervisning för barn och unga.

Rapportens resultat presenterades under ett tillfälle i Åbo stadsbibliotek under torsdagen.

Johan Ekman, som doktorerar i sociologi vid Åbo Akademi, är den som har gjort arbetet bakom den här rapporten. Han säger att det från stadens sida finns en stor vilja att åtgärda bristen på svenskspråkig konstutbildning.

– Det finns speciellt efterfrågan på gruppundervisning i musik och bildkonst på svenska. Både Åbo stad och många av de organisationer som just nu fungerar på finska är beredda att åtgärda det här. I praktiken har det här ändå inte blivit av. Nu är det upp till dem att sätta igång med arbetet alltså, säger Ekman.

Johan Ekman vid Åbo stadsbibliotek.
Bildtext Johan Ekman är doktorand i sociologi vid Åbo Akademi.
Bild: David Fagerudd / Yle

Ekman hoppas att Åbo stad skulle ansöka om mera finansiering från Svenska Kulturfondens SKAPA-projekt. Dessutom måste staden och de organisationer som ordnar konstundervisning i Åbo få bättre kontaktnät till det svenska Åbo.

– Här finns också en viktig fråga om polarisering. Det finns de som har massvis med hobbyn och de som inte har någon hobby alls. Det skulle vara väldigt viktigt att komma åt den här polariseringen, säger Ekman.

Större polarisering kan också leda till större socioekonomiska klyftor i framtiden.

– De färdigheter du lär dig via att studera ett kreativt konstämne hjälper dig också att navigera arbetslivet, säger Ekman.

Ekman vill ändå också betona att det finns ett egenvärde i konst som går utöver det stora samhälleliga och ekonomiska perspektivet.

– Det har ändå varit en positiv upplevelse att se hur stor vilja det finns från stadens sida att förbättra utbudet på svenskspråkig konstutbildning.

Tre förslag på förbättring

Ekman föreslår tre lösningar till problematiken i sin rapport.

Först föreslår han anställningen av en planerare med uppdrag att skapa och verkställa en strategi för att öka på den svenskspråkiga konstundervisningen för barn och unga. Planeraren skulle vara ansvarig för genomförandet av ett treårigt projekt med det här ändamålet. Då en vilja till större samarbete redan finns så behövs det någon som drar alla åt samma håll.

Det andra förslaget som Ekman presenterar är att skapa en långsiktig strategi för att motverka de hinder som finns för hobbyverksamhet som ett resultat av socioekonomisk ställning. Vare sig det har med logistik, ekonomi eller attityd till konst att göra.

Ekmans tredje förslag är att staden uttryckligen ska reservera pengar för att stärka svenskspråkig verksamhet.

Åbo stads kulturdirektör Anu Laitila säger också att de bästa sätten att öka den grundläggande svenskspråkiga konstundervisningen i staden är genom bättre kontaktnät till svenskspråkiga aktörer och genom att hjälpa finska aktörer att bli tvåspråkiga.

Du kan läsa rapporten i sin helhet här.

Li Andersson: Åbo stad behöver absolut fatta beslut om att söka pengar

Riksdagsledamot och Åbo stadsfullmäktigeledamot Li Andersson tycker att rapporten gett en helhetlig bild av läget med den grundläggande konstutbildningen på svenska i Åbo, men den bilden är inte särskilt bra.

– Som vi har fått se i rapporten så finns det bara sådan utbildning i ordkonst och teaterkonst för tillfället. Det är inte tillräckligt, säger Andersson.

Andersson säger att Åbo stad nu behöver vända sig till SKAPA-projektet.

– Åbo stad behöver absolut fatta beslut om att söka pengar, säger Andersson.

Li Andersson i Åbo stadsbibliotek
Bildtext Stadsfullmäktigeledamot Li Andersson ser konkreta möjligheter för Åbo stad att förbättra konstundervisningen.
Bild: David Fagerudd / Yle

Andersson ser möjligheter för förbättring både lokalt i Åbo och nationellt.

– För Åbo stad finns här möjlighet att söka finansiering från Svenska Kulturfonden för 350 000 euro. Det tycker jag absolut staden ska söka. Sedan behöver man jobba för att utveckla verksamheten. På nationell nivå behöver vi fortsätta utveckla Finlandsmodellen och den grundläggande konstundervisningen. Samarbetet mellan dem behöver också förstärkas, säger Andersson.

Unga konstnärer fick också en chans att visa vad de går för

Mellan programpunkterna fick den samlade publiken också ta del av frukterna av den grundläggande konstundervisningen i Åbo. Först läste tre elever från Sydkustens ordkonstskola var sin dikt.

Elever från Sydkustens ordkonstskola.
Bildtext Fredrik, Elis och Kristian går alla i Sydkustens ordkonstskola. De presenterade alla var sin dikt under lanseringen av rapporten.
Bild: David Fagerudd / Yle

Sydkustens ordkonstskolas barn läser dikter

1:14

Tillfället avslutades då saxofonisterna Vera Suomi och Jenny Smeds från Åbo konservatorium framförde ett musikstycke komponerat av Mozart.

Saxofonister uppträder på Åbo stadsbibliotek.
Bildtext Saxofonisterna Vera Suomi och Jenny Smeds från Åbo konservatorium framförde ett musikstycke komponerat av Mozart.
Bild: David Fagerudd / Yle

Elever från Åbo konservatorium spelar Mozart

0:59

Diskussion om artikeln