Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Svårt att hitta tillfälliga utrymmen för brandstationen i Vasa – baracker eller modullösningar möjliga alternativ

Österbottens räddningsverk på Smedsbyvägen i Vasa.
Bildtext Vasas brandstation är i så dåligt skick att den behöver rivas.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Under sommaren har man utrett hur Österbottens räddningsverks verksamhet och beredskap i Vasa ska fungera om den är utspridd i olika tillfälliga utrymmen.

Den gamla huvudbrandstationen ska rivas eftersom byggnaden är i dåligt skick. På tomten ska en ny byggnad som fyller räddningsverksamhetens moderna krav byggas.

Nu har jakten på lämpliga lokaler för räddningsverket att verka i under tiden som en ny station byggs inletts.

Att hitta tillfälliga utrymmen för verksamheten har inte varit helt enkelt, det vet Ulf Stenbacka som är Österbottens välfärdsområdes tekniska direktör.

– Sådana här färdiga hallar finns inte överallt. Sökandet är mycket utmanande, säger Stenbacka.

Ulf Stenbacka
Bildtext Ulf Stenbacka, teknisk direktör på Österbottens välfärdsområde, förklarar att det finns många krav på de utrymmen som räddningsverket ska verka i medan en ny station byggs.
Bild: Yle/Chanette Härus

Eftersom det inte finns så mycket utrymmen som skulle fungera för räddningsverkets verksamhet och beredskap undersöker man nu om man skulle kunna sprida ut räddningsverket på olika utrymmen.

Många krav på utrymmena

När man letar efter tillfälliga utrymmen för räddningsverket måste man ta i beaktande både tillgänglighet och krav på informationssäkerhet inom räddningsverksamheten.

Enligt Stenbacka måste det finnas utrymmen där personalen kan övernatta och förvaringsutrymmen för den stora mängd utrustning som räddningsverket har.

Dessutom måste man ta i beaktande utryckningstider och trafikarrangemang.

– Fastän vi skulle hitta ett utrymme för utrustningen måste den också gå att få tag i snabbt. Utrusningen kan alltså inte förvaras längs någon liten väg långt borta.

Baracker och modullösningar också möjliga

Enligt Stenbacka har man tittat på utrymmen i bland annat Klemetsö och Roparnäs.

– I Roparnäs har vi mest tittat på utrymmen för förstavården. Också på Vasklot har vi tittat på en del utrymmen, men det skulle logistiskt vara ett svårare område.

Moduler och baracklösningar är också alternativ.

Enligt Stenbacka har företag varit i kontakt med honom.

- Jag har fått erbjudanden om att företag skulle kunna bygga utrymmen åt oss.

Förutom den nya brandstationen planeras också en filialbrandstation i Liselund. Det här eftersom den nuvarande brandstationen inte har tillräcklig beredskap för att ensam fylla kraven på verksamhet och utryckningstider.

Planeringen av filialbrandstationen har inte gått framåt eftersom all energi enligt Stenbacka har fokuserats på att hitta de tillfälliga utrymmena för verksamheten vid huvudbrandstationen.

Texten är en översättning och bearbetning av Yle Pohjanmaas text Väistötilojen etsintä paloasemalle on haastavaa Vaasassa – Parakit ja moduuliratkaisutkin mahdollisia.

Diskussion om artikeln